Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
E77-SVK.svg


Mapa
R 3
 v prevádzke       v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: bez peáží 176,4 km 
  z toho v prevádzke: bez peáží 19,8 km 
  z toho v pláne: bez peáží 156,6 km

Kraj:

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 9 (v prevádzke) 
Tunely: 0 (v prevádzke) 

Rýchlostná cesta R3 (R3) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa je projektovaná v troch častiach, na severe od Trstenej po križovatku s diaľnicou D1 v Hubovej, v strednej časti od križovatky s diaľnicou D1 v Martine po križovatku s rýchlostnou cestou R2 v Ráztočne a v južnej časti od križovatky s rýchlostnou cestou R1 v Budči po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. Na severe sa momentálne s napojením cesty R3 na poľskú diaľničnú sieť nepočíta, pre chýbajúcí projekt výstavby diaľnice na poľskej strane. Medzi Šahami a Dudincami sa bude cesta R3 križovať s cestou R7.

Celková dĺžka R3 s výnimkou peáží, teda úsekov ktoré trasa R3 zdieľa s inými diaľnicami a rýchlostnými cestami je zhruba 200 km. V prípade trasy južnej časti tejto cesty, v úseku zhruba medzi Zvolenom a štátnou hranicou s Maďarskom, technická štúdia pripúšťa aj možnosť ukončenia cesty R3 v Štúrove namiesto Šiah a súčasne technická štúdia pripúšťa aj možnosť trasy cesty R3 cez Hronský Beňadik namiesto Budče. Konkrétna trasa cesty R3 v južnom úseku zatiaľ nie je stanovená. Nižšie uvádzané dĺžky a trasy jednotlivých úsekov vychádzajú z prebežných plánov výstavby v roku 2019 avšak s ohľadom na skutočnosť, že mnoho úsekov cesty R3 je projekčne iba na začiatku, je takmer isté že sa dĺžky a trasy nepostavených úsekov ešte zmenia.

Po trase cesty R3 prechádza medzinárodná trasa E77. R3 odľahčí dopravu na horskom priechode Kremnické Bane, ktorý sa nachádza na I/65. Výstavba si na takmer celej dĺžke R3 vyžiada presun ciest, korýt vodných tokov a inžinierskych sietí, v rámci ochrany životného prostredia bude vybudovaná kanalizácia s odlučovaním ropných látok a protihlukové bariéry.

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R3[upraviť | upraviť kód]

Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby

úseku

Uvedenie úseku do

prevádzky

Výjazdy a križovatky
1. Trstená obchvat, pravá polovica 7,2 Po roku 2040 Po roku 2040 Napojenie na cestu I/59

Trstená, dostavba

Tvrdošín, dostavba

1. Trstená obchvat, ľavá polovica 7,2 2008 2010 Napojenie na cestu I/59

Trstená

Tvrdošín

2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou 4,4 2020 2022 Nižná - Sever
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou 8,3 2023 2026 Podbiel
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 4,9 2023 2026 Dlhá nad Oravou
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,pravá polovica 6,4 Po roku 2040 Po roku 2040 Úsek bez výjazdov
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,ľavá polovica 6,4 2004 2007 2x dočasné napojenie na cestu I/59
6. Oravský Podzámok - Dolný Kubín, sever 1,9 2027 2030 Úsek bez výjazdov
7. Dolný Kubín, sever - Dolný Kubín, juh 6,7 2027 2030 Dolný Kubín - Sever

Dolný Kubín - Juh

8. Dolný Kubín, juh - Hubová (Križovatka R3xD1) 10,4 2027 2030 Hubová
9. Martin, Sever (Križovatka R3xD1) - Martin 1,5 2011 2015 Martin - Sever

Martin

10. Martin - Rakovo 14 2026 2029 Martin - dostavba

Rakovo

11. Rakovo - Mošovce 10,3 po roku 2040 po roku 2040 Úsek bez výjazdov
12. Mošovce - Horná Štubňa 7,9 2026 2029 Mošovce

Horná Štubňa

13. Horná Štubňa obchvat, pravá polovica 4,7 po roku 2040 po roku 2040 Úsek bez výjazdov
13. Horná Štubňa obchvat, ľavá polovica 4,7 2008 2010 2x dočasné napojenie na cestu I/65
14. Horná Štubňa - Ráztočno (Križovatka R3xR2) 14 2030 2033 Sklené

Ráztočno - križovatka R3xR

15. Budča - Krupina 27 po roku 2040 po roku 2040 Zvolen - Západ

Dobrá Niva

Babiná

16. Krupina, obchvat 6,5 2022 2024 Krupina - Sever

Krupina - Juh

17. Krupina - Šahy 35,5 po roku 2040 po roku 2040 Hontianske Nemce

Dudince

Semerovce

18. Šahy, obchvat (Šahy - štátna hranica SK/HU) 4,8 2024 2026 Šahy - sever

dočasné napojenie na cestu I/66

Úseky[upraviť | upraviť kód]

Obchvat Trstenej[upraviť | upraviť kód]

Obchvat Trstenej na R3 bol vo výstavbe od apríla 2008 a po 30 mesiacoch bol dňa 29. októbra 2010 úsek kompletne spojazdnený a odovzdaný v polovičnom profile.[1] Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a realizovali ju firmy VÁHOSTAV – SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s. [2]. Dĺžka úseku je 7,2 km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3 križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako dočasné napojenie na cestu I/59.

