Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Chmeľov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Chmeľov v okrese Prešov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Chmeľov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-2049/0 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané; Zadná Hura

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Chmeľov

Poloha
707-2106/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení občania-6

Z hlavnej cesty Lipníky – Vranov nad Topľou, vpravo po poľnej ceste asi 200 metrov. Okraj lesa, na severnom konci obce Lipníky.
Tunel železničný Nahrať súbor Tunel železničný
KÚ: Chmeľov

Poloha
707-4235/0 Unifikovaný názov PO: tunel železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničný

Severný okraj obce Lipníky,
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 13
KÚ: Chmeľov

Poloha
707-10800/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada
KÚ: Chmeľov

Poloha
707-10800/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 70
KÚ: Chmeľov

Poloha
707-297/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola 70
KÚ: Chmeľov

Poloha
707-297/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty