Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
E77-SVK-2020.svg


Mapa
R 3
 v prevádzke    vo výstavbe    v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: bez peáží 177,0 km 
  z toho v prevádzke: bez peáží 19,8 km 
  z toho vo výstavbe: 4,4 km 
  z toho v pláne: bez peáží 152,8 km

Kraj:

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 9 (v prevádzke) 
Tunely: 0 (v prevádzke) 2 (v pláne) 

Rýchlostná cesta R3 (R3) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa je projektovaná v troch častiach, na severe od Trstenej po križovatku s diaľnicou D1 v Likavke, v strednej časti od križovatky s diaľnicou D1 v Martine po križovatku s rýchlostnou cestou R2 v Ráztočne a v južnej časti od križovatky s rýchlostnou cestou R1 v Budči po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. I keď sa na severe momentálne s napojením cesty R3 na poľskú diaľničnú sieť nepočíta, pre nateraz chýbajúcí projekt výstavby diaľnice na poľskej strane, v budúcnosti sa tento postoj pravdepodobne zmení. V roku 2019 bola v Poľsku spustená príprava technickej štúdie pre pokračovanie poľskej rýchlostnej cesty S7, zo súčasného ukončenia v Rabke-Zdrój až po štátne hranice s výhľadovým napojením na cestu R3. Technická štúdia tejto cesty bola dokončená koncom roku 2020, Poľsko predpokladá stavbu vysokokapacitnej štvorprúdovej komunikácie, avšak s úrovňovými križovatkami. Medzi Šahami a Dudincami sa bude cesta R3 križovať s cestou R7.[1][2]

Celková dĺžka R3 s výnimkou peáží, teda úsekov ktoré trasa R3 zdieľa s inými diaľnicami a rýchlostnými cestami, je zhruba 200 km. V prípade trasy južnej časti tejto cesty, v úseku zhruba medzi Zvolenom a štátnou hranicou s Maďarskom, technická štúdia pripúšťa aj možnosť ukončenia cesty R3 v Štúrove namiesto Šiah a súčasne technická štúdia pripúšťa aj možnosť trasy cesty R3 cez Hronský Beňadik namiesto Budče. Konkrétna trasa cesty R3 v južnom úseku zatiaľ nie je stanovená. Nižšie uvádzané dĺžky a trasy jednotlivých úsekov vychádzajú z prebežných plánov výstavby v roku 2020 avšak s ohľadom na skutočnosť, že mnoho úsekov cesty R3 je projekčne iba na začiatku, je takmer isté že sa dĺžky a trasy nepostavených úsekov ešte zmenia. V roku 2020 došlo k celkovej zmene trasovania v oblasti Dolného Kubína a v úseku od diaľnice D1 po Dolný Kubín. Cesta R3 má byť v značnom rozsahu realizovaná ako rekonštrukcia resp. doplnenie stávajúcej cesty I/59. Cez mesto Dolný Kubín je cesta R3 novo riešená prieťahom. Plánovaná križovatka cesty R3 s diaľnicou D1 bola presunutá z lokality Hubová, do lokality Likavka.

Po trase cesty R3 prechádza medzinárodná trasa E77. R3 odľahčí dopravu na horskom priechode Kremnické Bane, ktorý sa nachádza na I/65. Výstavba si na takmer celej dĺžke R3 vyžiada presun ciest, korýt vodných tokov a inžinierskych sietí, v rámci ochrany životného prostredia bude vybudovaná kanalizácia s odlučovaním ropných látok a protihlukové bariéry. Na trase R3 sa predbežne počíta s výstavbou dvoch tunelov; Biela Skala (630m) a Sklené (3450m). Oba tunely sa nachádzajú na plánovanom úseku Horná Štubňa - Ráztočno. V zmysle aktuálnych plánov ministerstva dopravy, s výnimkou úseku pri Tvrdošíne, nebudú do roku 2028 rozostavané ani sprejazdnené žiadne úseky cesty R3. Do plánov neboli zaradené ani úseky vo vysokom stupni prípravy. Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej dĺžke trasy nemožno s ohľadom na aktuálne zámery ministerstva dopravy očakávať pred rokom 2050.[3][4][5]

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R3[upraviť | upraviť zdroj]

Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby

úseku

Uvedenie úseku do

prevádzky

Výjazdy a križovatky
1.? Štátna hranica SK/PL - Trstená cca. 3,5 Záleží na dohode SR a PR Záleží na dohode SR a PR Úsek bez výjazdov
1. Trstená obchvat, ľavá polovica 7,2 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 901. Napojenie na cestu I/59

