Hydina (potok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hydina

(potok)

potok
Zdrojnica Látkovce, Nitrické vrchy
Ústie Bebrava, Ostratice
Dĺžka 14,3 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-185
Číslo recipienta 4-21-11-942
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Hydina je potok v severnom výbežku Podunajskej nížiny, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Je to ľavostranný prítok Bebravy, má dĺžku 14,3 km a je tokom V. rádu. Na strednom toku napája vodnú nádrž Brezolupy a Nedašovský rybník. Na dolnom toku koryto križuje v severojužnom smere Rybiansky kanál.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Hydina vyteká z jazierka pri osade Látkovce na okraji Strážovských vrchov v nadmorskej výške približne 285 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Najprv tečie viac-menej severojužným smerom, južne od Látkoviec sa stáča a pokračuje západným smerom. Pod osadou Jerichov sa začína stáčať, podteká štátnu cestu č. 9, po pribratí Miezgovského potoka už opäť tečie severojužným smerom a napája spomenuté vodné plochy. Pod Nedašovským rybníkom sa stáča juhojuhozápad, juhovýchodne od Veľkých Ostratíc tečie na krátkom úseku najprv na juh, následne sa stáča na západ a podteká železničnú trať Trenčín – Chynorany južne od spomenutej obce. Medzi železničnou traťou a ústím tečie západoseverozápadným smerom a križuje Rybiansky kanál.

Geomorfologické celky[upraviť | upraviť zdroj]

Prítoky[upraviť | upraviť zdroj]

  • pravostranné: prítok prameniaci západne od Látkoviec v lokalite Veľké Boriny, Miezgovský potok
  • ľavostranné: Sítenský potok (189,8 m n. m.), prítok z oblasti Farárovej doliny

Ústie[upraviť | upraviť zdroj]

Do Bebravy sa vlieva na Bebravskej nive juhozápadne od obce Ostratice v nadmorskej výške cca 178 m n. m.

Obce[upraviť | upraviť zdroj]

Hydina preteká katastrálnymi územiami týchto obcí: