Briavsky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Súradnice: 49°26′31″S 18°46′05″V / 49,44181°S 18,76817°V / 49.44181; 18.76817
Briavsky potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraje Žilinský kraj
Okres Čadca
Obce Raková, Čadca
Prameň
 - poloha Briava, Javorníky
 - výška 750 m
Ústie Kysuca
 - poloha Čadca
 - súradnice 49°26′31″S 18°46′05″V / 49,44181°S 18,76817°V / 49.44181; 18.76817
Dĺžka 3,8 km
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-06-044
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Briavsky potok[1] (nesprávne Briavský potok)[2] je potok v severnej časti okresu Čadca na Kysuciach. Je to pravostranný prítok Kysuce s dĺžkou 3,8 km a je tokom IV. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v Javorníkoch na severných svahoch vrchu Briava (821 m n. m.), v nadmorskej výške približne 750 m n. m., na hranici katastrálnych území Rakovej a Čadce.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Potok tečie na sever zalesneným územím k rakovskej osade Škrabákovci, kde priberá aj svoj jediný prítok (krátky bezmenný potok z pravej strany), pokračuje už územím Čadce, kde vstupuje do Turzovskej vrchoviny (podcelku Hornokysucké podolie), stále tečie na sever údolím na okraji osady Kýčerka a neskôr sídliska Kýčerka k ceste II/487 a trati Čadca – Makov a po krátkom úseku cez lúky ústi do Kysuce.[3][4]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Toponymum Briavsky potok[5] má pôvod v geografickom názve vrchu Briava (821 m n. m.), na severozápadnom úbočí ktorého v nadmorskej výške 763 m n. m. pramení. Z toponyma Briava[6][7][8] systémovým utvorením prídavného mena formantom -ský (pre slová, ktorých posledná slabika slovného základu je dlhá, sa uplatňuje rytmickým zákonom skrátená podoba formantu -sky) a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Briavsky potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii,[9], podobne ako Báb (obec v okrese Nitra)Bábsky potok (prítok Jarčia), Bacúch (obec v okrese Brezno) → Bacúšsky potok (prítok Hrona), Badín (obec v okrese Banská Bystrica) → Badínsky potok (prítok Hrona), Bazín (484 m n. m., vrch v Slovenskom krase) → Bazínsky potok (prítok Turne), Bederník (les v obci Osuské) → Bedernícky potok (prítok Myjavy), Budín (1 221 m n. m., vrch v Oravskej Magure) → Budínsky potok (prítok Bielej Oravy)).[10] V pomenovacom procese vodného toku Briavsky potok bol motivačným prvkom menší vodný tok prameniaci na svahu geografického objektu - vrchu s názvom Briava a pretekajúci úbočím tohto vrchu. Hydronymum Briavsky potok bolo názvoslovnou autoritou štandardizované v roku 2007.[11]

Pôvod toponyma Briava (vrch, 820 m n. m.) nie je jasný. Najstaršia písomná zmienka o meste Čadca je v listine z roka 1598.[12]

Geomorfologické celky[upraviť | upraviť zdroj]

Obce[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. P R A V O D A J C A ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), 16. 8. 2007. Dostupné online [cit. 2021-09-07]. ISSN 1335-0447.
 2. KRŠKO, Jaromír; VELIČKA, Drahomír. Hydronymia povodia Kysuce [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011, [cit. 2019-10-17]. S. 33. Dostupné online.
 3. mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2019-10-17]. Dostupné online.
 4. Vodohospodárska mapa SR [online]. Národný geoportál SR, [cit. 2019-10-17]. Dostupné online.
 5. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2021-09-01].
 6. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 17. Bratislava 1977. 79-008-76.
 7. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 103 a 152. 079-902-87 NVA.
 8. Geografické názvy okresu Čadca A40. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1634/1994 z 3.6.1994. 78 s. S. 12, 55 a 58. ISBN 80-85672-14-6.
 9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 139 - 142.
 10. Priebeh vodného toku Briavsky potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-09-01].
 11. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 a 41. Dostupné online [3] [cit. 2021-09-06.]
 12. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Redakcia Miroslav Kropilák. 1. vyd. Zväzok 1. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 3 zv. S. 272.