Peroxid sodný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Na2O2
Synonymá Peroxid sodíka
dioxid sodný
Vzhľad žltý až biely prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 78,0 u
Molárna hmotnosť 77,98 g/mol
Teplota topenia 675 °C
Hustota 2,805 g/cm³
Rozpustnosť Prudko reaguje vo vode
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −513 kJ/mol
Štandardná entropia 95 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka05- korozívna a žieravá látka
Vety H H271, H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P221, P280, P301+330+331, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R8, R35
Vety S S1/2, S8, S27, S39, S45
NFPA 704
0
2
1
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1313-60-6
Číslo UN 1504
EINECS číslo 215-209-4
Číslo RTECS WD3450000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Peroxid sodný (Na2O2) je zlúčenina sodíka a kyslíka (v podstate je to sodná soľ peroxidu vodíka). Je to svetložltý prášok taviteľný bez rozkladu. Jeho výroba spočíva v spaľovaní sodíka so vzduchom v hliníkových nádobách. Pri styku s organickými a redukčnými látkami reaguje prudko až explozívne.

Peroxid sodný existuje aj vo forme hydridov Na2O2·2H2O2·4H2O, Na2O2·2H2O, Na2O2·2H2O2 a Na2O2·8H2O.

S oxidom uhoľnatým reaguje za vzniku uhličitanu sodného. Pri reakcii s oxidom uhličitým vzniká mimo uhličitanu aj kyslík.

Na2O2+CO → Na2CO3
2Na2O2+2CO2 → 2Na2CO3+O2

Táto reakcia sa využíva v špeciálnych dýchacích prístrojoch pre hasičov a potápačov, či pri obnovovaní vzduchu v uzavretých priestoroch ako sú ponorky alebo vesmírne plavidlá. S vodou reaguje Na2O2 prudko za vývoja veľkého množstva tepla. Z vodných roztokov možno získať ľahko taviteľné doštičkovité kryštály ako hydrát v zložení Na2O2·8H2O. V zriedených roztokoch hydrolyzuje za vzniku peroxidu vodíka podľa reakcie

Na2O2+2H2O → 2NaOH+H2O2

Peroxid sodný sa využíva hlavne ako činidlo v bieliacich kúpeľoch.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peroxid sodný na českej Wikipédii.