Haja červená

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Haja červená
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Milvus milvus
Linnaeus, 1758

Mapa rozšírenia haje červenej
      Hniezdiaca, výskyt v letnom období
      Celoročný výskyt
      Zimujúca
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Haja červená[3] (Milvus milvus) je dravý vták z čeľade jastrabovité (Accipitridae). Obýva západnú a juhozápadnú palearktickú oblasť. Na Slovensku sa vyskytuje v dvoch odlišných typoch prostredia. Hniezdi v lužných lesoch rieky Moravy a Dunaj v blízkosti lúk a pasienkov a hniezdi v bukových lesoch pahorkatín severovýchodného Slovenska, takisto pri lúkach a pasienkoch. Hniezdenie bolo dokázané na 3,70 % mapovacích kvadrátov.[4] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov haja červená patrí medzi takmer ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci.[1]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 15 - 20, zimujúcich jedincov 0 - 2. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje vykazujú mierny pokles od 20 - 50%. Ekosozologický status v roku 1995 E - ohrozený druh. V roku 1998 EN:AIc, EN - ohrozený. V roku 2001 EN - ohrozený.[5] V roku 2014 EN* C2a(i); D - silne ohrozený.[2][6][7] Európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status. [4]

Zimovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Haja červená od roku 1995 pravidelne zimuje na sútoku riek Dyje a Morava na území Česka, neďaleko slovenských hraníc, s maximálnym počtom 18 jedincov v roku 1999.[4] Do roku 1999 boli známe zimné výskyty len na východnom Slovensku.[4] Po roku 2000 už nie sú pozorovania z východného Slovenska ale pribudli záznamy zimujúcich hají červených zo západného Slovenska. Zo 158 záznamov (január 2018) je drvivá väčšina zo Záhoria (Borská nížina, Chvojnická pahorkatina a Dolnomoravský úval) a len štyri sú z Podunajskej roviny, kde sa zimné výskyty začínajú objavovať až po roku 2007.[8][9]

U hají červených boli popísané dve stratégie zimovania, celé zimné obdobie zotrvajú na jednej lokalite alebo majú dve oddelené zimoviská ktoré vystriedajú aspoň raz, pričom na oboch miestach ostanú približne rovnaký čas (96 +- 35 dní). Využívanie týchto dvoch spôsobov zimovania sa v priebehu rokov mení a výber taktiky nie je závislý ani od veku ani od pohlavia jedincov. Kritérium výberu môže byť potravná ponuka a stav prostredia. Jediným rozdielom je veľkosť okrsku. U mladých hají je domovský okrsok väčší ako u starších hají. Pravdepodobným vysvetlením je lepšia znalosť zimoviska u starších jedincov.[10]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 30000 € (Vyhláška MŽP č. 170/2021).[11] Haja červená je druh európskeho významu[11] zaradený aj do Bonnského dohovoru (Príloha II)[12], Bernského dohovoru (Príloha II).[13] a smernici o vtákoch (Príloha I).

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2019.3. Prístup 24. februára 2020
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 4. a b c d DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Boris Maderič, Slávka Siryová. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Haja červená, s. 170 - 172.
 5. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 6. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 7. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 8. Zoznam pozorovaní vzácnych a zriedkavých druhov vtákov, databázový systém Birding Slovakia [online]. [Cit. 2018-01-22]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 9. databázový systém Aves-Symfony [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, [cit. 2018-01-22]. Dostupné online.
 10. García-Macía, J.; De La Puente, J.; Bermejo-Bermejo, A.; Raab, R.; Urios, V.. High Variability and Dual Strategy in the Wintering Red Kites (Milvus milvus) [online]. Diversity 2022, 14, 2022, [cit. 2023-09-13]. Dostupné online.
 11. a b Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.
 12. Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1995-03-01, [cit. 2020-02-20]. Dostupné online.
 13. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]