Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
E77-SVK.svg


Mapa
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
 v prevádzke       v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: cca 250 km (vrátane peáží) 
  z toho v prevádzke: 25 km 
  z toho v pláne: cca 223 km

Kraj:

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 1 (v prevádzke) 
Tunely: 0 (v prevádzke) 

Rýchlostná cesta R3 (R3) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa je momentálne plánovaná od hraničného priechodu Trstená do Poľska ako pokračovanie poľskej DK7 cez Dolný Kubín, Martin, Kremnicu do Šášovského Podhradia.

Po roku 2015 sa plánuje rozšírenie R3 cez Zvolen po hraničný priechod Šahy do Maďarska[1], kde bude pokračovať ako M2.

Medzi Šahami a Dudincami sa bude križovať s R7, pri Zvolene sa spojí s R2, s ktorou sa potom napojí na R1 a povedú takto po Šášovské Podhradie, kde sa R3 odpojí, na úseku Martin – Ružomberok bude R3 prechádzať cez D1.

Celková dĺžka R3 po Šášovské Podhradie bude asi 150 km, celkovo až po Šahy by mala mať asi 250 km. Po trase bude prechádzať E77 a R3 odľahčí dopravu na horskom priechode Kremnické Bane, ktorý sa nachádza na I/65. Výstavba si na takmer celej dĺžke R3 vyžiada presun ciest, korýt vodných tokov a inžinierskych sietí, v rámci ochrany životného prostredia bude vybudovaná kanalizácia s odlučovaním ropných látok a protihlukové bariéry.

Úsek od križovatky Martin (s D1) po výjazd Martin-sever bol sprístupnený zároveň s úsekom D1 Dubná Skala – Turany 10. júla 2015.

Úseky[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Trstenej[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Trstenej na R3 bol vo výstavbe od apríla 2008 a po 30 mesiacoch bol dňa 29. októbra 2010 úsek kompletne spojazdnený a odovzdaný v polovičnom profile.[2] Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a realizovali ju firmy VÁHOSTAV – SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s. [3]. Dĺžka úseku je 7,2 km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3 križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako dočasné napojenie na cestu I/59.

Tvrdošín – Nižná[upraviť | upraviť zdroj]

TvrdošínNižná je úsek R3, na ktorý v súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa a výstavba by mala začať v lete 2018. Jeho dĺžka bude 5,2 km. Podľa plánov z roku 2006 by výstavba mala stáť 59.749.053,97 € (1.800.000.000 Sk) [4]. Trasa povedie na ľavom brehu Oravy. Nachádzať sa tu bude 14 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky a veľké ľavostranné odpočívadlo Tvrdošín.

Nižná – Dlhá nad Oravou[upraviť | upraviť zdroj]

Plánovaný úsek rozšíri R3 po obec Dlhá nad Oravou o dĺžku 8,6 km. S výstavbou sa malo začať v roku 2019 a ukončenie bolo plánované na rok 2022. Štát bude financovať úsek rozpočtom 94.602.668,80 € (2.850.000.000 Sk) podľa plánov z roku 2006.[5] Trasa vedie súbežne s II/584. Plánovaný tu je tunel Podbiel dlhý 515 metrov, 19 mostov, mimoúrovňová križovatka.

Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová predĺži R3 o 4,2 km. Výstavba bola plánovaná na roky 20152017, pričom výstavba by mala podľa plánov z roku 2006 stáť 48.131.182,37 € (1.450.000.000 Sk)[6]. Na úseku sa nachádzajú obchvaty Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej, 11 mostov, mimoúrovňová križovatka. Trasa bude budovaná na pestrom geologickom podloží.

Oravský Podzámok – Horná Lehota[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R3 medzi Hornou Lehotou a Oravským Podzámkom je úsek R3 v používaní od roku 2007, aj keď iba v polovičnom profile. Dĺžka úseku je 6,442 km, jeho výstavba prebehla v rokoch 20042007 firmami Váhostav – SK, a.s., Max Bogl a Skanska, a.s., výstavba bola financovaná štátnym rozpočtom[7]. Úsek nahradil I/59, čím sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť premávky. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R11,5/100, v dôsledku ktorej je maximálna povolená rýchlosť limitovaná na 100 km/h. Na trase sa nachádza 9 mostov, z toho jeden dominantný nad riekou Orava a železnicou dlhý 750 metrov, 2 križovatky (na začiatku a na konci). Úsek je momentálne označený ako Cesta I. triedy 59A, v budúcnosti sa stane súčasťou R3.

Oravský Podzámok – Dolný Kubín-sever[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R3, ktorý napojí na Dolný Kubín do siete rýchlostných ciest mal byť budovaný v rokoch 20162018, predčasné užívanie sa plánovalo na rok 2017. Jeho celková dĺžka je 3,226 km. Podľa plánov z roku 2007 by výstavba mala stáť štátny rozpočet 27.822.644,9 € (838.185.000 Sk)[8]. Súčasťou úseku budú 3 mosty, mimoúrovňová križovatka Dolný Kubín-sever.

Dolný Kubín-sever – križovatka D1[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Dolný Kubín – križovatka D1 je úsek spájajúci mesto Dolný Kubín s diaľnicou D1. Momentálne je v posudzovaní alternatív napojenia na diaľnicu s napojením na MÚK Hubová a MÚK Likavka. Pôvodný variant na Kraľovany bol zamietnutý z environmentálneho hľadiska. Jeho dĺžka bude 17,8 km. Úsek je situovaný na rozhraní Oravy a Liptova. Na úseku sa budú nachádzať 3 mimoúrovňové križovatky a 2 tunely pri Dolnom Kubíne o dĺžke 1569 m a 3004 m.

Obchvat Hornej Štubne[upraviť | upraviť zdroj]

Výstavba ochvatu Hornej Štubne dlhého 4,321 km sa začala v decembri 2008. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a vyhotovili ju firmy Strabag, a.s. a Skanska, a.s. Ochvat sa nachádza v blízkosti spojenia horských priechodov Kremnické Bane a Šturec. Trasa sa nachádza v koridore železničnej trate Zvolen – Diviaky. Nachádza sa tu 6 mostov a dve úrovňové križovatky na konci a začiatku trasy. Stavbu slávnostne odovzdali do užívania dňa 23. novembra 2010 [9].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Rýchlostné cesty [online]. . Dostupné online.
  2. Obchvat Trstenej je prejazdný [online]. . Dostupné online.
  3. Trstená – obchvat [online]. . Dostupné online.
  4. Tvrdošín – Nižná [online]. . Dostupné online.
  5. Nižná – Dlhá nad Oravou [online]. . Dostupné online.
  6. Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová [online]. . Dostupné online.
  7. Horná Lehota – Oravský Podzámok [online]. . Dostupné online.
  8. Oravský Podzámok – Dolný Kubín [online]. . Dostupné online.
  9. Obchvat Hornej Štubne na R3 otvorili v polovičnom profile [online]. . Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]