Zoznam kultúrnych pamiatok v Prešove (A – F)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Prešov v okrese Prešov, ulice začínajúce na A až F.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Priestor pamätný
Nahrať súbor
Priestor pamätný
KÚ: Prešov

Poloha
707-1454/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Petöfi,Tompa,Kerényi; maďarskí básnici

Wielec hôrka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Prešov

Poloha
707-1454/2 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Petöfi,Tompa,Kerényi; maďarskí básnici

Wielec hôrka
Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-1455/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Mikuláš; 1872-1944,skladateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2021/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rombauer Ján; 1782-1849,maliar

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2022/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vandrák Andrej; 1807-1884,pedagóg

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2023/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pöschl Ján; 1890-1961,skladateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2067/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obete fašizmu; 1944-bombardovanie

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2070/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lazorík Fedor; 1913-1969,spisovateľ

Miesto pamätné Nahrať súbor Miesto pamätné
KÚ: Prešov

Poloha
707-2095/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: FRTJ; Kúpele

Cemjata
Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2252/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Divald Karol; 1830-1897,fotograf

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2254/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kurth Max; 1869-1962,maliar

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-2256/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Török Július; 1879-1963,maliar

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-3142/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jordán Mikuláš; 1892-1977,maliar,reš

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Prešov

Poloha
707-3144/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Greš Jozef Dr.; 1907-1944,právnik

Altánok Nahrať súbor Altánok
KÚ: Prešov

Poloha
707-3810/0 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Altánok nad žriedlom

Cemjata
Dom kultúrny Nahrať súbor Dom kultúrny 15
KÚ: Prešov

Poloha
707-3811/0 Unifikovaný názov PO: dom kultúrny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Jedáleň

Cemjata
Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 4242
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža; 9.zastavenie

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
č. 7991
KÚ: Prešov

Poloha
707-3813/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Donáta

Cemjata
Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12362
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie; Posledná večera

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12363
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie; Kristus na hore Olivovej

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12364
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie; Kristus pred veľkňazom Annášom

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12365
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie; Sväté schody

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12366
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie; Bičovanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12367
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie; Ecce Homo a Korunovanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12368
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie; Kristus napomína plačúce ženy

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12369
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie; Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12370
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie; Snímanie Krista z kríža

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12371
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie; Ukladanie Krista do hrobu

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12372
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie; Zmŕtvychvstanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12373
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie; Kristus sa zjavuje apoštolom

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
č. 12374
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie; Nanebovstúpenie Krista

Kaplnka mariánska Nahrať súbor Kaplnka mariánska
č. 12375
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Lurdskej; mariánska kaplnka

Kaplnka mariánska Nahrať súbor Kaplnka mariánska
č. 12377
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.; mariánska kaplnka

Kríž s korpusom na podstavci Nahrať súbor Kríž s korpusom na podstavci
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/17 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus; socha Krista na kríži

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/18 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária; socha Panny Márie pod krížom

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/19 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kalvársky kopec

Múr oporný s kryptou Nahrať súbor Múr oporný s kryptou
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/20 Unifikovaný názov PO: múr oporný s kryptou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný; krypta s náhrobníkmi v op.múre

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Prešov

Poloha
707-3340/21 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla pálená; múr so 17 nikami

Internát Nahrať súbor Internát Baštová ul. 21
KÚ: Prešov

Poloha
707-3347/2 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.internát,konvikt

Múr parcelačný Nahrať súbor Múr parcelačný Baštová ul. 21
KÚ: Prešov

Poloha
707-3347/4 Unifikovaný názov PO: múr parcelačný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parcelačný múr

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baštová ul. 23
KÚ: Prešov

Poloha
707-10208/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Baštová ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-2072/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hvezdáreň

Brána opevnenia Nahrať súbor Brána opevnenia Baštová ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-3355/2 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána Florián

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový Baštová-Kováčska ul. 0
KÚ: Prešov

Poloha
707-3355/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragmenty múrov

Seminár Nahrať súbor Seminár Biskupa Gojdiča ul. 2
KÚ: Prešov

Poloha
707-3172/3 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.; Gr.kat.fakulta

Hvezdáreň pamätná Nahrať súbor Hvezdáreň pamätná Dilongova ul. 17
KÚ: Prešov

Poloha
707-2071/1 Unifikovaný názov PO: hvezdáreň pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Mestská hvezdáreň

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dilongova ul. 17
KÚ: Prešov

Poloha
707-2071/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.ľudová hvezdáreň

Pomník so sochou Nahrať súbor Pomník so sochou Duchnovičovo nám. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-1456/0 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Duchnovič A.; 1803-1865,kňaz,kult.prac.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3305/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-3306/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 4
KÚ: Prešov

Poloha
707-3307/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 5
KÚ: Prešov

Poloha
707-3308/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 7
KÚ: Prešov

Poloha
707-3309/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 9
KÚ: Prešov

Poloha
707-3353/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Floriánova ul. 13
KÚ: Prešov

Poloha
707-3354/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánske nám. 0
KÚ: Prešov

Poloha
707-11011/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Konvent Nahrať súbor Konvent Františkánske nám. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-2258/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový; konvent františkánov

Kostol Nahrať súbor Kostol Františkánske nám. 2
KÚ: Prešov

Poloha
707-2258/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jozefa; kostol sv.Jozefa,františkánsky

Súsošie-kópia Nahrať súbor Súsošie-kópia Františkánske nám.
KÚ: Prešov

Poloha
707-2258/3 Unifikovaný názov PO: súsošie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Roch; Súsošie sv.Rocha

Bašta
Nahrať súbor
Bašta Františkánske nám. 2
KÚ: Prešov

Poloha
707-3355/1 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánska; františkánska bašta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánske nám. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-11012/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty