Diaľnica D61 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Plánovaná diaľničná sieť Česko-Slovenska doplnená o doplnkové ťahy s možnosťou realizácie po roku 2000 (1963)

Diaľnica D61 bola diaľnica na Slovensku, ktorá spájala mestá Bratislava, Trnava, Piešťany a končila v Chocholnej pri Trenčíne, kde sa mala napojiť na vtedajšiu federálnu diaľnicu D1, sčasti postavenú a plánovanú pred rokom 1989. Táto D1 viedla z Prahy cez Brno a Uherské Hradiště na Slovensko, kam sa mala dostať cez hraničný priechod v Drietomej. Následne táto diaľnica pokračovala v trase dnešnej diaľnice D1, teda cez Trenčín, Žilinu, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce až na hranice s dnešnou Ukrajinou a vtedajším Sovietskym Zväzom. Keďže federálna D1 pred rokom 1989 Trenčín ani zďaleka nedosiahla, pri Chocholnej bola D61 plynule napojená na D1 bez realizácie akejkoľvek diaľničnej križovatky. Tá mala byť postavená až v prípade výstavby úseku D1 medzi Trenčínom a Uherským Brodom. Tento úsek sa však do konca roku 1992 k výstavbe ani len nepriblížil. Po zániku ČSFR na prelome rokov 1992 a 1993 ostalo číslovanie i staničenie diaľnice 61 nezmenené. Sprvu sa veľmi nezmenili plány ani diaľnice spájajúcej Česko a Slovensko cez Drietomu. Tento zámer bol definitívne zavrhnutý v roku 1996 a odvtedy sa tzv. Považské diaľničné prepojenie Slovenska a Česka plánuje v koridore rýchlostnej cesty R6 a diaľnice D49 na českej strane.

Trasa diaľnice D61 začínala na hraničnom priechode s Rakúskom a pokračovala cez Jarovce po Bratislavu, ktorú prekonávala prieťahom cez mesto a ďalej mala pokračovať na sever až po Chocholnú pri Trenčíne, kde sa mala napojiť na diaľnicu D1 z Prahy a Brna. Do konca roku 1999 sa podarilo sprejazdniť iba niektoré úseky tejto diaľnice, ktoré boli v roku 1999 prevedené do trás iných diaľnic. Úsek medzi štátnou hranicou s Rakúskom a Jarovcami bol prevedený do diaľnice D4. Úsek medzi Jarovcami a Bratislavou - Pečňou bol prevedený do diaľnice D2. Už sprejazdnené časti prieťahu Bratislavou, ktorý sa svojho úplného dokončenia dočkal až v roku 2005, boli prevedené do diaľnice D1, spoločne so zbytkom vtedajšieho úseku od Bratislavy až po Chocholnú pri Trenčíne. Číslo 61 získala táto diaľnica podľa súbežnej cesty I.triedy medzi Bratislavou a Žilinou.

Diaľnica D61 teda úplne zanikla v roku 1999 v rámci novej koncepcie výstavby diaľnic, v súvislosti s prijatím nového číslovania diaľničných ťahov. Hlavná časť bola pričlenená ku diaľnici D1. Súčasťou D61 bol od roku 1987 aj úsek Bratislava-Pečňa - hranica s Rakúskom, ktorý bol rozdelený medzi D2 a D4. Navyše boli odmietnuté plány dostavby napojenia na českú D1 pri Drietome. Plány však boli zrevidované aj na českej strane. Tamojšia diaľnica D1 už nevedie z Brna na Trenčín, ale na Ostravu a Poľsko.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Súvisiace články[upraviť | upraviť zdroj]