Interlingua

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Krajiny, kde sa používajú románske jazyky

Interlingua alebo interlingva je umelý medzinárodný jazyk založený voľne na románskych jazykoch, hlavne na latinčine. Do istej miery ide o zjednodušenú latinčinu. V definitívnej podobe bol publikovaný v roku 1951 Medzinárodnou asociáciou pre pomocný jazyk.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Za pôvodcu jazyka možno považovať Medzinárodnú asociáciu pre pomocný jazyk, ktorá na podobnom projekte pracovala od svojho založenia v roku 1923.

V priebehu vývinu jazyka bolo navrhnutých veľa variantov, väčšinou to mali byť revízie dovtedajších umelých jazykov, napríklad esperanta, ida či interlingue (occidentalu.) Nakoniec bol navrhnutý úplne nový umelý jazyk, hoci dosť podobný esperantu.

Interlingua sa dnes málo používa, existuje Union mundial pro interlingua (Svetová únia pre interlinguu) a Societate American pro interlingua (Americká spoločnosť pre interlinguu), vychádza aj časopis Panorama In Interlingua a existuje aj verzia wikipédie v tomto jazyku.

Povaha jazyka[upraviť | upraviť zdroj]

Slovná zásoba[upraviť | upraviť zdroj]

Slovná zásoba interlinguy je odvodená prevažne z románskych jazykov, konkrétne z latinčiny, francúzštiny, taliančiny a španielčiny, veľká časť slovnej zásoby je tiež prevzatá z angličtiny, nemčiny a ruštiny.

Gramatika[upraviť | upraviť zdroj]

Gramatika interlinguy je odvodená z románskych jazykov.

Interlingua má určitý (le) a neurčitý (un) člen. Ich použitie je rovnaké ako v angličtine.

Podstatné mená sa neskloňujú a nelíšia sa rodom, majú len množné číslo, ktorý sa tvorí koncovkou -s (respektíve -es, ak slovo končí spoluhláskou).

Prídavné mená a príslovky sa stupňujú rovnako ako vo francúzštine, komparatív sa tvorí pomocou predložky plus (bez člena), superlatív pomocou le plus.

Osobné zámena majú štyri pády: nominatív, objektív, reflexív a genitív.

Existujú tri triedy slovies, ktoré sa líšia podobne ako vo francúzštine koncovkou infinitívu -ar, -er a -ir. Každá má iné časovanie.

Slovosled interlinguy je podmet - prísudok - predmet.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]