Cesta I. triedy 15 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Cesta I. triedy 15
  v prevádzke 
Základné údaje
Správca Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka 49,316 km 
v prevádzke 49,316 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj 
Cesta I/15 v Breznici
Cesta I/15 v Breznici
Cesta I/15 v Breznici 
Objekty na trase

Cesta I. triedy 15 (I/15) je cesta I. triedy na Slovensku prechádzajúca územím okresov Vranov nad Topľou a Stropkov a na krátkom úseku (cca 750 m) aj okresu Svidník. Jej celková dĺžka je 49,316 km.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Cesta bola zriadená v roku 2003 prekategorizovaním časti cesty II/558 (úsek Vranov nad TopľouPodčičva) a celej vtedy zostávajúcej trasy cesty II/557 (zvyšok cesty II/557 bol už v 80-tych rokoch zaradený do cesty I/77).

Medzi obcami Slovenská Kajňa a Turany nad Ondavou viedla cesta pôvodne údolím, ktoré bolo neskôr zatopené vodnou nádržou Veľká Domaša. Súčasná trasa cesty v tomto úseku bola postavená v rokoch 19641966 ako vyvolaná investícia výstavby vodnej nádrže.

Úsek cesty medzi obcami Miňovce a Breznica viedol pôvodne v celej dĺžke po ľavobrežnej strane rieky Ondava, pričom časť úseku sa nachádzala vo svahu kopca Baranov. Dňa 4. júna 2010 došlo k zosuvu tohto svahu a zničeniu cca 600 metrov cesty. Nakoľko sa jedná o územie, v ktorom sa predpokladajú ďalšie zosuvy, nebol už tento úsek obnovený a namiesto neho sa vybudovala preložka cesty po pravobrežnej strane rieky Ondava. Preložka je tvorená sčasti úsekom, ktorý bol pôvodne súčasťou cesty III/3574 a sčasti novo vybudovaným úsekom. Premostenie Ondavy na novom úseku bolo najprv riešené provizórnou ťažkou mostnou súpravou za účelom čo najrýchlejšieho sprejazdnenia preložky, do októbra 2013 bolo následne vybudované trvalé premostenie.

V auguste 2020 štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavy Jaroslav Kmeť avizoval, že preložka cesty tvoriaca obchvat Stropkova by sa mohla začať stavať v januári 2022 a hotová by mohla byť koncom roku 2023.[1]

Priebeh[upraviť | upraviť zdroj]

Cesta začína na východnom okraji mesta Vranov nad Topľou, kde sa odpája od cesty I/18 (ktorá tu vytvára špirálu). Smeruje na sever popri odbočke do obce Hencovce, cez obce Majerovce a Sedliská, kde pod hradom Čičava odbočuje cesta II/558.

Následne cesta prebieha po ľavom brehu rieky Ondava, prechádza cez Benkovce a okrajom Slovenskej Kajne a cez priehradný múr vodnej nádrže Malá Domaša prechádza na pravý breh Ondavy. Tu pokračuje cez obec Malá Domaša, popri odbočkách do obce Detrík a rekreačného strediska Poľany, prebieha po východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, ďalej križuje cestu do rekreačné strediska Holčíkovce-Eva a do obce Holčíkovce a mostom prekonáva jednu zo zátok vodnej nádrže.

Potom prechádza okolo obce Nová Kelča, cestná komunikácia sa stáča na severozápad, prechádza hranicou medzi okresmi Vranov nad Topľou a Stropkov, míňa odbočku do obce Vyšný Hrabovec a mostom prekonáva ďalšiu zátoku vodného diela. Následne pokračuje opätovne na sever cez obec Turany nad Ondavou, kde odbočuje cesta II/556 a ďalej cesta III. triedy do obce Mrázovce. Ďalšou obcou na trase sú Miňovce, vzápätí odbočuje cesta do obce Nižná Olšava a do Brusnice a cesta vedie obcou Breznica.

Nasleduje miestna časť Stropkova, osada Sitník a samotné mesto Stropkov, kde odbočuje cesta II/575. Potom cesta pokračuje smerom na severozápad, mostom prekonáva riečku Chotčianku a prechádza obcami Tisinec a Duplín. Po odbočke do obce Potoky prechádza hranicou medzi okresmi Stropkov a Svidník a vidlicovito vyúsťuje na cestu I/21.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Ministerstvo dopravy predpokladá. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-08-06. Dostupné online [cit. 2020-08-07]. ISSN 1339-844X.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]