1. Trstená, dostavba

2. Tvrdošín, dostavba

1. Trstená obchvat, pravá polovica 7,2 2008 2010 901. Napojenie na cestu I/59

1. Trstená

2. Tvrdošín

2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou, ľavá polovica 4,4 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 3. Nižná, dostavba
2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou, pravá polovica 4,4 2021 2023 3. Nižná
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou, ľavá polovica 8,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 4. Podbiel, dostavba
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou, pravá polovica 8,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 4. Podbiel
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, ľavá polovica 4,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 5. Dlhá nad Oravou, dostavba
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, pravá polovica 4,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 5. Dlhá nad Oravou
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,ľavá polovica 6,4 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? Úsek bez výjazdov
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,pravá polovica 6,4 2004 2007 902.dočasné napojenie na cestu I/59 - východ

903.dočasné napojenie na cestu I/59 - západ

6. Oravský Podzámok - Dolný Kubín, juh 10,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 6. Široká

7. Kocmáľ

8. Dolný Kubín - stred

9. Jasenová

7. Dolný Kubín, juh - Likavka, križovatka 8,7 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 10. Valaská Dubová

11. Likavka, križovatka R3xD1

8. Martin - Sever, križovatka R3xD1) - Martin 1,5 2011 2015 12. Martin - Sever, križovatka R3xD1

13. Martin

9. Martin - Rakovo 14 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 13. Martin - dostavba

14. Rakovo

10. Rakovo - Mošovce 10,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? Úsek bez výjazdov
11. Mošovce - Horná Štubňa 7,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 15. Mošovce

16. Horná Štubňa

12. Horná Štubňa obchvat, pravá polovica 4,7 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? Úsek bez výjazdov
12. Horná Štubňa obchvat, ľavá polovica 4,7 2008 2010 904. dočasné napojenie na cestu I/65 - sever

905. dočasné napojenie na cestu I/65 - juh

13. Horná Štubňa - Ráztočno, križovatka R3xR2 14 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 17. Sklené

18. Ráztočno - križovatka R3xR2

14. Budča - Krupina 27 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 19. Zvolen - Západ

20. Dobrá Niva

21. Babiná

15. Krupina, obchvat 6,5 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 22. Krupina - Sever

23. Krupina - Juh

16. Krupina - Šahy 35,5 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 24. Hontianske Nemce

25. Dudince

26. Semerovce

17. Šahy - štátna hranica SK/HU 4,8 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 27. Šahy - sever

906. dočasné napojenie na cestu I/66 resp. trvalé na maďarskú diaľnicu M2

Úseky[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Trstenej[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Trstenej na R3 bol vo výstavbe od apríla 2008 a po 30 mesiacoch bol dňa 29. októbra 2010 úsek kompletne spojazdnený a odovzdaný v polovičnom profile.[6] Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a realizovali ju firmy VÁHOSTAV – SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s. [7]. Dĺžka úseku je 7,2 km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3 križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako dočasné napojenie na cestu I/59.

Tvrdošín – Nižná[upraviť | upraviť zdroj]

TvrdošínNižná je úsek R3 vo výstavbe. Vzhľadom na nezabezpečenie finančných prostriedkov pre výstavbu tohto úseku v roku 2018 odštartovala jeho výstavba až o 3 roky neskôr. Jeho dĺžka je 4,4 km. Buduje sa za 62 miliónov €. Trasa vedie na ľavom brehu Oravy. Nachádzať sa tu bude 14 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky a veľké ľavostranné odpočívadlo Tvrdošín. Zmluva na výstavbu v polovičnom profile bola podpísaná 25. februára 2021 s termínom dokončenia v roku 2023.

Nižná – Dlhá nad Oravou[upraviť | upraviť zdroj]

Plánovaný úsek rozšíri R3 po obec Dlhá nad Oravou o dĺžku 8,6 km. S výstavbou sa malo začať v roku 2019 a ukončenie bolo plánované na rok 2022. Štát bude financovať úsek rozpočtom 94.602.668,80 € (2.850.000.000 Sk) podľa plánov z roku 2006.[8] Trasa vedie súbežne s II/584. Plánovaný tu je tunel Podbiel dlhý 515 metrov, 19 mostov, mimoúrovňová križovatka.

Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová predĺži R3 o 4,2 km. Výstavba bola plánovaná na roky 20152017, pričom výstavba by mala podľa plánov z roku 2006 stáť 48.131.182,37 € (1.450.000.000 Sk)[9]. Na úseku sa nachádzajú obchvaty Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej, 11 mostov, mimoúrovňová križovatka. Trasa bude budovaná na pestrom geologickom podloží.

