Lesbizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Lesbička)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Sapfo a Erinna v záhrade v Mytiléne, akvarel Simeona Solomona (1864). Rozšírené tvrdenia o Sapfinej lesbickej orientácii avšak nie sú doložené.

Lesbizmus (iné výrazy: sapfizmus,[1][2][3] tribadia,[4][5] tribadizmus[5][6]) je označenie pre ženskú homosexualitu. Žena s touto sexuálnou orientáciou sa nazýva lesbička (-kodifikovaný tvar)[7] alebo lesba (-nekodifikovaný tvar).[8]

Synonymá[upraviť | upraviť zdroj]

Vulgárne kodifikované synonymum slova lesbička je slovo teplá[9], slangové synonymá slova lesbička sú lesba, leska, lesbičanka, homoška, buzerantka, buziška, termoška,[10].

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol lesbizmu

Výraz bol prebratý z lat. Lesbius (= lesbický,[pozn 1] z Lesbu[11][12][13]) resp. Lesbias (= lesbická, Lesbanka[11][12][13]), ktoré pochádzajú zo starogr. Λέσβιος Lesbios (= lesbický, z Lesbu[14][15]) a Λεσβιἀς Lesbias (= lesbická, Lesbanka[14]),[16] odvodených od názvu ostrova Lesbos,[17][18][19][20] na ktorom sa v 7. storočí pred Kr. narodila poetka Sapfo,[21] autorka viacerých básní s romantickým a erotickým námetom. Hoci býva už od 20. storočia pokladaná za ženu lesbickej orientácie, antické zdroje to nedokladajú. Nemožno to spoľahlivo doložiť ani jej poetickou tvorbou, z ktorej sa síce zachovala len časť, no viaceré diela naznačujú jej heterosexuálnu lásku.[22]

Aristofanesovych komédiách z 5. storočia pred Kr. sa v rôznych obdobách vyskytuje verbum lesbi[a]zein (= konať ako ženy z Lesbu) vo význame „vykonávať feláciu“.[14][23]Osách (422 pred Kr.) ako λεσβιᾶν lesbian,[24]Žabách (405 pred Kr.) ako ἐλεσβίαζεν elesbiazen[25] a v komédii Ženský snem (cca 392 pred Kr.) ako λεσβιάζω lesbiazó,[26] Ako tomu nasvedčujú i ďalší antickí autori (Lukianos zo Samosaty,[27] Gaius Valerius Catullus, Marcus Valerius Martialis), dôvodom bola povesť žien z Lesbu, ktoré boli v antickom Grécku známe pre svoje obscénne sexuálne akty, ktoré však mali heterosexuálny charakter (resp. nie je doložený ich výlučne homosexuálna povaha).[28] Z tohto dôvodu anglické adjektívum Lesbian pôvodne označovalo intenzívne erotické správanie a pod.[29] Pre homosexuálne správanie sa postupne začalo používať ako medicínsky termín na prelome 19. a 20. storočia vo francúzskom a anglickom prostredí. V poslednej dekáde 19. storočia a začiatkom 20. storočia avšak anglická odborná literatúra používala adjektívum lesbic,[30] pričom Webster's Third New International Dictionary of the English Language (1961) ešte uvádza erotický význam ako primárny pri adjektíve Lesbian.[29]

V angličtine je zaužívaným výrazom pre homosexuála gay, hoci v súčasnosti sa používa častejšie výlučne pre mužov s homosexuálnou orientáciou.[31][32] V tom zmysle sa tento internacionalizmus uplatnil aj v slovenčine (písané gay alebo gej) ako označenie homosexuálneho muža.[33][34][35] V slovenčine je zaužívaným spisovným hrubým slovom (expresívom s negatívnym citovým zafarbením)´v konotácii s homosexualitou teplý,[36] ktorého používanie sa v tomto zmysle pokladá za nezdvorilé.

Kontroverzia výrazov lesba a lesbička[upraviť | upraviť zdroj]

Výraz lesbička nepovažujú za vhodný aktivistky Hana FábryRomana Schlesinger.[37] Jana Jablonická-Zezulová – členka Inakosti a Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť – v súvislosti s prekladom prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva poznamenala: „V roku 2013 by sme už konečne uvítali dôsledné dodržiavanie zaužívanej terminológie, ktorá sa vyvíjala v LGBT hnutí ako súčasť pozitívneho zviditeľňovania komunity. Nakoniec anglický termín gay má svoj slovenský ekvivalent gej uznaný Jazykovedným ústavom už v 90. rokoch. Lesby sú hrdé na to, že sú lesbami, nie zdrobneninami v podobe lesbičiek.“[38] Iniciatíva InakosťQLF ich pokladá za „nekorektné a zastarané výrazy“.[38] Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť fungujúci pod Ministerstvom spravodlivosti SR používa vo svojom štatúte termín „lesba“.[39]

