Holub plúžik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Holub plúžik
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1], na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Columba oenas
Linnaeus, 1758
Synonymá
plúžik, holub divý

Mapa rozšírenia holuba plúžika
      Hniezdiaci, výskyt v letnom období
      Hniezdiaci, celoročný výskyt
      Nehniezdiaci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Holub plúžik (iné, staršie názvy: plúžik, holub divý[3][4][5][6]; lat. Columba oenas) je druh z čeľade holubovité. Hniezdi na väčšine územia Európy, na Slovensku v starých listnatých a zmiešaných lesoch v bútľavých stromoch. [7] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov holub plúžik patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, stavy v Európe v rokoch 1980 – 2013 mierna vzrástli.[1]

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Holub plúžik meria 32[8] – 34 cm[9], rozpätie krídel 63-69 cm[9] a dosahuje maximálnu hmotnosť 250 – 300 g[10]. Hlavu a temeno má modrastosivé, chrbát hnedosivý, krídla na lopatkách modrastosivé, na krídlach len náznak tmavých pásov, ručné letky čiernohnedé, od šiestej má časť letky sivú[10]. Boky krku sú lesklé zelené, hrvoľ ma vínovočervený nádych. Obe pohlavia majú rovnaké zafarbenie. Mláďatám chýbajú zelené lesklé škvrny na boku krku.[8] Dospelé vtáky majú veľké a stredné krovky na krídlach so striebristým nádychom, mláďatá majú krídla sivé.[9]

Hlas[upraviť | upraviť zdroj]

Samec sa ozýva dvojslabičným "ó-uo, ó-uo, ó-uo..." (viď externé odkazy).

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Holub plúžik hniezdi rovnomerne po celom strednom a východnom Slovensku. Najvyššie položené hniezdiská boli zistené v 1 200 m n. m.[7]. Vzácne hniezdi aj na nížinách. Je sťahovavý, zo zimovísk sa vracia skoro, už v druhej polovici februára. Na nížinách nepravidelne prezimuje.[7]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 3 500 – 5 500, zimujúcich jedincov 0 – 200. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje vykazujú mierny pokles od 20 - 50%. Ekosozologický status v roku 1995 R - vzácny. V roku 1998 LR:lc, LR - menej ohrozený druh, lc - najmenej ohrozený taxón. V roku 2001 LR - menej ohrozený.[11] V roku 2014 LC - menej dotknutý.[2][12][13] Európsky ochranársky status SPEC4 – druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S – vyhovujúci ochranársky status.[7]

Biotop[upraviť | upraviť zdroj]

Holub plúžik hniezdi v bútľavých stromoch v starých listnatých a zmiešaných lesoch. Za potravou vylieta z lesov na polia.

Hniezdenie[upraviť | upraviť zdroj]

Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku.[10] Obaja rodičia prinesú do dutiny suché steblá tráv, listy a slamky. Páreniu predchádza zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave. Po párení samec za pleskotu krídel vzlietne, urobí polkruh s nadvihnutými krídlami a vracia sa nazad.[10] Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda. Mláďatá sa vyliahnu po 17tich dňoch. Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia.

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

Holub plúžik sa živí semenami rastlín a burín. Zbiera si aj obilie, hrach, šošovicu, semená konope, slnečnicové semienka. Konzumuje aj zelené časti alebo púčiky.[10]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránený (§ 33 ods. 3 zákona o Ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z.[14]), spoločenská hodnota je 1380 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[15]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2019.2. Prístup 4. decembra 2019.
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-11-05]. Dostupné online.
 4. plúžik. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 5. plúžik. In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 6. KOLEK, J. et al.: Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník. Bratislava: Príroda, 1971. s. 237.
 7. a b c d DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Antok Krištín. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Holub plúžik, s. 347 – 348.
 8. a b PETERSON, R.T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P.A.D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 9. a b c JONSSON, Lars. Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1992. ISBN 3-440-06357-7. (po nemecky)
 10. a b c d e FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 1. Bratislava : Veda, 1977.
 11. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 12. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 13. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 14. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov [online]. epi.sk, [cit. 2020-09-24]. Dostupné online.
 15. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]