Oravský Podzámok – Horná Lehota[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R3 medzi Hornou Lehotou a Oravským Podzámkom je úsek R3 v používaní od roku 2007, aj keď iba v polovičnom profile. Dĺžka úseku je 6,442 km, jeho výstavba prebehla v rokoch 20042007 firmami Váhostav – SK, a.s., Max Bogl a Skanska, a.s., výstavba bola financovaná štátnym rozpočtom[10]. Úsek nahradil I/59, čím sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť premávky. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R11,5/100, v dôsledku ktorej je maximálna povolená rýchlosť limitovaná na 100 km/h. Na trase sa nachádza 9 mostov, z toho jeden dominantný nad riekou Orava a železnicou dlhý 750 metrov, 2 križovatky (na začiatku a na konci). Úsek je momentálne označený ako Cesta I. triedy 59A, v budúcnosti sa stane súčasťou R3.

Oravský Podzámok – Dolný Kubín-sever[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R3, ktorý napojí na Dolný Kubín do siete rýchlostných ciest mal byť budovaný v rokoch 20162018, predčasné užívanie sa plánovalo na rok 2017. Jeho celková dĺžka je 3,226 km. Podľa plánov z roku 2007 by výstavba mala stáť štátny rozpočet 27.822.644,9 € (838.185.000 Sk)[11]. Súčasťou úseku budú 3 mosty, mimoúrovňová križovatka Dolný Kubín-sever.

Dolný Kubín-sever – križovatka D1[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Dolný Kubín – križovatka D1 je úsek spájajúci mesto Dolný Kubín s diaľnicou D1. Momentálne je v posudzovaní alternatív napojenia na diaľnicu s napojením na MÚK Hubová a MÚK Likavka. Pôvodný variant na Kraľovany bol zamietnutý z environmentálneho hľadiska. Jeho dĺžka bude 17,8 km. Úsek je situovaný na rozhraní Oravy a Liptova. Na úseku sa budú nachádzať 3 mimoúrovňové križovatky a 2 tunely pri Dolnom Kubíne o dĺžke 1569 m a 3004 m.

Obchvat Hornej Štubne[upraviť | upraviť zdroj]

Výstavba ochvatu Hornej Štubne dlhého 4,321 km sa začala v decembri 2008. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a vyhotovili ju firmy Strabag, a.s. a Skanska, a.s. Ochvat sa nachádza v blízkosti spojenia horských priechodov Kremnické Bane a Šturec. Trasa sa nachádza v koridore železničnej trate Zvolen – Diviaky. Nachádza sa tu 6 mostov a dve úrovňové križovatky na konci a začiatku trasy. Stavbu slávnostne odovzdali do užívania dňa 23. novembra 2010 [12].

Zvolen - Šahy[upraviť | upraviť zdroj]

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy" na životné prostredie bol zastavený. Podľa vyjadrenia NDS bude pokračovať príprava obchvatu Krupiny v dĺžke 6,5 km a obchvatu Šiah v dĺžke 4,8 km na ktoré bude mať NDS finančné krytie.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Nowa droga z Rabki na Chyżne [online]. www.gorce24.pl, [cit. 2020-08-27]. Dostupné online.
 2. AKTUALITY.SK. Kým na Orave meškáme s rýchlostnou cestou R3, Poliaci stavajú za hranicou štvorprúdovky [online]. Aktuality.sk, [cit. 2021-02-26]. Dostupné online.
 3. Detail materiálu | Portal OV [online]. rokovania.gov.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 4. KOVÁČ, Ján. Prelomový plán výstavby ciest je vonku. Pozrite sa, kedy prídu na rad tie vaše [online]. Denník E, 2021-05-12, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 5. Portál o diaľniciach, rýchlostných cestách a železniciach [online]. doprava.ineko.sk, [cit. 2020-08-27]. Dostupné online.
 6. Obchvat Trstenej je prejazdný [online]. . Dostupné online.
 7. Trstená – obchvat [online]. . Dostupné online.
 8. Nižná – Dlhá nad Oravou [online]. . Dostupné online.
 9. Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová [online]. . Dostupné online.
 10. Horná Lehota – Oravský Podzámok [online]. . Dostupné online.
 11. Oravský Podzámok – Dolný Kubín [online]. . Dostupné online.
 12. Obchvat Hornej Štubne na R3 otvorili v polovičnom profile [online]. . Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]