Úrad špeciálnej prokuratúry

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Úrad špeciálnej prokuratúry
SídloŠtúrova 2, 812 85 Bratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieDaniel Lipšic
(špeciálny prokurátor)
Územný rozsahSlovensko

Úrad špeciálnej prokuratúry (nelegislatívna skratka ÚŠP[1]) je úrad slovenskej prokuratúry s pôsobnosťou pre územie celého Slovenska. Je osobitnou súčasťou generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.[2] Úrad vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v trestnom konaní vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu, ak nejde o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry[3].

Úrad bol zriadený zákonom o zriadení Špeciálneho súdu[4] a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov[5]. Svoju činnosť začal 1. septembra 2004. Cieľom vytvorenia úradu bolo sústrediť boj proti najzávažnejším formám kriminality na jeden orgán, ktorý by bol imúnny voči miestnym vplyvom.[6] Jeho činnosť upravuje najmä zákon o prokuratúre[7].

Na čele úradu stojí špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor riadi činnosť úradu.[8] Súčasným (stav k 10. decembru 2023) špeciálnym prokurátorom je Daniel Lipšic.[9] Zvolený bol 5. februára 2021.[10][11]

6. decembra 2023 avizovala vláda Roberta Fica zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry k 15. januáru 2024.[12] Zrušenie schválili poslanci NR SR 8. februára 2024.[13][14]

Pôsobnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa zákona o prokuratúre úrad vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu, ak nejde o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.[3]

Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu (a Úradu špeciálnej prokuratúry) upravuje § 14 Trestného poriadku: úrad koná najmä vo veciach trestnej činnosti páchanej zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, vo veciach zneužívania právomocí verejného činiteľa či pri finančnej kriminalite, terorizme a extrémizme.

Špeciálny prokurátor[upraviť | upraviť zdroj]

Na čele úradu stojí špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého riadi generálny prokurátor činnosť úradu. Špeciálny prokurátor je námestníkom generálneho prokurátora[8], ktorému zodpovedá za výkon funkcie[15]. Neprijíma však od neho pokyny[16], ako je tomu v rámci základných hierarchických štruktúr slovenskej prokuratúry. Špeciálny prokurátor naopak riadi a kontroluje činnosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a ostatných osôb určených na plnenie úloh úradu, pričom za týmto účelom je oprávnený vydávať príkazy a pokyny.[17] Je teda nadriadeným prokurátorom pre prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry.[18]

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov a začína plynúť dňom zloženia sľubu. Obdobie sa predlžuje do zloženia sľubu novým špeciálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.[19] Podmienky voľby, vymenovanie do funkcie a zániku funkcie špeciálneho prokurátora upravuje podrobne zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry[20].

Zoznam špeciálnych prokurátorov[upraviť | upraviť zdroj]

Postavenie prokurátorov[upraviť | upraviť zdroj]

Špeciálny prokurátor a prokurátori špeciálnej prokuratúry sú vo veciach patriacich do právomoci úradu funkčne nezávislí. Generálny prokurátor nie je oprávnený uložiť prokurátorom na úrade pokyny, ktoré môže inak ukladať prokurátorom v rámci hierarchického systému prokuratúry. Nemôže teda za účelom ochrany zákonnosti nariadiť, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala sa obžaloba alebo riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného.[16] Nemôže tiež za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vykonávať úkony alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor.[23]

Prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť iba prokurátor generálnej prokuratúry, ktorého vymenúva do tejto funkcie generálny prokurátor.[24] Vymenovať do funkcie prokurátora úradu možno len osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.[25]

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť z funkcie odvolaný len právoplatným disciplinárnym rozhodnutím o odvolaní alebo o preložení prokurátora, či rozhodnutím generálneho prokurátora po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov, ak sa proti prokurátorovi začalo disciplinárne konanie alebo ak prokurátor zo zdravotných dôvodov nevykonával funkciu viac ako šesť mesiacov.[26]

Rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry[upraviť | upraviť zdroj]

Robert Fico ako opozičný politik v uplynulých troch rokoch začal vystupovať proti ÚŠP „po tom, čo polícia začala v rôznych kauzách stíhať desiatky ľudí vrátane policajtov, sudcov, vysokých úradníkov či podnikateľov z obdobia, keď bol Smer v minulosti pri moci“.[27]

6. decembra 2023 Vláda Roberta Fica schválila návrh novely Trestného zákona, ktorý ruší ÚŠP a jeho agendu presúva do kompetencie krajských prokuratúr. „Odborné poznatky z doterajšej činnosti ÚŠP nasvedčujú tomu, že súčasné usporiadanie Generálnej prokuratúry SR s osobitnou súčasťou, ktorou je ÚŠP, nie je ideálne. Nevyhnutne si vyžaduje štrukturálne zmeny,“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti ako predkladateľ novely.[12]

Reakcie na návrh[upraviť | upraviť zdroj]

Prezidentka Zuzana Čaputová kritizovala zámer návrh prijať v skrátenom legislatívnom konaní ako aj nezapojenie odbornej a laickej verejnosti do diskusie.[28][29] „Neviem si predstaviť, že by som nesmerovala k uplatneniu práva veta. Pokiaľ ide o podanie na ÚS, vnímam to ako realistickú možnosť po veľmi dôkladnom zvážení všetkých argumentov,“ uviedla prezidentka.[28]

Protesty[upraviť | upraviť zdroj]

Opozičné strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie na štvrtok, 7. decembra 2023 zvolali protest pred Úrad vlády. Na Námestie slobody v Bratislave prišli „tisíce ľudí“.[27] Vlastný protest zorganizovalo hnutie Slovensko kam prišli „desiatky“ ľudí.[27]

Schválenie zrušenia v Národnej rade[upraviť | upraviť zdroj]

8. februára 2024 poslanci Národnej rady schválili zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.[13][14]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) [online]. Úrad vlády Slovenskej republiky, 2018, [cit. 2023-12-09]. Dostupné online.
 2. § 38 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 3. a b § 55b zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 4. Nálezom ÚS SR – PL US 17/08 z 20. mája 2009 bol Špeciálny súd zrušený (a následne ho nahradil Špecializovaný trestný súd), pričom Úrad špeciálnej prokuratúry zostal.
 5. Zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Pozri napr. Správa o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2015. Dostupné online. [cit 2023-12-10]
 7. § 38, § 55b a nasledujúce §§ zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 8. a b § 55d ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 9. Úrad špeciálnej prokuratúry [online]. genpro.gov.sk, [cit. 2023-12-09]. Dostupné online.
 10. a b CUPRIK, Roman. Poslanci zvolili Lipšica za špeciálneho prokurátora. SME (Bratislava: Petit Press), 2021-02-05. Dostupné online [cit. 2023-12-09]. ISSN 1335-4418.
 11. a b RTVS. Poslanci zvolili za špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, 2021-02-05, [cit. 2023-12-09]. Dostupné online.
 12. a b RTVS, TASR. Vláda schválila návrh na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, 2023-12-06, rev. 2023-12-06, [cit. 2023-12-09]. Dostupné online.
 13. a b Teraz.sk. VIDEO: Poslanci schválili novelu Trestného zákona. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2024-02-08. Dostupné online [cit. 2024-02-08].
 14. a b Poslanci schválili novelu Trestného zákona. Politológ: je to návrat do noci, ktorá stvorila Fica. Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2024-02-08. Dostupné online [cit. 2024-02-08]. ISSN 1336-197X.
 15. § 55d ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 16. a b § 55d ods. 3 písm. a, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 17. § 55e zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 18. § 54 ods. 2, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 19. § 24a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 20. § 24a a nasledujúce §§ zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. [cit. 2023-12-10]
 21. HUTKO, Dominik. Dušan Kováčik je vinný len sčasti. Odsedí si 8 rokov. Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2022-05-24. Dostupné online [cit. 2023-12-09]. ISSN 1336-197X.
 22. NRSR: Novozvolený špeciálny prokurátor D. Lipšic zložil sľub [online]. Bratislava: Národná rada SR, [cit. 2023-12-09]. Dostupné online.
 23. § 55d ods. 3 písm. b, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 24. § 55f zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 25. § 55g zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 26. § 24d zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších právnych predpisov [cit. 2023-12-10]
 27. a b c Pravda. Tisíce ľudí zaplnili Námestie slobody. Opozícia zvolala protest proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2023-12-07. Dostupné online [cit. 2023-12-09]. ISSN 1336-197X.
 28. a b TASR. Prezidentka nevylučuje veto aj podanie na ÚS v prípade rušenia ÚŠP. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2023-12-08. Dostupné online [cit. 2023-12-09].
 29. TASR. Čaputová k rušeniu ÚŠP: Takýto krok sa javí ako účelový, zvážim podanie na Ústavný súd. Pravda (Bratislava: OUR MEDIA SR), 2023-12-08. Dostupné online [cit. 2023-12-09]. ISSN 1336-197X.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]