Cesta I. triedy 15 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Cesta I. triedy 15 (Slovensko)
Cesta I. triedy číslo 15.svg
Mapa
Cesta I. triedy číslo 15 (mapa).svg
 v prevádzke      
Základné údaje
Správca: Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka: 49,316 km 
  z toho v prevádzke: 49,316 km

Kraj:

Prešovský kraj 

Cesta I. triedy 15 (I/15) je cesta I. triedy na Slovensku prechádzajúca územím okresov Vranov nad Topľou a Stropkov a na krátkom úseku (cca 750 m) aj okresu Svidník. Jej celková dĺžka je 49,316 km.

História[upraviť | upraviť kód]

Cesta bola zriadená v roku 2003 prekategorizovaním časti cesty II/558 (úsek Vranov nad TopľouPodčičva) a celej vtedy zostávajúcej trasy cesty II/557 (zvyšok cesty II/557 bol už v 80-tych rokoch zaradený do cesty I/77).

Medzi obcami Slovenská Kajňa a Turany nad Ondavou viedla cesta pôvodne údolím, ktoré bolo neskôr zatopené vodnou nádržou Veľká Domaša. Súčasná trasa cesty v tomto úseku bola postavená v rokoch 19641966 ako vyvolaná investícia výstavby vodnej nádrže.

Úsek cesty medzi obcami Miňovce a Breznica viedol pôvodne v celej dĺžke po ľavobrežnej strane rieky Ondava, pričom časť úseku sa nachádzala vo svahu kopca Baranov. Dňa 4. júna 2010 došlo k zosuvu tohto svahu a zničeniu cca 600 metrov cesty. Nakoľko sa jedná o územie, v ktorom sa predpokladajú ďalšie zosuvy, nebol už tento úsek obnovený a namiesto neho sa vybudovala preložka cesty po pravobrežnej strane rieky Ondava. Preložka je tvorená sčasti úsekom, ktorý bol pôvodne súčasťou cesty III/3574 a sčasti novo vybudovaným úsekom. Premostenie Ondavy na novom úseku bolo najprv riešené provizórnou ťažkou mostnou súpravou za účelom čo najrýchlejšieho sprejazdnenia preložky, do októbra 2013 bolo následne vybudované trvalé premostenie.

Priebeh[upraviť | upraviť kód]

Cesta začína na východnom okraji mesta Vranov nad Topľou, kde sa odpája od cesty I/18 (ktorá tu vytvára špirálu). Smeruje na sever popri odbočke do obce Hencovce, cez obce Majerovce a Sedliská, kde pod hradom Čičava odbočuje cesta II/558.

Následne cesta prebieha po ľavom brehu rieky Ondava, prechádza cez Benkovce a okrajom Slovenskej Kajne a cez priehradný múr vodnej nádrže Malá Domaša prechádza na pravý breh Ondavy. Tu pokračuje cez obec Malá Domaša, popri odbočkách do obce Detrík a rekreačného strediska Poľany, prebieha po východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, ďalej križuje cestu do rekreačné strediska Holčíkovce-Eva a do obce Holčíkovce a mostom prekonáva jednu zo zátok vodnej nádrže.

Potom prechádza okolo obce Nová Kelča, cestná komunikácia sa stáča na severozápad, prechádza hranicou medzi okresmi Vranov nad Topľou a Stropkov, míňa odbočku do obce Vyšný Hrabovec a mostom prekonáva ďalšiu zátoku vodného diela. Následne pokračuje opätovne na sever cez obec Turany nad Ondavou, kde odbočuje cesta II/556 a ďalej cesta III. triedy do obce Mrázovce. Ďalšou obcou na trase sú Miňovce, vzápätí odbočuje cesta do obce Nižná Olšava a do Brusnice a cesta vedie obcou Breznica.

Nasleduje miestna časť Stropkova, osada Sitník a samotné mesto Stropkov, kde odbočuje cesta II/575. Potom cesta pokračuje smerom na severozápad, mostom prekonáva riečku Chotčianku a prechádza obcami Tisinec a Duplín. Po odbočke do obce Potoky prechádza hranicou medzi okresmi Stropkov a Svidník a vidlicovito vyúsťuje na cestu I/21.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]