Železničná trať Zvolen – Vrútky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zvolen – Vrútky
Základné informácie
Číslo trate170
PrevádzkovateľŽSR
Dĺžka96 km
Parametre trate
Rozchod1 435 mm
Počet koľají1 (2 v úseku Vrútky – Diviaky)
Traťová triedaD4
Napájacia sústava3 kV jednosmerná
  v úsekuVrútky – Martin
Napájacia sústavaneelektrifikovaná
  v úsekuMartin – Banská Bystrica
Napájacia sústava25 kV 50 Hz
  v úsekuBanská Bystrica – Zvolen
Max. sklon18 ‰
Max. rýchlosť100 km/h
Priebeh trate
Continuation backward
trať do Nových Zámkov
Station on track
0,000 Zvolen osobná stanica
Unknown route-map component "ABZgr"
trať do Čaty
Junction both to and from right
trať do Košic
Stop on track
1,194 Zvolen mesto
Station on track
5,885 Sliač kúpele
Stop on track
7,738 Veľká Lúka
Stop on track
9,761 Hronsek
Station on track
12,231 Vlkanová
Station on track
17,992 Radvaň
Stop on track
20,043 Banská Bystrica mesto
Unknown route-map component "hKRZWae"
Hron
Station on track
21,383 Banská Bystrica
Unknown route-map component "KMW"
21,383
0,000
zmena kilometráže
Unknown route-map component "ABZgr"
trať do Červenej Skaly
Unknown route-map component "SKRZ-G4u"
Severný obchvat
Enter and exit tunnel
Kačický tunel 350 m
Station on track
5,385 Kostiviarska
Unknown route-map component "STRo"
Kostiviarský viadukt
Enter and exit tunnel
Dolinský tunel I. 120 m
Enter and exit tunnel
Dolinský tunel II. 575 m
Station on track
11,970 Uľanka
Unknown route-map component "SKRZ-G2o"
cesta I/59
Enter and exit tunnel
Polkanovský tunel I. 899 m
Enter and exit tunnel
Polkanovský tunel II. 116 m
Unknown route-map component "STRo"
Ulmanský viadukt
Enter and exit tunnel
Ulmanský tunel I. 525 m
Enter and exit tunnel
Ulmanský tunel II. 41 m
Enter and exit tunnel
Ulmanský tunel III. 68 m
Enter and exit tunnel
Ulmanský tunel IV. 50 m
Enter and exit tunnel
Ulmanský tunel V. 64 m
Stop on track
17,583 Harmanec
Enter and exit tunnel
Čabraďský tunel I. 280 m
Enter and exit tunnel
Čabraďský tunel II. 144 m
Enter and exit tunnel
Harmanecký tunel I. 200 m
Stop on track
19,727 Dolný Harmanec
Enter and exit tunnel
Harmanecký tunel II. 294 m
Enter and exit tunnel
Japenský tunel I. 1134 m
Enter and exit tunnel
Japenský tunel II. 757 m
Enter and exit tunnel
Grehelský tunel I. 1300 m
Enter and exit tunnel
Grehelský tunel II. 280 m
Station on track
26,325 Harmanec jaskyňa
Enter and exit tunnel
Kosienský tunel 70 m
Enter and exit tunnel
Rábkinský tunel 197 m
Enter and exit tunnel
Túfenský tunel 49 m
Enter and exit tunnel
Čremošniansky tunel 4697 m
Unknown route-map component "SKRZ-G2o"
cesta I/14
Station on track
32,967 Čremošné
Unknown route-map component "STRo"
Viadukt Glozy
Unknown route-map component "STRo"
Viadukt Na Vode
Stop on track
39,238 Horná Štubňa obec
Unknown route-map component "ABZg+l"
trať do Kremnice
Unknown route-map component "KMW"
40,670
277,679
zmena kilometráže
Stop on track
281,565 Turčianske Teplice
Station on track
283,028 Diviaky
Stop on track
286,297 Malý Čepčín
Stop on track
288,933 Jazernica
Small non-passenger station on track
289,900 AHr. Bodovice
Unknown route-map component "hKRZWae"
Turiec
Stop on track
292,440 Kláštor pod Znievom
Unknown route-map component "hKRZWae"
Turiec
Station on track
297,040 Príbovce
Stop on track
301,409 Košťany nad Turcom
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
cesta I/65
Station on track
305,490 Martin
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"
cesta I/18
Stop on track
309,330 Priekopa
Small non-passenger station on track
310,250
0,000
Odb. Priekopa
Unknown route-map component "STR+l" Junction both to and from right
Priekopská spojka
Unknown route-map component "ABZqr" Unknown route-map component "ABZg+r"
trať do Košíc
Station on track
311,985 Vrútky
Continuation forward
trať do Žiliny

