Peroxid sodný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Na2O2
Synonymá Peroxid sodíka
dioxid sodný
Vzhľad žltý až biely prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 78,0 u
Molárna hmotnosť 77,98 g/mol
Teplota topenia 675 °C
Hustota 2,805 g/cm³
Rozpustnosť Prudko reaguje vo vode
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −513 kJ/mol
Štandardná entropia 95 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka05- korozívna a žieravá látka
Vety H H271, H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P221, P280, P301+330+331, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R8, R35
Vety S S1/2, S8, S27, S39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
1
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1313-60-6
Číslo UN 1504
EINECS číslo 215-209-4
Číslo RTECS WD3450000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Peroxid sodný (Na2O2) je zlúčenina sodíka a kyslíka (v podstate je to sodná soľ peroxidu vodíka). Je to svetložltý prášok taviteľný bez rozkladu. Jeho výroba spočíva v spaľovaní sodíka so vzduchom v hliníkových nádobách. Pri styku s organickými a redukčnými látkami reaguje prudko až explozívne.

Peroxid sodný existuje aj vo forme hydridov Na2O2·2H2O2·4H2O, Na2O2·2H2O, Na2O2·2H2O2 a Na2O2·8H2O.

S oxidom uhoľnatým reaguje za vzniku uhličitanu sodného. Pri reakcii s oxidom uhličitým vzniká mimo uhličitanu aj kyslík.

Na2O2+CO → Na2CO3
2Na2O2+2CO2 → 2Na2CO3+O2

Táto reakcia sa využíva v špeciálnych dýchacích prístrojoch pre hasičov a potápačov, či pri obnovovaní vzduchu v uzavretých priestoroch ako sú ponorky alebo vesmírne plavidlá. S vodou reaguje Na2O2 prudko za vývoja veľkého množstva tepla. Z vodných roztokov možno získať ľahko taviteľné doštičkovité kryštály ako hydrát v zložení Na2O2·8H2O. V zriedených roztokoch hydrolyzuje za vzniku peroxidu vodíka podľa reakcie

Na2O2+2H2O → 2NaOH+H2O2

Peroxid sodný sa využíva hlavne ako činidlo v bieliacich kúpeľoch.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peroxid sodný na českej Wikipédii.