Sociologička Kristýna Ciprová naopak uvádza, že používanie výrazu „lesbička“ má svojich zástancov aj vo vnútri (českej) „komunity“ – pre tých je výraz lesba príliš drsný a údajne evokuje spojenie lesbických žien s maskulinitou. Odporcovia zase tvrdia, že výraz lesbička konotuje nezrelosť, nevyspelosť, ktorá sa môže spájať aj s neistotou ohľadne svojej identity, a tiež odráža patriarchálnu jazykovú dominanciu, kedy zdrobnené je roztomilé, malicherné, nedôležité, detské.[40]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Homosexualita

Známe lesbičky[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Vo význame pochádzajúci z Lesbu alebo vzťahujúci sa na Lesbus (okrem prenesených a básnických významov). (Platí aj pri ďalších uvedených prekladoch z (predsúčasnej) latinčiny a starogréčtiny.)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Hartl, Pavel; Hartlová, Helena (2000), „sapfizmus“, Psychologický slovník, Praha: Portál, str. 522, ISBN 807178303X 
 2. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „sapfizmus“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 8010003816 
 3. Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (1990), „sapfizmus“, Slovník cudzích slov A-Z (3. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 778, ISBN 8008000066 
 4. Hartl, Pavel; Hartlová, Helena (2000), „lesbizmus“, Psychologický slovník, Praha: Portál, str. 258, ISBN 807178303X 
 5. a b Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „tribadia, tribadizmus“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 8010003816 
 6. Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (1990), „tribadizmus“, Slovník cudzích slov A-Z (3. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 894, ISBN 8008000066 
 7. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „lesbička, lesba“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 8010003816 
 8. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „lesba“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 8022411721 
 9. teplý. In. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003. dostupné online
 10. HOCHEL, Braňo. Slovník slovenského slangu. 1. vyd. Bratislava : HEVI, 1993. 187 s. ISBN 80-85518-05-8.
 11. a b Ďalšie významy: (básnicky) aiólsky; (metonymicky) lyrický. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef (1980), „Lesbius“, Latinsko-český slovník, 2. (L – Z) (19. vyd.), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 27, OCLC 320154857 
 12. a b Lewis, Charlton T.; Short, Charles, edi. (1891), „Lesbos (-us)“, A New Latin Dictionary, New York, NY: Harper & Brothers Publishers, str. 1052, OCLC 15351955 
 13. a b Špaňár, Július; Hrabovský, Jozef (2012), „Lesbos (Lesbus)“, Latinsko-slovenský slovensko-latinský slovník (8. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 344 
 14. a b c Scott, Robert; Liddell, Henry George, edi. (1996), „Lesb-árches“, A Greek-English Lexicon (9. vyd.), Oxford: Clarendon Press, str. 1040, ISBN 0198642261 
 15. Smith, William, ed. (1857), „Lesbos“, Dictionary of Greek and Roman Geography, Vol II. Iabadius – Zymethus, London: Walton and Marberly, str. 1040, OCLC 829434097 
 16. Agnes, Michael, ed. (2010), „lesbian“, Webster's New World College Dictionary, Cleveland: Wiley, ISBN 0028631188, http://www.yourdictionary.com/lesbian, dost. 2015-08-10 
 17. „Lesbian“, The American Heritage Dictionary of the English Language (5. vyd.), Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2011, ISBN 1784022772, http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=lesbian, dost. 2015-08-10 
 18. Rejzek, Jiří (2001), „lesbický“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 338, ISBN 8085927853 
 19. Weekley, Ernest (1967), „Lesbian“, Etymological Dictionary of Modern English, Volume Two. L–Z, New York, NY: Dover Publications, str. 839, ISBN 0486218740 
 20. Partridge, Eric (2009), „Lesbian“, Origins : A Short Etymological Dictionary of Modern English (4. vyd.), London; New York, NY: Routledge, str. 1760, ISBN 0203421140 
 21. Snyder, Jane McIntosh (2000), „Lesbos, Island of“, in Zimmerman, Bonnie, Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Cultures : An Encyclopedia, New York, NY: Garland Publishing, str. 465, ISBN 0815319207 
