Rýchlostná cesta R8 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rýchlostná cesta R8 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R8 (Slovensko)
Mapa
R 8
       v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: 54,9 km 
  z toho v pláne: 54,9 km

Kraj:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj 

Rýchlostná cesta R8 (R8) je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po vybudovaní spojí Nitru, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Rýchlostná cesta povedie v koridore cesty I. triedy 64 a spojí rýchlostné cesty R1 a R2. Celková dĺžka R8 bude 54,64116 km a nepovedie po nej žiadna európska cesta. S výstavbou rýchlostnej cesty sa počíta až vo vzdialenom horizonte po roku 2030, pričom nie je vylúčené že potreba jej výstavby bude prehodnotená.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Zaradenie tohto ťahu do siete rýchlostných ciest Slovenska bolo zvažované už dávnejšie, no definitívny prísľub na vypracovanie štúdií a podkladov pre začatie stavby dala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 492/2008[1].

Pôvodne sa počítalo s vyústením R8 do R2 pri obci Hradište, no nakoniec sa uprednostnila trasa po Bánovce nad Bebravou. V štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) sa posudzuje výhodnosť troch hlavných variantov s dĺžkami 54,64116 km, 56,54203 km a 53,74952 km[2].

Rýchlostná cesta R8 bola do zoznamu rýchlostných ciest zaradená nadobudnutím platnosti zákona o premávke na pozemných komunikáciách 1. februára 2009[3].

Trasa[upraviť | upraviť zdroj]

Rýchlostná cesta R8 je naprojektovaná v kategórii R24,5/120, teda šírka jej koruny bude 24,5 metra a návrhová rýchlosť 120 km za hodinu. Trasa rýchlostnej cesty R8 bude začínať v križovatke s R1 Lehota pri meste Nitra. Pokračovať bude stále severozápadným smerom okolo Lužianok a Zbehov, neskôr bude kopírovať trasu cesty I. triedy číslo 64. Pri obci Jelšovce (13,693 km), sa bude nachádzať deltovitá mimoúrovňová križovatka (MÚK) Výčapy-Opatovce (Jelšovce) a mostná estakáda prekonávajúca železničnú trať, cestu I/64 a meandre rieky Nitra. Trasa rýchlostnej bude ďalej prekonávať viaceré poľné cesty a cesty III. triedy, medzinárodný plynovod a vysokonapäťové elektrické vedenia. Na kilometri 25,245 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo prístupné z oboch jazdných smerov. Ďalej na kilometri 32,775 bude umiestnená trúbkovitá MÚK Topoľčany a pri priľahlom privádzači bude postavené aj Stredisko správy a údržby (SSÚR). Za touto križovatkou bude trasa prechádzať údolnou nivou rieky Bebrava a smerovať bude k deltovitej MÚK Ostratice, ktorá sa bude nachádzať na kilometri 47,620. R8 sa ďalej bude stáčať veľkým oblúkom na sever až severozápad, až kým nedosiahne trúbkovitú MÚK s R2 pri Bánovciach nad Bebravou (km 54,519 - 54,64116).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Uznesenie vlády SR k analýze sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a okresu Topoľčany a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti [online]. Bratislava : Úrad vlády SR, 16.07.2008, [cit. 2010-07-22]. Dostupné online.
  2. Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2 [online]. Bratislava : Dopravoprojekt, 2009, [cit. 2010-07-22]. Dostupné online.
  3. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb.) [online]. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 03.12.2008, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online.