Michal Maheľ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Michal Maheľ
geológ
Dielo
Vedecké pôsobenieŠGÚDŠ, GÚ SAV, PriF UK
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
Akademický titulakademik
Vedecká hodnosťDrSc.
Významní profesoriD. Andrusov
Významní študentiD. Plašienka, M. Putiš
Osobné informácie
Narodenie19. august 1920
Trhovište
Úmrtie7. august 1999 (78 rokov)
Bratislava

Michal Maheľ (* 19. august 1920, Trhovište – † 7. august 1999, Bratislava) bol slovenský geológ, akademik SAV, vysokoškolský profesor.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Česko-slovenskí geológovia na zjazde Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie v Ľvove v roku 1958. Maheľ sediaci v strede (4. zľava).

Narodil sa v Trhovišti v okrese Michalovce 19. augusta 1920. Reálne gymnázium absolvoval v Michalovciach v rokoch 1931 až 1939. Od roku 1939 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal i doktorát z geológie[1]. Bol žiakom profesora Dimitria Andrusova. Následne pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej a Geologickom ústave Dionýza Štúra[2]. V rokoch 1949 – 1952 pôsobil ako pedagóg na prírodovedeckej fakulte, od roku 1949 ako docent. Následne sa vrátil na geologický ústav, v rokoch 1958 – 1963 bol jeho riaditeľom. Od roku 1962 bol zvolený za korešpondenta SAV, v roku 1964 získal titul profesor. Od roku 1975 bol akademikom SAV a ČSAV. V priebehu tohto obdobia až do roku 1986 pracoval i ako externý profesor na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. O jeho prednášky bol medzi študentmi vďaka bohatým terénnym skúsenostiam a i pedagogickým kvalitám, veľký záujem.

Podieľal sa na geologickom výskume územia v rozličných častiach Slovenska. Výsledkom týchto prác bolo viacero geologických máp rôznej mierky, ako aj vedeckých štúdií o geologickej stavbe skúmaných území. Významne sa podieľal na tvorbe prehľadnej geologickej mapy ČSSR v mierke 1:200 000 ako hlavný redaktor mapového listu Banská Bystrica, Žilina a Bratislava. Pri svojej práci sa snažil spájať regionálnogeologický výskum s tvorbou geologických máp a riešením tektonických problémov. Do povedomia zahraničnej geologickej verejnosti sa vo svojej dobe dostal ako jeden z najlepších znalcov geológie Západných Karpát, hlavne vďaka Tektonickej mape karpatsko-balkánskeho regiónu a priľahlých území v mierke 1:1 000 000 vydanej spolu s rozsiahlymi vysvetlivkami v rokoch 1973 a 1974[1]. Významne sa podieľal na aktivitách Tektonickej komisie Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie, ktorú viedol. V rokoch 1976 až 1987 bol iniciátorom a odborným garantom početných vedeckých konferencii. Medzi jeho posledné významné diela patrí práca Geologická stavba československých Karpát 1. Paleoalpínske jednotky. Ide o prvé a dosiaľ najkomplexnejšie monografické dielo zaoberajúce sa geológiou Západných Karpát vychádzajúce z princípov platňovej tektoniky. Za kontroverzné časť vedeckej verejnosti považuje to, že sa Maheľ pokúšal zaviesť množstvo nových litostratigrafických a tektonických termínov, z ktorých mnohé boli duplicitné a viaceré geologickou verejnosťou neboli akceptované. Celkovo publikoval vyše 40 vedeckých monografií, príručiek, máp a vysvetliviek k nim, asi 150 článkov v odborných časopisoch. Bol prvým šéfredaktorom časopisu Geologické práce - Správy, členom hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska[2].

Pre jeho vedeckú činnosť bolo príznačné spojenie usilovnej terénnej i vedeckej práce a snaha udržať krok s najnovšími vedeckými trendmi vo svete. Spočiatku bol odporcom teórie platňovej tektoniky a na rozdiel od Andrusova, v určitom období popieral i existenciu príkrovov. Pri vedeckej práci často nevhodne presadzoval svoje vedecké interpretácie ako jediné správne, čo viedlo k značnej kritike a rozporuplným hodnoteniam najmä po roku 1989. Podobne ako mnoho vedcov, ktorí smeli cestovať mimo Československa, bol evidovaný ako dôverník ŠtB[3]. Zomrel na rakovinu 7. augusta 1999 v Bratislave[1].

Významné práce[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi najvýznamnejšie práce M. Maheľa patria tieto monografie a geologické mapy:

 • Geológia strednej časti Strážovskej hornatiny. (1946)
 • Tektonický vývoj Československa (v kolektíve s T. Budayom, O. Kodymom, M. Máškom, A. Matějkom, J. Svobodom a V. Zoubkom)
 • Regionální geologie ČSSR. Díl 2. Západní Karpaty. (1967)
 • Tectonic map of the Carpathian-Balkan Regions and their foreland. (editor, 1974)
 • Tectonics of the Carpathian Balkan Regions: Explanations to the tectonic map of the Carpathian-Balkan Regions and their foreland. (editor, 1974)
 • Tektonické profily Západných Karpát. (editor, 1979)
 • Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám. (editor, 1984)
 • Tektonická mapa ČSSR. (spolu s O. Kodymom a M. Malkovským, 1984)
 • Geologická stavba Strážovských vrchov. (1985)
 • Geologická stavba československých Karpát 1: Paleoalpínske jednotky. (1986)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c Reichwalder, P., Elečko, M., 2001; Geovestník, s. 16-17 in Mineralia Slovaca, 33
 2. a b Veľký, J. a kolektív, 1979; Encyklopédia Slovenska III. zväzok K - M. Veda, Bratislava, s. 451-452
 3. Detail osoby [online]. cibulka.com, rev. 2000-05-01, [cit. 2010-07-28]. Dostupné online. Archivované 2013-12-30 z originálu.