Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lipovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lipovce v okrese Prešov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Lačnov

Poloha
707-11076/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Michala

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 8
KÚ: Lačnov

Poloha
707-3163/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 14
KÚ: Lačnov

Poloha
707-3167/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 26
KÚ: Lačnov

Poloha
707-3166/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 30
KÚ: Lačnov

Poloha
707-3164/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Hrádok Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Lipovce

Poloha
707-4270/0 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané; Hrad Varhoška,hrádok

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Lipovce

Poloha
707-11122/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Juraja

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový 78
KÚ: Lipovce

Poloha
707-3155/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 125
KÚ: Lipovce

Poloha
707-2011/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andraščík J.; 1799-1853,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Busta 125
KÚ: Lipovce

Poloha
707-4243/0 Unifikovaný názov PO: busta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andraščík J.; 1799-1853,spisovateľ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty