Benzylalkohol

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C7H8O
Synonymá fenylkarbinol, benzénmetanol, fenylmetanol
Vzhľad bezfarebná kvapalina so zápachom charakteristickým pre aromatické zlúčeniny
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 108,140 g·mol−1
Teplota topenia −15,2 °C
Teplota varu 205,3 °C
Hustota 1,44 g/cm3
Rozpustnosť 3,5 g/100 cm3 (vo vode, 20 °C)
4,29 g/100 cm3 (vo vode, 25 °C)
miešateľný s benzénom, metanolom, etanolom, chloroformom, acetónom a étermi
Teplota vzplanutia 93 °C
Teplota vznietenia 436 °C
Medze výbušnosti 1,3 – 13 %
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -352 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Gefahrensymbol unbekannt
Neznámy parameter
Vety R R?
Vety S S?
NFPA 704
1
1
0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Benzylalkohol (taktiež: fenylkarbinol, benzénmetanol; systematický názov: fenylmetanol) je aromatický alkohol. Ide o bezfarebnú kvapalinu s vôňou typickou pre aromatické zlúčeniny. Vďaka svojej nízkej toxicite a nízkemu tlaku pár patrí benzylalkohol medzi často používané rozpúšťadlá.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Benzylalkohol sa vyrába hydrolýzou benzylchloridu hydroxidom sodným.

C6H5CH2Cl + NaOH → C6H5CH2OH + NaCl

Ďalším spôsobom výroby je Grignardova reakcia fenylmagnéziumbromidu s formaldehydom s následným okyslením.

Reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Tak ako aj ostatné alkoholy, aj benyzlaokohol reaguje s karboxylovými kyselinami za vyniku príslušného esteru. Estery benzylalkoholu sú pri organických syntézach využívané ako chrániace skupiny, pretože sa dajú odstrániť hydrogenáciou.[1]

Reakciou s akrylonitrilom vzniká benzylakrylamid[2]

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Benzylalkohol sa vo všeobecnosti používa ako rozpúšťadlo atramentov, voskov, šelakových živíc, farieb a lakov, epoxidových živíc. Je východiskovou látkou na výrobu rôznych esterov používaných v parfumoch, mydlách a dochucovadlách. Benyzlalkohol je takisto používaný v náplniach do elektronických cigariet na zvýraznenie chuti náplne, a pri farbení vlny, kože a nylónu sa používa na rozpúšťanie farbív.[3] Zriedkavo sa používa ako odpudzovač hmyzu a na vyvolávanie fotografického filmu. Benyzlalkohol má bakteriostatické účinky vďaka čomu sa používa ako konzervačná látka v rôznych kozmetických výrobkoch a liekoch.

Využitie v medicíne[upraviť | upraviť zdroj]

5 % roztok benzylalkoholu sa používa pri liečbe zavšivavenia u dospelých a detí starších ako 6 mesiacov.[4] Takýto roztok ovplyvňuje dýchacie prieduchy vší, ktoré sa potom nemôžu uzatvoriť, čím sa nakoniec nečistotami upchajú a voš sa udusí.

10 % roztok sa používa na dezinfekciu poranenej kože, pričom funguje taktiež ako lokálne anestetikum.

Ostatné využitia[upraviť | upraviť zdroj]

Benzylalkohol má takmer taký istý index lomu ako kremeň; to znamená, že ak ponoríme objekt vyrobený z kremeňa do benzylalkoholu, stane sa takmer priehľadný. Táto skutočnosť sa používa pri nedeštruktívnom testovaní toho, či je skúmaný objekt z kremeňa. Aj biela vlna má podobný index lomu ako benyzlakohol, ktorá je po ponorení taktiež takmer priehľadná, čím je možné odhaliť zvyškové nečistoty a tmavšie vlákna.

Zdravie a bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Benzylalkohol má vysokú letálnu dávku – 1,23 až 3,12 g/kg pre potkany pri ústnom podaní.[5] U zdravých ľudí sa rozkladá na kyselinu benzoovú, ktorá sa spolu s glycínom rozkladá na kyselinu hipurovú. V toxických koncentráciách a dávkach spôsobuje rozšírenie ciev, zlyhanie pľúc, paralýzu a kŕče.

Benzylalkohol je však toxický pre novorodencov, u ktorých môže vyvolať takzvaný syndróm lapavého dychu.[6]

Benzylalkohol je taktiež veľmi dráždivý a nebezpečný pri vniknutí do očí. Koncentrovaný benzylalkohol dokáže pri kontakte s očami spôsobiť nekrózu rohovky.

Benzylalkohol nie je považovaný za karcinogén a ani údaje nenaznačujú tomu, že by mohol byť teratogénny.

Dermatitída[upraviť | upraviť zdroj]

Vďaka svojim antibakteriálnym a antimikotickým účinkom sa benzylalkohol často pridáva do rôznych hygienických výrobkov a produktov, ktoré môžu vyvolať závažnú alergickú dermatitídu vo veľkej časti populácie.[7][8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. CHIRAL (ACYLOXY)BORANE COMPLEX-CATALYZED ASYMMETRIC DIELS-ALDER REACTION: (1R)-1,3,4-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, orgsynth.org
  2. N-BENZYLACRYLAMIDE, orgsynth.org
  3. ASH, Michael. Handbook of Preservatives. [s.l.] : Synapse Info Resources, 2004. Google-Books-ID: XZ2QB7bu5LwC. Dostupné online. ISBN 9781890595661. (po anglicky)
  4. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://zyleracoupons.com/wp-content/uploads/2017/08/Ulesfia_071117.pdf
  5. BENZYL ALCOHOL, toxnet
  6. GERSHANIK, Juan; BOECLER, Betty; ENSLEY, Harry. The Gasping Syndrome and Benzyl Alcohol Poisoning. New England Journal of Medicine, 1982-11-25, roč. 307, čís. 22, s. 1384–1388. PMID: 7133084. Dostupné online [cit. 2019-02-27]. ISSN 0028-4793. DOI10.1056/NEJM198211253072206.
  7. Benzyl Alcohol, Contact Dermatitis Alergen Database
  8. FISHER, Alexander A.. Allergic paraben and benzyl alcohol hypersensitivity relationship of the “delayed” and “immediate” varieties. Contact Dermatitis, 1975, roč. 1, čís. 5, s. 281–284. Dostupné online [cit. 2019-02-27]. ISSN 1600-0536. DOI10.1111/j.1600-0536.1975.tb05436.x. (po anglicky)