 22. Hallett, Judith P. (1996), „Sappho and Her Social Context : Sense and Sensuality“, in Greene, Ellen, Reading Sappho : Contemporary Approaches, Berkeley, CA; Los Angeles, CA: University of California Press, str. 129-, ISBN 0520201957 
 23. Hallett, Judith P. (1996), „Sappho and Her Social Context : Sense and Sensuality“, in Greene, Ellen, Reading Sappho : Contemporary Approaches, Berkeley, CA; Los Angeles, CA: University of California Press, str. 129, ISBN 0520201957 
 24. Aristofanes, Vespae 1346.
 25. Aristofanes, Ranae 1308
 26. Aristofanes, Ekklésiazúsai 920. V starogr.: „δοκεῖς δέ μοι καὶ λάβδα κατὰ τοὺς Λεσβίους.“ (dokeis de moi kai labda kata tous Lesbius) V českom preklade od Augustina Krejčího z roku 1915 (verše 918 – 920):
  „Již velká touha ionská
  ty uhohá, tě jímá
  [prerušené miesto]
  a po lesbicku, myslím, umíš milovat.“ A. Krejčí zároveň v poznámke k veršu č. 920 uvádza, že: „ženy ostrova Lesbos mali zlú povesť pre nemravnosť.“ Pozri: Aristofanes (1915), Ženský sněm : Komoedie Aristofanova, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, str. 62, OCLC 85472559, http://olympos.cz/Antika/Ecclesiaz1915.pdf#page=41 .
 27. Lucian, Pseudologica, 28. S prekladom Austina Morrisa Harmona: „The Mistaken Critic (Pseudologista)“, Lucian, Volume V., London; Cambridge, MA: William Heinemann; Harvard University Press, 1962, str. 406-407, OCLC 263299659, http://archive.org/stream/lucianhar05luciuoft#page/406/mode/2up 
 28. Hallett, Judith P. (1996), „Sappho and Her Social Context : Sense and Sensuality“, in Greene, Ellen, Reading Sappho : Contemporary Approaches, Berkeley, CA; Los Angeles, CA: University of California Press, str. 129-130, ISBN 0520201957 
 29. a b Hallett, Judith P. (1996), „Sappho and Her Social Context : Sense and Sensuality“, in Greene, Ellen, Reading Sappho : Contemporary Approaches, Berkeley, CA; Los Angeles, CA: University of California Press, str. 130, ISBN 0520201957 
 30. Pozri: Tuke, D. Hack, ed. (1892), „Nymphomania“, A Dictionary of Psychological Medicine, Philadelphia, PA: P. Blakiston, Son & Co., str. 865, OCLC 2773884 
 31. Agnes, Michael, ed. (2010), „gay“, Webster's New World College Dictionary, Cleveland: Wiley, ISBN 0028631188, http://www.yourdictionary.com/gay, dost. 2015-08-10 
 32. „Gay“, The American Heritage Dictionary of the English Language (5. vyd.), Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2011, ISBN 1784022772, http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=gay, dost. 2015-08-10 
 33. Hartl, Pavel; Hartlová, Helena (2000), „gay“, Psychologický slovník, Praha: Portál, str. 175, ISBN 807178303X . „mezinárodně užívané označení pro homosex. muže“
 34. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „sapfizmus“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 8010003816 . „homosexuál“
 35. BuzássyováJarošová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „gej, gay“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, str. 1058, ISBN 8022409324 . „homosexuálny muž, homosexuál“
 36. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária, edi. (2003), „teplý“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
 37. Fábry, Hana; Schlesinger, Romana (2009), Nepotrebujeme registrované partnerstvo, ale úplnú rovnosť, Bratislava: Museion (vyd. 2009-02-08), http://www.lesba.sk/clanky/2009/02/08/nepotrebujeme-registrovane-partnerstvo-ale-uplnu-rovnost/, dost. 2015-08-12 
 38. a b Inakosť; QLF (2009), Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku, Bratislava: Občan, demokracia a zodpovednosť (vyd. 2013-05-17), http://diskriminacia.sk/situacia-lesieb-gejov-bisexualnych-a-transrodovych-ludi-na-slovensku/, dost. 2015-08-12 
 39. Štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, Bratislava: Ministerstvom spravodlivosti SR, 2013 (vyd. 2013-05-17), http://www.justice.gov.sk/Dokumenty/Vybor%20pre%20prava%20LGBTI%20osob/%C5%A0tat%C3%BAt%20V%C3%BDboru%20pre%20pr%C3%A1va%20LGBTI%20os%C3%B4b.pdf, dost. 2015-08-12 
 40. Ciprová, Kristýna (2009), „Reprodukční a sexuální práva : Proměny postavení LGBT „komunity““, in Sokačová, Linda, Gender a demokracie : 1989 – 2009, Praha: Gender Studies, str. 77, ISBN 8086520641 
 41. Ellen Page comes out as gay: 'I'm tired of hiding'“, CBC News, 2014, 2014-02-15, http://www.cbc.ca/news/arts/canadian-actress-ellen-page-comes-out-as-gay-i-m-tired-of-hiding-1.2538384, dost. 2015-08-12 

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]