Drop veľký

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Drop veľký
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Otis tarda
Linnaeus, 1758
Synonymá
drop fúzatý

Mapa rozšírenia dropa veľkého
      Hniezdiaci, výskyt v letnom období
      Hniezdiaci, celoročný výskyt
      Migrujúci
      Nehniezdiaci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Drop veľký alebo drop fúzatý[3] (Otis tarda) je druh vtáka z čeľade dropovité (Otididae).

Drop veľký je jediný druh rodu Otis. Jeho najbližšími príbuznými sú dropy rodu Chlamydotis: drop obojkový a drop hrivnatý.[4][5]

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov drop veľký patrí medzi zraniteľné druhy, trend celkovej populácie je klesajúci. V minulosti došlo u dropa veľkého k prudkému poklesu populácie kvôli strate biotopov a intenzifikácii v poľnohospodárstve a tiež nadmerným lovom a úhynom na elektrických vedeniach. Nie je dostatok poznatkov o trendoch z krajín dôležitých z hľadiska rozšírenia dropa, akými sú Rusko, Mongolsko a Čína. Negatívny trend pokračuje v Maroku, strednej a východnej Európe. V iných krajinách sú jeho stavy od roku 1990 stabilné alebo aj stúpajúce (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a štáty Pyrenejského polostrova). Kvôli hrozbám pokračujúceho rozširovania sa intenzívneho poľnohospodárstva a klimatickým zmenám je u dropa veľkého z opatrnosti preventívne stanovený trend - pomerne rýchly pokles stavov za obdobie nasledujúcich 30 rokov (3 generácie). Už dnes je zaznamenaný začiatok tohoto trendu napríklad na Pyrenejskom polostrove kvôli nízkej reprodukcii.[1]

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Vyznačuje sa výrazným pohlavným dimorfizmom. Samec je väčší než moriak , s výrazným šedým krkom a fúzami po stranách veľkej hlavy, samica je o dosť menšia. Samce merajú 90 – 105 cm[6], samice 75 – 85 cm[6][7]. Hmotnosť samcov je 5,8 kg – 18 kg[6], najťažšie zistené jedince v minulosti mali okolo 21 kg[8] , dnes 19 kg[6]. Samice vážia 3,3 kg – 5,3 kg[6] (8 kg)[8].

Výskyt[upraviť | upraviť zdroj]

Je to jeden z najťažších lietajúcich vtákov na svete a najväčší vták v Európe. Žije v suchších, stepných oblastiach od Španielska po Čínu, nevyskytuje sa južne od Stredozemného mora ani severne od Dánska. Jeho areál je rozdrobený na malé plochy vzdialené ďaleko od seba[9], pretože je veľmi citlivý na intenzívne poľnohospodárstvo.

Poddruhy[upraviť | upraviť zdroj]

Drop veľký je vo svojom areáli veľmi málo premenlivý, vytvára 2 poddruhy. Oblasť od západnej Európy po Strednú Áziu obýva drop veľký európsky (Otis tarda tarda), ďalej na východ žije drop veľký ázijský (Otis tarda dybowskii).[6]


Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov v rokoch 1980 – 1999 bol 4 - 30, zimujúcich jedincov 20 - 100. Veľkosť populácie mala výrazný pokles, viac ako o 50%. Veľkosť územia, na ktorom sa vyskytoval, vykazovala mierny pokles od 20% - 50%. Ekosozologický status v roku 1995 E - ohrozený druh. V roku 1998 CR:A1,B2acd, D - kriticky ohrozený. V roku 2001 CR - kriticky ohrozený.[10] Európsky ochranársky status SPEC1 - druhy vyskytujúce sa v Európe, vyžadujúce celosvetovú ochranu ako globálne ohrozené. Stupeň ohrozenia D - ustupujúci druh.[9]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov v rokoch 2008 – 2012 bol 0 – 5 párov, zimujúcich jedincov 100 – 350. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov (2000 – 2012) aj z pohľadu dlhodobého trendu od roku 1980 (1980 – 2012) boli klesajúce. Veľkosť územia na ktorom hniezdil za posledných 12 rokov ako aj z pohľadu dlhodobého trendu bola klesajúca. V roku 2014 EN* C2a(ii) - silne ohrozený. Dôvodom preradenia do nižšej kategórie môže byť niektorý z nasledujúcich dôvodov: zvýšenie počtu rozmnožujúcich sa jedincov, rastúci trend populácie, zväčšovanie areálu alebo aj možnosti pozitívneho ovplyvnenia populácií z okolitých krajín.[2][11][12]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov v rokoch 2013 – 2018 bol 0 – 5 párov, zimujúcich jedincov 100 – 350. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov (2008 – 2018) bol fluktujúci. Dlhodobý trend od roku 1980 (1980 – 2018) bol klesajúci. Veľkosť územia na ktorom hniezdil za posledných 12 rokov bola stabilná. Veľkosť územia na ktorom hniezdil z pohľadu dlhodobého trendu bola klesajúca.[13]

Spôsob života[upraviť | upraviť zdroj]

Drop veľký žije v malých kŕdľoch, samce sa združujú k sebe, nemajú teritóriá, ale panuje medzi nimi určitá hierarchia.

Hniezdenie[upraviť | upraviť zdroj]

V priebehu toku nevydávajú hlasové prejavy. Hniezdia raz za rok v apríli až auguste. Ako hniezdo používa plytké jamky v zemi. Na vajciach, ktoré sú väčšinou 2 – 3, sedí iba samica, doba inkubácie je 23 – 24, niekedy až 30 dní. Mláďatá začínajú lietať 6 – 7 týždňov po vyliahnutí. Pohlavne dospelí sú po 4 (samice) alebo 5 (samce) rokoch života.

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

Živí sa rastlinnou potravou a hmyzom, občas požiera i drobné stavovce, napr. malé hlodavce, jašterice alebo vtáčie mláďatá.

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2019.2. Prístup 28. júla 2018
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 4. Pitra, Ch., Lieckfeldt, D., Frahnert, S. a Fickel, J., 2002: Phylogenetic Relationships and Ancestral Areas of the Bustards (Gruiformes: Otididae), Inferred from Mitochondrial DNA and Nuclear Intron Sequences. Molecular Phylogenetics And Evolution, 23: 63 – 74.
 5. Broders, O., Osborne, T. a Wink, M., 2003: A mtDNA phylogeny of bustards (family Otididae) based on nucleotide sequences of the cytochrome b-gene. Journal Fur Ornithologie, 144: 176 – 185.
 6. a b c d e f Collar, N. & Garcia, E.F.J. (2019). Great Bustard (Otis tarda) In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. [online]. Lynx Edicions, Barcelona., [cit. 2019-10-26]. Dostupné online. (En)
 7. PETERSON, R.T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P.A.D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 8. a b FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 1. Bratislava : Veda, 1977.
 9. a b DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Jozef Chavko, Slávka Siryová. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Drop veľký/Drop fúzatý, s. 248 - 250.
 10. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 11. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 12. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 13. Černecký, J., Saxa, A., Čuláková, J., Andráš, P. Správa o stave vtákov za obdobie rokov 2013 – 2018. [online]. Príprava vydania Černecký, J. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2019, [cit. 2019-10-15]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]