Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
E77-SVK-2020.svg


Mapa
R 3
 v prevádzke    vo výstavbe    v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: bez peáží 177,0 km 
  z toho v prevádzke: bez peáží 19,8 km 
  z toho vo výstavbe: 4,4 km 
  z toho v pláne: bez peáží 152,8 km

Kraj:

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 9 (v prevádzke) 
Tunely: 0 (v prevádzke) 2 (v pláne) 

Rýchlostná cesta R3 (R3) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa je projektovaná v troch častiach, na severe od Trstenej po križovatku s diaľnicou D1 v Likavke, v strednej časti od križovatky s diaľnicou D1 v Martine po križovatku s rýchlostnou cestou R2 v Ráztočne a v južnej časti od križovatky s rýchlostnou cestou R1 v Budči po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. I keď sa na severe momentálne s napojením cesty R3 na poľskú diaľničnú sieť nepočíta, pre nateraz chýbajúcí projekt výstavby diaľnice na poľskej strane, v budúcnosti sa tento postoj pravdepodobne zmení. V roku 2019 bola v Poľsku spustená príprava technickej štúdie pre pokračovanie poľskej rýchlostnej cesty S7, zo súčasného ukončenia v Rabke-Zdrój až po štátne hranice s výhľadovým napojením na cestu R3. Technická štúdia tejto cesty bola dokončená koncom roku 2020, Poľsko predpokladá stavbu vysokokapacitnej štvorprúdovej komunikácie, avšak s úrovňovými križovatkami. Medzi Šahami a Dudincami sa bude cesta R3 križovať s cestou R7.[1][2]

Celková dĺžka R3 s výnimkou peáží, teda úsekov ktoré trasa R3 zdieľa s inými diaľnicami a rýchlostnými cestami, je zhruba 200 km. V prípade trasy južnej časti tejto cesty, v úseku zhruba medzi Zvolenom a štátnou hranicou s Maďarskom, technická štúdia pripúšťa aj možnosť ukončenia cesty R3 v Štúrove namiesto Šiah a súčasne technická štúdia pripúšťa aj možnosť trasy cesty R3 cez Hronský Beňadik namiesto Budče. Konkrétna trasa cesty R3 v južnom úseku zatiaľ nie je stanovená. Nižšie uvádzané dĺžky a trasy jednotlivých úsekov vychádzajú z prebežných plánov výstavby v roku 2020 avšak s ohľadom na skutočnosť, že mnoho úsekov cesty R3 je projekčne iba na začiatku, je takmer isté že sa dĺžky a trasy nepostavených úsekov ešte zmenia. V roku 2020 došlo k celkovej zmene trasovania v oblasti Dolného Kubína a v úseku od diaľnice D1 po Dolný Kubín. Cesta R3 má byť v značnom rozsahu realizovaná ako rekonštrukcia resp. doplnenie stávajúcej cesty I/59. Cez mesto Dolný Kubín je cesta R3 novo riešená prieťahom. Plánovaná križovatka cesty R3 s diaľnicou D1 bola presunutá z lokality Hubová, do lokality Likavka.

Po trase cesty R3 prechádza medzinárodná trasa E77. R3 odľahčí dopravu na horskom priechode Kremnické Bane, ktorý sa nachádza na I/65. Výstavba si na takmer celej dĺžke R3 vyžiada presun ciest, korýt vodných tokov a inžinierskych sietí, v rámci ochrany životného prostredia bude vybudovaná kanalizácia s odlučovaním ropných látok a protihlukové bariéry. Na trase R3 sa predbežne počíta s výstavbou dvoch tunelov; Biela Skala (630m) a Sklené (3450m). Oba tunely sa nachádzajú na plánovanom úseku Horná Štubňa - Ráztočno.[3]

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R3[upraviť | upraviť zdroj]

Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby

úseku

Uvedenie úseku do

prevádzky

Výjazdy a križovatky
1.? Štátna hranica SK/PL - Trstená cca. 3,5 Záleží na dohode SR a PR Záleží na dohode SR a PR Úsek bez výjazdov
1. Trstená obchvat, ľavá polovica 7,2 Po roku 2040 Po roku 2040 901. Napojenie na cestu I/59

