Rýchlostná cesta R8 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rýchlostná cesta R8 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R8 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R8
R 8
R 8
  v pláne 
Základné údaje
Správca Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka 54,9 km 
v pláne 54,9 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj 
Objekty na trase

Rýchlostná cesta R8 (R8) je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po vybudovaní spojí Nitru, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Rýchlostná cesta povedie v koridore cesty I. triedy 64 a spojí rýchlostné cesty R1 a R2. Celková dĺžka R8 bude 54,64116 km a nepovedie po nej žiadna európska cesta. S výstavbou rýchlostnej cesty sa počíta až vo vzdialenom horizonte po roku 2030, pričom nie je vylúčené že potreba jej výstavby bude prehodnotená. V zmysle aktuálnych plánov ministerstva dopravy, nebudú do roku 2028 rozostavané ani sprejazdnené žiadne úseky cesty R8. Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej dĺžke trasy nemožno s ohľadom na aktuálne zámery ministerstva dopravy očakávať pred rokom 2050.[1][2]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Zaradenie tohto ťahu do siete rýchlostných ciest Slovenska bolo zvažované už dávnejšie, no definitívny prísľub na vypracovanie štúdií a podkladov pre začatie stavby dala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 492/2008[3].

Pôvodne sa počítalo s vyústením R8 do R2 pri obci Hradište, no nakoniec sa uprednostnila trasa po Bánovce nad Bebravou. V štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) sa posudzuje výhodnosť troch hlavných variantov s dĺžkami 54,64116 km, 56,54203 km a 53,74952 km[4].

Rýchlostná cesta R8 bola do zoznamu rýchlostných ciest zaradená nadobudnutím platnosti zákona o premávke na pozemných komunikáciách 1. februára 2009[5].

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R8[upraviť | upraviť zdroj]

Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby úseku Uvedenie úseku do prevádzky Výjazdy a križovatky
1. Nitra, križovatka R8xR1 - Bánovce nad Bebravou, križovatka R8xR2 54,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 1. Nitra - západ, križovatka R8xR1

2. Jelšovce

3. Topoľčany

4. Ostratice

5. Bánovce nad Bebravou, križovatka R8xR2

Trasa[upraviť | upraviť zdroj]

Rýchlostná cesta R8 je naprojektovaná v kategórii R24,5/120, teda šírka jej koruny bude 24,5 metra a návrhová rýchlosť 120 km za hodinu. Hodnota návrhovej rýchlosti je stavebnotechnická kategória a priamo nesúvisí s maximálnou povolenou rýchlosťou na diaľnici. Trasa rýchlostnej cesty R8 bude začínať v križovatke s R1 Lehota pri meste Nitra. Pokračovať bude stále severozápadným smerom okolo Lužianok a Zbehov, neskôr bude kopírovať trasu cesty I. triedy číslo 64. Pri obci Jelšovce (13,693 km), sa bude nachádzať deltovitá mimoúrovňová križovatka (MÚK) Výčapy-Opatovce (Jelšovce) a mostná estakáda prekonávajúca železničnú trať, cestu I/64 a meandre rieky Nitra. Trasa rýchlostnej bude ďalej prekonávať viaceré poľné cesty a cesty III. triedy, medzinárodný plynovod a vysokonapäťové elektrické vedenia. Na kilometri 25,245 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo prístupné z oboch jazdných smerov. Ďalej na kilometri 32,775 bude umiestnená trúbkovitá MÚK Topoľčany a pri priľahlom privádzači bude postavené aj Stredisko správy a údržby (SSÚR). Za touto križovatkou bude trasa prechádzať údolnou nivou rieky Bebrava a smerovať bude k deltovitej MÚK Ostratice, ktorá sa bude nachádzať na kilometri 47,620. R8 sa ďalej bude stáčať veľkým oblúkom na sever až severozápad, až kým nedosiahne trúbkovitú MÚK s R2 pri Bánovciach nad Bebravou (km 54,519 - 54,64116).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Detail materiálu | Portal OV [online]. rokovania.gov.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  2. KOVÁČ, Ján. Prelomový plán výstavby ciest je vonku. Pozrite sa, kedy prídu na rad tie vaše [online]. Denník E, 2021-05-12, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  3. Uznesenie vlády SR k analýze sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a okresu Topoľčany a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 16.07.2008, [cit. 2010-07-22]. Dostupné online.
  4. Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2 [online]. Bratislava: Dopravoprojekt, 2009, [cit. 2010-07-22]. Dostupné online. Archivované 2009-09-27 z originálu.
  5. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb.) [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 03.12.2008, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online.