Železničná trať Zvolen – Košice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zvolen – Košice
Základné informácie
Číslo trate160
PrevádzkovateľŽSR
Dĺžka233 km
Parametre trate
Rozchod1435 mm
Počet koľají2/1
Napájacia sústava25 kV 50 Hz
  v úsekuZvolen os. st. – Zvolen nákl. st.
Napájacia sústava3 kV DC
  v úsekuKošice – Haniska
Max. sklon17 ‰
Max. rýchlosť100
Priebeh trate
Continuation backward
trať do Nových Zámkov
Station on track
215,820 Zvolen osobná stanica
Unknown route-map component "ABZgr"
trať do Čaty
Junction both to and from left
trať do Vrútok
Station on track
213,984 Zvolen nákladná stanica
Unknown route-map component "ABZgl" Unknown route-map component "STR+r"
Straight track Non-passenger station/depot on track
211,800 Zvolen východ
Unknown route-map component "ABZg+l" One way rightward
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/50
Small non-passenger station on track
209,500 AHr. Lieskovec
Track change
206,750 Výh. Slatinka
Stop on track
204,978 Zvolenská Slatina
Station on track
203,114 Vígľaš
Unknown route-map component "hKRZWae"
Slatina
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/50
Station on track
200,774 Výh. Pstruša
Small non-passenger station on track
198,775 AHr. Most
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/50
Station on track
196,983 Stožok
Stop on track
193,329 AHr. Detva
Station on track
190,311 Kriváň
Unknown route-map component "exSTR+l" Unknown route-map component "eABZgr"
Unknown route-map component "exTUNNEL1" Unknown route-map component "CSTR"
Kriváňsky (321 m)
Unknown route-map component "exSTRl" Unknown route-map component "eABZg+r"
Stop on track
188,015 Podkriváň
Unknown route-map component "xABZgl" Unknown route-map component "STR+r"
Unknown route-map component "exTUNNEL1" Straight track
Pílanský (121 m)
Unknown route-map component "xABZg+l" One way rightward
Stop on track
182,300 AHr. Píla
Stop on track
179,229 Mýtna
Station on track
175,965 Lovinobaňa
Stop on track
174,537 Lovinobaňa zastávka
Station on track
171,138 Výh. Podrečany
Station on track
166,514 Tomášovce
Station on track
161,755 Lučenec
Unknown route-map component "ABZgl"
trať do Utekáča
Unknown route-map component "ABZgr"
trať do Veľkého Krtíša
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/75
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/71
Track change
155,533 Výh. Holiša
Stop on track
154,978 Holiša
Unknown route-map component "hKRZWae"
Ipeľ
Station on track
151,239 Výh. Prša
Stop on track
147,148 Fiľakovo zastávka
Small non-passenger station on track
146,841
1,717
Fiľakovo St. 3
Unknown route-map component "ABZgl" Unknown route-map component "STR+r"
Station on track Straight track
146,309 Fiľakovo
Unknown route-map component "ABZgr" Straight track
145,442
93,725
trať do Somoskőújfalu
Unknown route-map component "ABZg+l" One way rightward
90,371
0,000
Track change
90,270 Výh. Urbánka
Stop on track
88,101 Šíd
Stop on track
85,920 Čamovce
Station on track
81,905 Hajnáčka
Station on track
75,422 Blhovce
Stop on track
72,221 Hodejov
Small non-passenger station on track
69,732 Výh. Lúka
Stop on track
68,583 Gortva
Station on track
65,968 Jesenské
Unknown route-map component "ABZgl"
trať do Brezna
Small non-passenger station on track
59,689 Výh. Vinohrady
Stop on track
58,948 Dubovec
Stop on track
55,905 Orávka
Station on track
53,672 Rimavská Seč
Small non-passenger station on track
51,238 Výh. Lúčna
Stop on track
49,703 Číž kúpele
Station on track
45,885 Lenartovce
Unknown route-map component "ABZgr"
45,666
0,000
trať do Miškolca
Stop on track
2,710 Abovce
Stop on track
4,984 Riečka
Unknown route-map component "SKRZ-G2BUE"
4,989 Cesta I/67
Station on track
7,079 Výh. Štrkovec
Stop on track
11,025 Včelince
Unknown route-map component "SKRZ-G4u"
Cesta R2
Station on track
14,658 Tornaľa
Stop on track
18,360 Gemer
Stop on track
21,462 Gemerská Panica
Stop on track
23,173 Výh. Čoltovo
Unknown route-map component "hKRZWae"
Slaná
Stop on track
25,300 Bohúňovo
Station on track
28,296 Gemerská Hôrka
Unknown route-map component "ABZg+l"
trať do Muráňa
Unknown route-map component "ABZg+l"
trať do Slavošoviec
Station on track
31,213 Plešivec
Stop on track
33,560 Vidová
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/50
Station on track
36,613 Slavec jaskyňa
Small non-passenger station on track
40,180 Výh. Brzotín
Unknown route-map component "hKRZWae"
41,729 Slaná
Station on track
43,749
66,870
Rožňava
Unknown route-map component "ABZgl"
trať do Dobšinej
Stop on track
64,200 Jovice
Small non-passenger station on track
63,375 AHr. Podhradie
Station on track
59,910 Lipovník
Unknown route-map component "tSTRa"
58,218
Unknown route-map component "tSTR"
Jablonovský (3148 m)
Unknown route-map component "tSTRe"
55,070
Small non-passenger station on track
55,000 Výh. Tunel
Unknown route-map component "SKRZ-G2o"
Cesta I/50
Station on track
51,653 Jablonov nad Turňou
Station on track
45,300 Hrhov
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
Cesta I/50
Small non-passenger station on track
40,320 Výh. Dvorníky-Zádiel
Stop on track
40,012 Dvorníky-Zádiel
Unknown route-map component "eABZg+r"
trať do Miškolca
Station on track
35,930 Turňa nad Bodvou
Stop on track
31,329 Drienovec
Small non-passenger station on track
30,897 Výh. Drienovec
Unknown route-map component "ABZg+l"
trať do Medzeva
Station on track
27,055 Moldava nad Bodvou
Stop on track
25,055 Mokrance
Station on track
21,533 Čečejovce
Stop on track
19,400 Cestice
Track change
18,415 Výh. Perín-Chym
Station on track
13,871 Veľká Ida
Unknown route-map component "ABZgl" Unknown route-map component "STR+r"
Straight track Non-passenger station/depot on track
U. S. Steel Košice
Stop on track Straight track
10,479 Hutníky
Unknown route-map component "ABZg+l" One way rightward
Station on track
6,445 Haniska (okres Košice-okolie)
Unknown route-map component "SKRZ-G4o"
Cesta I/68
Unknown route-map component "STRl+r" Unknown route-map component "STR+r"
trať do Hidasnémeti
Unknown route-map component "STR+r" Straight track Straight track
trať do Čiernej nad Tisou
Station on track Straight track Straight track
Krásna nad Hornádom
Straight track Straight track Small non-passenger station on track
1,354 Barca St. 4
Unknown route-map component "ABZgl" Unknown route-map component "KRZu" Unknown route-map component "ABZgr"
Straight track Unknown route-map component "ABZg+l" One way rightward
Straight track Station on track
0,396 Barca
One way leftward Unknown route-map component "ABZg+r"
Small non-passenger station on track
94,902 Barca St. 1
Unknown route-map component "STR+l" Unknown route-map component "ABZglr" Unknown route-map component "STR+r"
Unknown route-map component "SKRZ-G4u" Unknown route-map component "SKRZ-G4u" Unknown route-map component "SKRZ-G4u"
Cesta R2
Unknown route-map component "ABZg+l" Unknown route-map component "KRZu" One way rightward
Straight track Stop on track
97,070 Košice predmestie
Non-passenger station/depot on track Straight track
97,800 Košice nákladná stanica
One way leftward Unknown route-map component "ABZg+r"
Station on track
98,750 Košice
Continuation forward
trať do Žiliny

Železničná trať Zvolen – Košice, v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 160, je hlavným južným železničným ťahom Slovenska. Trať (mimo krátkych koncových úsekov: ~25 kV 50 Hz v úseku Zvolen os. st. - Zvolen nákl. st. a =3 kV js v úseku Haniska - Košice) nie je elektrifikovaná a je čiastočne zdvojkoľajnená. V budúcnosti sa však elektrifikácia a zdvojkoľajnenie tejto trate plánuje.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami južného Slovenska vznikla prepojením úsekov železničnej cesty, ktoré boli vybudované počas Rakúsko-Uhorska s úsekmi dobudovanými až v 50. rokoch 20. storočia. Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály. Na trati sa v minulosti nachádzali ešte 2 tunely, z ktorých bol jeden (pri žst. Píla) výlúčený z prevádzky z dôvodu výstavby dvojkoľajnej trati v úseku Kriváň - Lovinobaňa a teda sa pristúpilo k odkloneniu trate mimo tunela, a druhý (pri žst. Podkriváň) bol odstránený a na rovnakom mieste nahradený hlbokým a dlhým betónovým zárezom.

Okrem úseku Kriváň - Lovinobaňa boli postupne zdvojkoľajené [1] ďalšie úseky:

Súhrnná dĺžka zdvojkoľajených úsekov je cca. 85 km, čo tvori vyše tretinu dĺžky trate.