1. Trstená, dostavba

2. Tvrdošín, dostavba

1. Trstená obchvat, pravá polovica 7,2 2008 2010 901. Napojenie na cestu I/59

1. Trstená

2. Tvrdošín

2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou, ľavá polovica 4,4 Po roku 2040 Po roku 2040 3. Nižná, dostavba
2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou, pravá polovica 4,4 2021 2023 3. Nižná
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou, ľavá polovica 8,3 Po roku 2040 Po roku 2040 4. Podbiel, dostavba
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou, pravá polovica 8,3 2024 2027 4. Podbiel
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, ľavá polovica 4,9 Po roku 2040 Po roku 2040 5. Dlhá nad Oravou, dostavba
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, pravá polovica 4,9 2024 2027 5. Dlhá nad Oravou
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,ľavá polovica 6,4 Po roku 2040 Po roku 2040 Úsek bez výjazdov
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,pravá polovica 6,4 2004 2007 902.dočasné napojenie na cestu I/59 - východ

903.dočasné napojenie na cestu I/59 - západ

6. Oravský Podzámok - Dolný Kubín, juh 10,9 2029 2032 6. Široká

7. Kocmáľ

8. Dolný Kubín - stred

9. Jasenová

7. Dolný Kubín, juh - Likavka, križovatka 8,7 2029 2032 10. Valaská Dubová

11. Likavka, križovatka R3xD1

8. Martin - Sever, križovatka R3xD) - Martin 1,5 2011 2015 12. Martin - Sever, križovatka R3xD1

13. Martin

9. Martin - Rakovo 14 2027 2030 13. Martin - dostavba

14. Rakovo

10. Rakovo - Mošovce 10,3 po roku 2040 po roku 2040 Úsek bez výjazdov
11. Mošovce - Horná Štubňa 7,9 2028 2031 15. Mošovce

16. Horná Štubňa

12. Horná Štubňa obchvat, pravá polovica 4,7 po roku 2040 po roku 2040 Úsek bez výjazdov
12. Horná Štubňa obchvat, ľavá polovica 4,7 2008 2010 904. dočasné napojenie na cestu I/65 - sever

905. dočasné napojenie na cestu I/65 - juh

13. Horná Štubňa - Ráztočno, križovatka R3xR2 14 2032 2035 17. Sklené

18. Ráztočno - križovatka R3xR2

14. Budča - Krupina 27 po roku 2040 po roku 2040 19. Zvolen - Západ

20. Dobrá Niva

21. Babiná

15. Krupina, obchvat 6,5 2026 2028 22. Krupina - Sever

23. Krupina - Juh

16. Krupina - Šahy 35,5 po roku 2040 po roku 2040 24. Hontianske Nemce

25. Dudince

26. Semerovce

17. Šahy - štátna hranica SK/HU 4,8 2028 2030 27. Šahy - sever

906. dočasné napojenie na cestu I/66 resp. trvalé na maďarskú diaľnicu M2

Úseky[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Trstenej[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Trstenej na R3 bol vo výstavbe od apríla 2008 a po 30 mesiacoch bol dňa 29. októbra 2010 úsek kompletne spojazdnený a odovzdaný v polovičnom profile.[4] Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a realizovali ju firmy VÁHOSTAV – SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s. [5]. Dĺžka úseku je 7,2 km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3 križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako dočasné napojenie na cestu I/59.

Tvrdošín – Nižná[upraviť | upraviť zdroj]

TvrdošínNižná je úsek R3 vo výstavbe. Vzhľadom na nezabezpečenie finančných prostriedkov pre výstavbu tohto úseku v roku 2018 odštartovala jeho výstavba až o 3 roky neskôr. Jeho dĺžka je 4,4 km. Buduje sa za 62 miliónov €. Trasa vedie na ľavom brehu Oravy. Nachádzať sa tu bude 14 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky a veľké ľavostranné odpočívadlo Tvrdošín. Zmluva na výstavbu v polovičnom profile bola podpísaná 25. februára 2021 s termínom dokončenia v roku 2023.

Nižná – Dlhá nad Oravou[upraviť | upraviť zdroj]

Plánovaný úsek rozšíri R3 po obec Dlhá nad Oravou o dĺžku 8,6 km. S výstavbou sa malo začať v roku 2019 a ukončenie bolo plánované na rok 2022. Štát bude financovať úsek rozpočtom 94.602.668,80 € (2.850.000.000 Sk) podľa plánov z roku 2006.[6] Trasa vedie súbežne s II/584. Plánovaný tu je tunel Podbiel dlhý 515 metrov, 19 mostov, mimoúrovňová križovatka.

Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová predĺži R3 o 4,2 km. Výstavba bola plánovaná na roky 20152017, pričom výstavba by mala podľa plánov z roku 2006 stáť 48.131.182,37 € (1.450.000.000 Sk)[7]. Na úseku sa nachádzajú obchvaty Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej, 11 mostov, mimoúrovňová križovatka. Trasa bude budovaná na pestrom geologickom podloží.

Oravský Podzámok – Horná Lehota[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R3 medzi Hornou Lehotou a Oravským Podzámkom je úsek R3 v používaní od roku 2007, aj keď iba v polovičnom profile. Dĺžka úseku je 6,442 km, jeho výstavba prebehla v rokoch 20042007 firmami Váhostav – SK, a.s., Max Bogl a Skanska, a.s., výstavba bola financovaná štátnym rozpočtom[8]. Úsek nahradil I/59, čím sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť premávky. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R11,5/100, v dôsledku ktorej je maximálna povolená rýchlosť limitovaná na 100 km/h. Na trase sa nachádza 9 mostov, z toho jeden dominantný nad riekou Orava a železnicou dlhý 750 metrov, 2 križovatky (na začiatku a na konci). Úsek je momentálne označený ako Cesta I. triedy 59A, v budúcnosti sa stane súčasťou R3.

Oravský Podzámok – Dolný Kubín-sever[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R3, ktorý napojí na Dolný Kubín do siete rýchlostných ciest mal byť budovaný v rokoch 20162018, predčasné užívanie sa plánovalo na rok 2017. Jeho celková dĺžka je 3,226 km. Podľa plánov z roku 2007 by výstavba mala stáť štátny rozpočet 27.822.644,9 € (838.185.000 Sk)[9]. Súčasťou úseku budú 3 mosty, mimoúrovňová križovatka Dolný Kubín-sever.

Dolný Kubín-sever – križovatka D1[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Dolný Kubín – križovatka D1 je úsek spájajúci mesto Dolný Kubín s diaľnicou D1. Momentálne je v posudzovaní alternatív napojenia na diaľnicu s napojením na MÚK Hubová a MÚK Likavka. Pôvodný variant na Kraľovany bol zamietnutý z environmentálneho hľadiska. Jeho dĺžka bude 17,8 km. Úsek je situovaný na rozhraní Oravy a Liptova. Na úseku sa budú nachádzať 3 mimoúrovňové križovatky a 2 tunely pri Dolnom Kubíne o dĺžke 1569 m a 3004 m.

Obchvat Hornej Štubne[upraviť | upraviť zdroj]

Výstavba ochvatu Hornej Štubne dlhého 4,321 km sa začala v decembri 2008. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a vyhotovili ju firmy Strabag, a.s. a Skanska, a.s. Ochvat sa nachádza v blízkosti spojenia horských priechodov Kremnické Bane a Šturec. Trasa sa nachádza v koridore železničnej trate Zvolen – Diviaky. Nachádza sa tu 6 mostov a dve úrovňové križovatky na konci a začiatku trasy. Stavbu slávnostne odovzdali do užívania dňa 23. novembra 2010 [10].

Zvolen - Šahy[upraviť | upraviť zdroj]

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy" na životné prostredie bol zastavený. Podľa vyjadrenia NDS bude pokračovať príprava obchvatu Krupiny v dĺžke 6,5 km a obchvatu Šiah v dĺžke 4,8 km na ktoré bude mať NDS finančné krytie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Nowa droga z Rabki na Chyżne [online]. www.gorce24.pl, [cit. 2020-08-27]. Dostupné online.
  2. AKTUALITY.SK. Kým na Orave meškáme s rýchlostnou cestou R3, Poliaci stavajú za hranicou štvorprúdovky [online]. Aktuality.sk, [cit. 2021-02-26]. Dostupné online.
  3. Portál o diaľniciach, rýchlostných cestách a železniciach [online]. doprava.ineko.sk, [cit. 2020-08-27]. Dostupné online.
  4. Obchvat Trstenej je prejazdný [online]. . Dostupné online.
  5. Trstená – obchvat [online]. . Dostupné online.
  6. Nižná – Dlhá nad Oravou [online]. . Dostupné online.
  7. Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová [online]. . Dostupné online.
  8. Horná Lehota – Oravský Podzámok [online]. . Dostupné online.
  9. Oravský Podzámok – Dolný Kubín [online]. . Dostupné online.
  10. Obchvat Hornej Štubne na R3 otvorili v polovičnom profile [online]. . Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]