Železničná trať Zvolen – Vrútky (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 170) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen, Banskú Bystricu, Martin a Vrútky. Pôvodne viedla trať cez Kremnicu, no po vybudovaní úseku cez Harmanec sa jej trasovanie zmenilo cez Banskú Bystricu.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodná trať Zvolen – Vrútky bola súčasťou Uhorskej severnej železnice BudapešťSalgótarjánLučenecZvolenVrútky (prepojenie s Košicko-bohumínskou železnicou), ktorá bola uvedená do prevádzky 12. augusta 1872. Úvahy o prepojení Zvolena s Košicko-bohumínskou železnicou cez Ružomberok alebo Harmanec sa nerealizovali kvôli vysokým nákladom. Napokon bol vybratý variant vedúci cez Kremnicu.

Úsek medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bol zaradený medzi trate II. triedy a sprevádzkovaný 3. septembra 1873. Spojenie B. Bystrice s Turcom bolo na dlhé roky neaktuálne. K realizácii prepojenia tratí, vedúcich Pohroním a Turcom, sa pristúpilo až v medzivojnovom období, kedy sa začala budovať tzv. Stredoslovenská transverzála – spojnica Nitry resp. Trenčína cez Prievidzu, Handlovú, Dolnú Štubňu, Banskú Bystricu a Margecany s Košicami.

V roku 1931 bola uvedená do prevádzky železničná trať Handlová – Horná Štubňa, spájajúca regióny Ponitrie a Turiec, a v roku 1936 trať Červená Skala – Margecany, ktorá sa napájala na trať Žilina – Košice. Po ukončení týchto úsekov sa v roku 1936 začala výstavba posledného úseku Banská Bystrica – Dolná Štubňa, ktorá mala prepojiť už existujúce trate.

V roku 2012 bola v úseku Banská Bystrica – Turčianske Teplice pozastavená osobná doprava a čiastočne nahradená zrýchlenými vlakmi. Zastavovanie vlakov bolo zrušené v staniciach Kostiviarska (doteraz tu je prednosta stanice), Uľanka (doteraz tu je prednosta stanice a vlečka do Harmaneckých papierní), zastávka Harmanec, zastávka Dolný Harmanec, Harmanec jaskyňa (doteraz tu je prednosta stanice) a Čremošné (doteraz tu je prednosta stanice). Jediná stanica, v ktorej doteraz zastavujú aj Zr vlaky, je Horná Štubňa obec. Od roku 2016 sa na tejto trati kategória Zrýchlených vlakov zmenila na kategóriu Regional expresov (Rex). Od GVD 2020/2021 je trať obsluhovaná vlakmi kategórie R. V októbri 2016 prebehli opravy koľajového lôžka na úseku Zvolen – Banská Bystrica, ako aj oprava priecestí, ktoré sa nachádzajú medzi železničnou stanicou Sliač-kúpele a Vlkanová, Vlkanová–Radvaň.[1]

Horská trať Banská Bystrica – Dolná Štubňa[upraviť | upraviť zdroj]

Chýbajúci úsek medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou mal mať dĺžku 40,956 km a prekonávať výškový rozdiel 373,78 m z bystrickej a 125,62 m z turčianskej strany. Počet tunelov i dĺžka sa počas výstavby zmenila pre zložité geologické podmienky. Najvyšší bod trate dosahoval nadmorskú výšku 692,94 m n. m..

Náročná horská trať na styku Veľkej Fatry a Kremnických vrchov využíva 22 tunelov v súhrnnej dĺžke 12 211 metrov, 112 mostov a priepustov. Na stavbe pracovalo až 12 339 pracovníkov (máj 1938) a tak už 19. decembra 1940 bola slávnostne otvorená.

Koncom 2. svetovej vojny bola ustupujúcimi Nemcami zničená väčšina viaduktov a mostov a po ich oprave bola premávka obnovená 17. marca 1946.