Tvrdošín – Nižná[upraviť | upraviť kód]

TvrdošínNižná je úsek R3, na ktorý v súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa a výstavba mala začať v lete 2018. Vzhľadom na nezabezpečenie finančných prostriedkov pre výstavbu tohto úseku v roku 2018, začiatok reálnej výstavby je odsunutý do roku 2019. Jeho dĺžka bude 4,4 km. Podľa plánov z roku 2006 by výstavba mala stáť 59.749.053,97 € (1.800.000.000 Sk) [3]. Trasa povedie na ľavom brehu Oravy. Nachádzať sa tu bude 14 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky a veľké ľavostranné odpočívadlo Tvrdošín.

Nižná – Dlhá nad Oravou[upraviť | upraviť kód]

Plánovaný úsek rozšíri R3 po obec Dlhá nad Oravou o dĺžku 8,6 km. S výstavbou sa malo začať v roku 2019 a ukončenie bolo plánované na rok 2022. Štát bude financovať úsek rozpočtom 94.602.668,80 € (2.850.000.000 Sk) podľa plánov z roku 2006.[4] Trasa vedie súbežne s II/584. Plánovaný tu je tunel Podbiel dlhý 515 metrov, 19 mostov, mimoúrovňová križovatka.

Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová[upraviť | upraviť kód]

Úsek Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová predĺži R3 o 4,2 km. Výstavba bola plánovaná na roky 20152017, pričom výstavba by mala podľa plánov z roku 2006 stáť 48.131.182,37 € (1.450.000.000 Sk)[5]. Na úseku sa nachádzajú obchvaty Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej, 11 mostov, mimoúrovňová križovatka. Trasa bude budovaná na pestrom geologickom podloží.

Oravský Podzámok – Horná Lehota[upraviť | upraviť kód]

Úsek R3 medzi Hornou Lehotou a Oravským Podzámkom je úsek R3 v používaní od roku 2007, aj keď iba v polovičnom profile. Dĺžka úseku je 6,442 km, jeho výstavba prebehla v rokoch 20042007 firmami Váhostav – SK, a.s., Max Bogl a Skanska, a.s., výstavba bola financovaná štátnym rozpočtom[6]. Úsek nahradil I/59, čím sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť premávky. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R11,5/100, v dôsledku ktorej je maximálna povolená rýchlosť limitovaná na 100 km/h. Na trase sa nachádza 9 mostov, z toho jeden dominantný nad riekou Orava a železnicou dlhý 750 metrov, 2 križovatky (na začiatku a na konci). Úsek je momentálne označený ako Cesta I. triedy 59A, v budúcnosti sa stane súčasťou R3.

Oravský Podzámok – Dolný Kubín-sever[upraviť | upraviť kód]

Úsek R3, ktorý napojí na Dolný Kubín do siete rýchlostných ciest mal byť budovaný v rokoch 20162018, predčasné užívanie sa plánovalo na rok 2017. Jeho celková dĺžka je 3,226 km. Podľa plánov z roku 2007 by výstavba mala stáť štátny rozpočet 27.822.644,9 € (838.185.000 Sk)[7]. Súčasťou úseku budú 3 mosty, mimoúrovňová križovatka Dolný Kubín-sever.

Dolný Kubín-sever – križovatka D1[upraviť | upraviť kód]

Úsek Dolný Kubín – križovatka D1 je úsek spájajúci mesto Dolný Kubín s diaľnicou D1. Momentálne je v posudzovaní alternatív napojenia na diaľnicu s napojením na MÚK Hubová a MÚK Likavka. Pôvodný variant na Kraľovany bol zamietnutý z environmentálneho hľadiska. Jeho dĺžka bude 17,8 km. Úsek je situovaný na rozhraní Oravy a Liptova. Na úseku sa budú nachádzať 3 mimoúrovňové križovatky a 2 tunely pri Dolnom Kubíne o dĺžke 1569 m a 3004 m.

Obchvat Hornej Štubne[upraviť | upraviť kód]

Výstavba ochvatu Hornej Štubne dlhého 4,321 km sa začala v decembri 2008. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a vyhotovili ju firmy Strabag, a.s. a Skanska, a.s. Ochvat sa nachádza v blízkosti spojenia horských priechodov Kremnické Bane a Šturec. Trasa sa nachádza v koridore železničnej trate Zvolen – Diviaky. Nachádza sa tu 6 mostov a dve úrovňové križovatky na konci a začiatku trasy. Stavbu slávnostne odovzdali do užívania dňa 23. novembra 2010 [8].

Zvolen - Šahy[upraviť | upraviť kód]

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy" na životné prostredie bol zastavený. Podľa vyjadrenia NDS bude pokračovať príprava obchvatu Krupiny v dĺžke 6,5 km a obchvatu Šiah v dĺžke 4,8 km na ktoré bude mať NDS finančné krytie.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Obchvat Trstenej je prejazdný [online]. . Dostupné online.
  2. Trstená – obchvat [online]. . Dostupné online.
  3. Tvrdošín – Nižná [online]. . Dostupné online.
  4. Nižná – Dlhá nad Oravou [online]. . Dostupné online.
  5. Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová [online]. . Dostupné online.
  6. Horná Lehota – Oravský Podzámok [online]. . Dostupné online.
  7. Oravský Podzámok – Dolný Kubín [online]. . Dostupné online.
  8. Obchvat Hornej Štubne na R3 otvorili v polovičnom profile [online]. . Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]