Zoznam slovenských fyzikov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je abecedný zoznam Slovenských fyzikov:

A[upraviť | upraviť zdroj]

A
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Vojtech Alexander 18571916 fyzik a lekár založil plastickú röntgenológiu
Karol Antolík 18431905 fyzik venoval sa oblasti elektrostatiky a akustiky

B[upraviť | upraviť zdroj]

B
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ivan Baník 19362017 fyzik emeritný profesor STU
Oldrich Benda 19241999 fyzik špecialista vo fyzike feromagnetík
Matej Butschany 17311796 fyzik a matematik zdokonalil bleskozvod

C[upraviť | upraviť zdroj]

C
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ján Chrapan 19081969 fyzik zaoberal sa analytickou mechanikou a mechanikou kontinua

D[upraviť | upraviť zdroj]

D
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Juraj Daniel-Szabó 19191990 fyzik zaoberal sa magnetickými vlastnosťami látok
Ladislav Dúbrava 19341982 fyzik zaoberal sa turbolenciou vody v otvorených korytách
Ladislav Dutka 19121996 fyzik

F[upraviť | upraviť zdroj]

F
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Štefan Farbaky 18371928 fyzik a matematik patent na akumulátor typu Farbaky–Schenck
Michal Ferianc 19311998 fyzik vyvinul technológiu pestovania monokryštálov
Ján Fischer 19051980 fyzik zaoberal sa Comptonovým javom (fotoefekt)
Albert Fuchs 18081894 fyzik zaoberal sa termikou
Karol Henrich Fuchs 18511916 fyzik, matematik a geodet priekopník fotogrammetrie

G[upraviť | upraviť zdroj]

G
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ladislav Gomolčák 19321976 fyzik zaoberal sa kvantovou fyzikou
Andrej Grega 19201997 fyzik zaoberal sa teóriou vyučovania fyziky

H[upraviť | upraviť zdroj]

H
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Maximilián Hell 17201792 fyzik, matematik a astronóm priekopník vyskumu v oblasti polárnej žiary a magnetického poľa Zeme
Ľubomír Hrivnák 19301993 fyzik zakladateľ teórie tuhých látok

I[upraviť | upraviť zdroj]

I
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Dionýz Ilkovič 19071980 fyzik a fyzikálny chemik zriadil Fyzikálny ústav PFSU

J[upraviť | upraviť zdroj]

J
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Andrej Jaslinský 17151784 fyzik a filozof začal prednášať Newtonovskú fyziku (namiesto Aristotelovej)
Štefan Anián Jedlík 18001895 fyzik objavil výrobu sódovej vody
Zdeněk Juránek 19401992 fyzik zaoberal sa premagnetizačnými procesmi feromagnetík
Štefan Jánoš 1943 fyzik zaoberal sa skúmaním vlastností materiálov pri veľmi nízkach teplotách

K[upraviť | upraviť zdroj]

K
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Vincent Kavečanský 19241983 fyzik zaoberal sa štúdiom magnetických látok
Virgil Klatt 18501935 fyzik zaoberal sa intenzitou a zafarbením fosforescencie
Karol Klobušický 19351994 fyzik
Tatiana Korcová 19371997 fyzička a astrofyzička zaoberala sa dlhodobými variáciami slnečného vetra
Július Krmešský 19001984 fyzik patent na Kvazimagnetické vektorové pole

L[upraviť | upraviť zdroj]

L
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Jozef Lánik 19411995 fyzik a fyzikálny chemik zaoberal sa teóriou grúp vo fyzike elementárnych častí
Štefan Luscoň 19121977 fyzik získal prvý doktorát z experimentálnej fyziky

M[upraviť | upraviť zdroj]

M
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ján Matej Matsko 17201796 fyzik, matematik a astronóm zaoberal sa hydrodynamikou a mechanikou
Ján Maďar 19261995 fyzik podieľal sa na vývoji precesnej röntgenovej difrakčnej komôrky
Anton Mišík 18821947 fyzik a matematik

N[upraviť | upraviť zdroj]

N
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ivan Náter 19251991 fyzik zaoberal sa vedením tepla a prúdením viskóznych kvapalín

O[upraviť | upraviť zdroj]

O
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ján Oravec 19351996 fyzik inicioval vývoj mnohovláknových korónových počítačov

P[upraviť | upraviť zdroj]

P
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Jozef Maximilián Pecval 18071891 fyzik a matematik bol zakladateľom modernej fotografie
Gustáv Prokeš 19151995 fyzik zaoberal sa experimentálnou a teoretickou elektrofyzikou
Ján Purgina 17191748 fyzik napísal latinskú veršovanú prácu o elektrostatických javoch

R[upraviť | upraviť zdroj]

R
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Andrej Radlinský 18171879 fyzik prispel k vytváraniu slovenskej fyzikálnej terminológie

S[upraviť | upraviť zdroj]

S
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Otto Schwartz 18471910 fyzik zaoberal sa klimatologickými a meteorologickými pozorovaniami
Emil Sokol 19101979 fyzik zaoberal sa oblasťou didaktiky fyziky
Aurel Stodola 18591942 fyzik zaoberal sa teóriou automatickej regulácie strojov

Š[upraviť | upraviť zdroj]

Š
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Zuzana Šimkovicová 19221983 fyzička
Július Šoltés 19351990 fyzik
Jozef Šucha 19121997 fyzik zaoberal sa pokusmi z elektriny a magnetizmu
Pavel Šulek 19351987 fyzik zaoberal sa röntgenovou štruktúrnou analýzou

U[upraviť | upraviť zdroj]

U
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Sergej Usačev 19261996 fyzik zaoberal sa štúdiom vlastností halogénových plynových GM počítačov

V[upraviť | upraviť zdroj]

V
Meno Rok narodenia a úmrtia Povolanie Poznámka
Ján Vanovič 19071973 fyzik zaoberal sa teóriou relativity
Štefan Veis 19231981 fyzik založil Vedeckú školu fyziky plazmy
Ján Veme 19341993 fyzik zaoberal sa magnetickými vlastnosťami feromagnetických vrstiev
Vojtech Mikuláš Vikár 19031988 fyzik