Tunely[upraviť | upraviť zdroj]

Počas štyroch rokov bolo na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa vybudovaných 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 211 m. Projekt počítal so 14 tunelmi, preto sú očíslované od čísla 1 po číslo 14. Zvyšné tunely, označené kombináciou čísla a písmena, boli vybudované kvôli výhodnosti tohto variantu oproti povrchovému vedeniu. Pre nevhodné podložie v úseku projektovanej trate tak bol vybudovaný tunel 2a, tunely 3a, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a boli vybudované namiesto hlbokých zárezov s vysokými skalnými stenami alebo múrmi.

Tunel č. 8 bol budovaný v tvare veľkého oblúka v Starohorskej a Bystrickej doline s cieľom získať nadmorskú výšku. Je považovaný za jeden tunel, prerušený tokom rieky Bystrica.

Najdlhším tunelom trate je tunel č. 14 – Čremošniansky (nazývaný i Harmanecký), ktorý je zároveň najdlhším železničným tunelom ŽSR. Jeho prerazenie trvalo iba 23 mesiacov a odchýlka počas výstavby predstavovala v smerovom profile 28 mm, výškovom 5 mm a dĺžkovom 35 mm.

Číslo Názov Dĺžka (m) Medzistaničný úsek
1 Kačický 349,80 Banská BystricaKostiviarska
2 Dolinský I. 120 Kostiviarska – Uľanka
2a Dolinský II. 576 Kostiviarska – Uľanka
3 Polkanovský I. 900 Uľanka – Harmanec
3a Polkanovský II. 116 Uľanka – Harmanec
4 Ulmanský I. 525 Uľanka – Harmanec
4a Ulmanský II. 41,04 Uľanka – Harmanec
4b Ulmanský III. 67,1 Uľanka – Harmanec
4c Ulmanský IV. 50 Uľanka – Harmanec
4d Ulmanský V. 64,28 Uľanka – Harmanec
5 Čabradský I. 280 Harmanec – Dolný Harmanec
5a Čabradský II. 144 Harmanec – Dolný Harmanec
6 Harmanecký I. 200 Harmanec – Dolný Harmanec
7 Harmanecký II. 294 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
8a Japeňský I. 1133 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
8b Japeňský II. 756 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
9 Grehelský I. 1300 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
10 Grehelský II. 280 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
11 Kosiensky 70 Harmanec jaskyňa – Čremošné
12 Rabkynský 197 Harmanec jaskyňa – Čremošné
13 Tufenský 50 Harmanec jaskyňa – Čremošné
14 Čremošniansky tunel 4 698 Harmanec jaskyňa – Čremošné

Viadukty[upraviť | upraviť zdroj]

V náročnom teréne bolo vybudovaných 112 mostov a priepustov, medzi nimi i 4 viadukty s oceľovými plnostennými konštrukciami a 1 železobetónový klenutý viadukt s hlavným oblúkom rozpätia 55 m.

 • Kostiviarsky viadukt – je oceľový a má 4 polia po 25 m.
 • Uľanský viadukt – železobetónová konštrukcia má 1 hlavnú a 3 vedľajšie klenby s rozpätím 19 + 55 + 19 + 19 m. Nad údolím je vo výške 42 m a dĺžka oblúka železobetónovej klenby je 70 m.
 • Viadukt „Čierna Voda“ – je oceľový a má 5 polí po 25 m.
 • Viadukt „Glózy“ – je oceľový a má 4 polia po 25 m.
 • Viadukt „Na Vode“ – je oceľový a má 5 polí po 25 m.

Elektrifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Trať 170 je v úseku Zvolen – Banská Bystrica elektrifikovaná striedavou sústavou 25 kV 50 Hz. Elektrifikácia prebehla od novembra 2004 do marca 2007.[2] Zmluva so stavebným dodávateľom, Sdružení Zvolen – Banská Bystrica, zloženého z firiem ŽS Brno a.s., BETAMONT s.r.o., ELTRA s.r.o., bola podpísaná 9. novembra 2004. Stavebné práce sa začali už 25. novembra toho roku.[2]

Podľa stanoviska investora, Železníc Slovenskej republiky, „má stavba význam [z hľadiska rozvoja regiónu] najmä vzhľadom na zvýšenie výkonnosti železničnej trate pri súčasnom znížení škodlivých vplyvov z dopravy (zníženie škodlivých emisií a hluku), skrátení času prepravy (odstránením potrebných preprahov rušňov vo Zvolene) a vytvorením podmienok pre ďalšie investície – priamo v železničnej doprave (elektrifikácia nadväzných tratí) resp. nepriamo v priemysle (vznik nových výrobných závodov vďaka zlepšenej dopravnej infraštruktúre).“[2] Počas elektrifikácie bol vybudovaný aj nový most cez rieku Hron, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, silnoprúdové rozvody a iné stavby.[2] Celková dĺžka elektrifikácie bola 25,125 km. Konečné náklady na projekt dosiahli takmer 38 miliónov €. Náklady boli hradené Európskym spoločenstvom a štátnym rozpočtom SR.[2]

Doprava[upraviť | upraviť zdroj]

Základom dopravy v úseku Vrútky – Banská Bystrica - Zvolen sú rýchliky, premávajúce prevažne v dvojhodinovom intervale. V úseku Vrútky – Turčianske Teplice sú doplnené zastávkovými osobnými vlakmi, ktoré vykonávajú obsluhu zastávok v obciach Turčianskej kotliny a pokračujú do stanice v Hornej Štubni. Osobné vlaky v úseku Turčianske Teplice – Banská Bystrica boli zrušené v roku 2012 kvôli ich nízkej obsadenosti, zapríčinenej aj prechodom riedko obývanou oblasťou[3] a veľkou vzdialenosťou železničných staníc od obydlí. V úseku Banská Bystrica – Zvolen je obsluha tvorená aj rýchlikmi Banská Bystrica – Bratislava a zastávkovými osobnými vlakmi.

V septembri 2015 bolo oznámené, že štát vyhlásil verejné obstarávanie na spoje Banská Bystrica – Bratislava. Predpokladalo sa, že by sa malo vysúťažiť 1,5 mil vlakových kilometrov ročne. Záujem o súťaž oficiálne prejavil RegioJet[4][5], o tendri uvažoval Leo Express[5], zaujímala sa Arriva, dcérska spoločnosť Deutsche Bahn[5], uvažovalo sa o ďalších spoločnostiach: České dráhy[4], britský National Express[4] ako aj vtedajší (a súčasný) prepravca Železničná spoločnosť Slovensko.[4] Tento dopravca najazdil na uvedenej trati 1,2 miliónov kilometrov. Do zmeny grafikonu v roku 2015 jazdil priamo len jeden pár rýchlikov, na ostatné spoje bolo nutné presadať vo Zvolene. Podľa nového grafikonu od decembra 2015 jazdí 8 párov priamych rýchlikov z Bratislavy až do Banskej Bystrice.[5] Súťaž bola vyhlásená v novembri 2015 a jej víťaz by mal získať až desaťročný monopol na dopravu medzi Banskou Bystricou a Bratislavou.[6]

V júli 2022 ZSSK bez informovania zrušila relačnú cenu medzi Bratislavou a Banskou Bystricou (z 9,20 eur na 10,46) a Bratislavou a Zvolenom na 9,62 eur. Zvýšenie sa udialo v čase keď sú na trati výluky kvôli rekonštrukcii.[7]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Cestujúcich čakajú od októbra výluky na trati Zvolen-Banská Bystrica [online]. TASR, 2016-09-28, [cit. 2016-10-02]. Dostupné online.
 2. a b c d e ŽSR, Zvolen – Banská Bystrica, Elektrifikácia trate vrátane PEÚ [online]. Bratislava: Železnice Slovenskej republiky, [cit. 2012-01-03]. Dostupné online. Archivované 2011-10-17 z originálu.
 3. Dopad návrhu nového GVD 2012/2013 na regionálnu dopravu [online]. [Cit. 2020-04-06]. Dostupné online.
 4. a b c d ROHÁČEK, Filip. O vlakové spojenie Bystrice s Bratislavou zabojujú súkromníci [online]. bbonline.sk, 23.09.2015, [cit. 2015-10-14]. Dostupné online.
 5. a b c d Chystá sa tender na rýchliky, zapojí sa RegioJet či Arriva [online]. webnoviny.sk, 26.09.2015, [cit. 2015-10-14]. Dostupné online.
 6. ŠNÍDL, Vladimír. Počiatek vyhlasuje súťaž, pri ktorej môže štát ušetriť a cestujúci získať [online]. N Press, 06.11.2015, [cit. 2015-11-06]. Dostupné online.
 7. Cestujúci si priplatia aj za rýchliky medzi. Denník N (Bratislava: N Press), 2022-07-03. Dostupné online [cit. 2022-07-03]. ISSN 1339-844X.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]


Súradnice: 48°47′49″S 19°04′40″V / 48,797064°S 19,077721°V / 48.797064; 19.077721