Mnohonárodný Zbor Sever-Východ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
MNC NE (V1).svg

Mnohonárodný zbor Sever-Východ (anglicky: Multinational Corps North East, skratka: MNC NE) bol vytvorený 18. septembra 1999 v Štetín v Poľsku, kde má zbor v súčasnosti (2014) aj svoje veliteľstvo v Baltických kasárňach.

Mnohonárodný zbor založili štáty Poľsko, Nemecko a Dánsko. Postupne sa k zboru pridali ďalšie krajiny, najmä noví členovia NATO. V apríli 2004 to bolo Estónsko, v januári 2005 Slovensko, v októbri 2005 Česko, v novembri 2006 USA, v júli 2008 Rumunsko, v auguste 2009 Slovinsko a trinástim členom sa v júli 2013 stalo Maďarsko.

Zbor dosiahol svoju plnú operačnú pripravenosť (anglicky: Full Operational Capability) v novembri 2005. Vo februári 2006 sa stal súčasťou NATO veliteľstiev rýchleho nasadenia (anglicky: High Readiness Headquarters).

Misia: v súlade s obmedzeniami v národných ústavách a ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov ako aj v súlade s rozhodnutiami prijatými príslušnými orgánmi participujúcich krajín sú hlavné úlohy zboru:

  • plánovať a prispievať ku kolektívnej obrane podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy;
  • v rámci Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), alebo regionálnych dohôd v súlade s kapitolou VIII Charty Organizácie Spojených národov prispievať v oblasti medzinárodného krízového manažmentu, vrátane mierových operácií;
  • plánovať, pripravovať a na vyžiadanie uskutočniť humanitárne a záchranné misie vrátane pomoci pri prírodných katastrofách.

Ako veliteľstvo rýchleho nasadenia NATO je zbor pripravený:

  • k nasadeniu do priestoru operácie určenom veliteľom Spojeneckých síl v Európe (SACEUR),
  • vykonávať kombinované, spoločné vojenské operácie v celom prevádzkovom spektre buď ako veliteľstvo zboru alebo ako veliteľstvo pozemného komponentu.

Funkcie veliteľa zboru (2014, poľský generálporučík Bogusław Samol), zástupcu veliteľa (2014, dánsky generál major Agner Rokos) a náčelníka štábu (2014, nemecký brigádny generál Lutz Niemann) sú obsadzované zakladajúcimi štátmi na rotačnej báze.