Otváranie jednotlivých úsekov:

Trakcia a modernizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Zaujímavosťou trate je dvojaká trakcia na koncových úsekoch:

Štúdia ŽSR o elektrifikácii trate medzi Zvolenom a Fiľakovom v decembri 2020 nedostala pozitívne hodnotenie od Útvaru hodnoty za peniaze. ŽSR posudzovali dve varianty: elektrifikáciu úseku s prerobením nástupišť, modernizáciou zabezpečovacích zariadení a zvýšením rýchlosti zo 100 ma 120 km/h v niektorých úsekoch. Projekt by stál 235 miliónov eur. Druhý projekt, za 253 mil. eur počítal so zdvojkoľajnením časti trate. ÚHP navrhol elektrifikovať kratší úsek, Zvolen – Lučenec alebo dlhší, Zvolen – Výhybňa Urbánka. Navrhli aj, že by rýchliky nemuseli zastavovať vo Fiľakove, ale na zastávke bližšie k centru mesta.[2] Zámerom Železníc Slovenskej republiky z júla 2021 „je kontinuálne pokračovať v elektrifikačných prácach v smere na Banskobystrický kraj (prioritne v úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a výhľadovo v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen).“[3]

Úsek Košice – Barca patrí k úsekom pri ktorých odhadované prínosy modernizácie prevyšujú investičné náklady. Mal by stáť 87,7 miliónov eur.[4]

Haniska – Moldava nad Bodvou[upraviť | upraviť zdroj]

V novembri 2015 bola plánovaná elektrifikácia trasy Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikácia prebehne čiastočne na trati Moldava nad Bodvou – Medzev.[5]

30. júna 2021 ŽSR objednali modernizáciu a elektrifikáciu približne 20 kilometrového úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou.[3][3] Elektrifikovaný bude aj úsek „ z moldavskej stanice na terminál Moldava nad Bodvou-mesto.“[6] Elektrifikácia je plánovaná „ako jednosmerná trakčná napájacia sústavu 3 kV na izolačnú hladinu striedavej trakcie 25 kV, 50 Hz“. Modernizované bude zabezpečovacie zariadenie, upravené zastávky a stanice.[3] Traťová rýchlosť ostane 100 km/h.[6] Projekt bude stáť 58,8 milióna eur bez DPH a vyhotoví ho konzorcium firiem Eltra a TSS Grade.[3] Výstavba bude čiastočne financovaná z eurofondov.[7]

Fiľakovo  – výhybňa Holiša[upraviť | upraviť zdroj]

Na trati Fiľakovo – Holiša je dlhodobo obmedzenie maximálnej traťovej rýchlosti, ktoré spôsobuje meškania osobných vlakov na južnom ťahu, ktorý spája Bratislavu cez Zvolen s metropolou východu, Košicami. Vzhľadom na nevyhovujúci stav koľaje v tomto úseku je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii a obnove železničného zvršku, k vyhotoveniu absentujúcich konštrukčných vrstiev železničného spodku, vyčisteniu priepustov a rekonštrukcii mostných objektov tak, aby trať vyhovovala max. traťovej rýchlosti 120 km/h.

Komplexnou rekonštrukciou 8,4 km úseku jednokoľajnej trate, spolu s nevyhnutnými stavebnými úpravami v priľahlých staniciach, zastávkach a priecestiach, dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstráneniu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich. Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 21,6 milióna eur. [8]

Stanice na trati[upraviť | upraviť zdroj]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Železnice Slovenskej republiky. Tabuľky traťových pomerov [online]. Bratislava: Železnice Slovenskej republiky. Dostupné online. Archivované 2022-07-01 z originálu.
  2. Denník E. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-11-30. Dostupné online [cit. 2020-12-19]. ISSN 1339-844X.
  3. a b c d e ŽSR začínajú elektrifikáciu v úseku Haniska - Moldava [online]. Bratislava: Železnice Slovenskej republiky, [cit. 2021-07-02]. Dostupné online. Archivované 2021-07-09 z originálu.
  4. KOVÁČ, Ján. Na rýchlotrati do Česka hrozí najväčšia strata eurofondov v dejinách Slovenska. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-06-03. Dostupné online [cit. 2021-06-28]. ISSN 1339-844X.
  5. Železnice chcú za dozor na stavbách dať 44 miliónov eur [online]. Petit Press, 2015-11-03, [cit. 2016-01-25]. Dostupné online.
  6. a b ŽSR podpísali zmluvu na elektrifikáciu hlavnej - Denník E. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-07-01. Dostupné online [cit. 2021-07-02]. ISSN 1339-844X.
  7. Z eurofondov bude financovaná aj elektrifikácie. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-08-24. Dostupné online [cit. 2021-09-01]. ISSN 1339-844X.
  8. Úrad vlády Slovenskej republiky. Rekonštrukcia železničného zvršku a železničného spodku ŽST Fiľakovo - výhybňa Holiša [online]. Bratislava: planobnovy.sk, 2024-01-30, [cit. 2024-02-19]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]


Súradnice: 48°48′35″S 20°42′36″V / 48,809767°S 20,710022°V / 48.809767; 20.710022