Jodid sodný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jodid sodný
Jodid sodný
Jodid sodný
Jodid sodný
Jodid sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaI
Vzhľad biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 149,9 u (bezvodný)
185,9 u (dihydrát)
Molárna hmotnosť 149,895 g/mol (bezvodný)
185,925 g/mol (dihydrát)
Teplota topenia 661 °C (bezvodný)
152 °C (dihydrát)
Teplota varu 1 304 °C
Hustota 3,665 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
159,70 g/100 ml (0 °C)
179,30 g/100 ml (20 °C)
184,20 g/100 ml (25 °C)
190,00 g/100 ml (30 °C)
205,00 g/100 ml (40 °C)
227,00 g/100 ml (50 °C)
257,00 g/100 ml (60 °C)
297,02 g/100 ml (80 °C)
302,08 g/100 ml (100 °C)
310,00 g/100 ml (120 °C)
320,00 g/100 ml (140 °C)
dihydrát
315,19 g/100 ml (0 °C)
383,81 g/100 ml (20 °C)
552,07 g/100 ml (40 °C)
644,44 g/100 ml (50 °C)
840,03 g/100 ml (60 °C)
1 366 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
65,0 g/100 ml (10 °C)
78,0 g/100 ml (25 °C)
80,7 g/100 ml (40 °C)
79,4 g/100 ml (60 °C)
etanol
43,3 g/100 ml (25 °C)
acetón
30,0 g/100 ml (20 °C)
28,0 g/100 ml (25 °C)
21,8 g/100 ml (30 °C)
kvapalný amoniak
162 g/100 ml (25 °C)
v nepolárnych rozpúšťadlách:
pyridín
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 147 J/g
Entropia varu 1 067 J/g
Entropia rozpúšťania -50,2 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −287,9 kJ/mol (bezvodný)
−884,9 kJ/mol (dihydrát)
Štandardná entropia 98,5 J K−1 mol−1 (bezvodný)
115,5 J K−1 mol−1 (dihydrát)
Štandardná Gibbsová energia −284,6 kJ/mol (bezvodný)
−747,7 kJ/mol (dihydrát)
Merná tepelná kapacita 0,348 4 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H400
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R50
Vety S S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7681-82-5 (bezvodný)
13517-06-1 (dihydrát)
Číslo UN 3077
EINECS číslo 231-679-3
Číslo RTECS WB6475000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodid sodný (NaI) je biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická látka, anorganická zlúčenina jódu a sodíka. Používa sa, na detekciu radiácie, liečbe jódovej karencie a ako reagujúca zložka vo Finkelsteinovej reakcii.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Jodid sodný sa často používa pri liečbe a prevencii jódovej karencii.

Bežnou oblasťou použitia je polymerázová reťazová reakcia a (v acetónovom roztoku) Finkelsteinovej reakcii pre konverziu alkylchloridov na alkyljodidy. Táto reakcia je založená na nerozpustnosti chloridu sodného v acetóne.

R-Cl + NaI → R-I + NaCl

Monokryštály jodidu sodného (dopované táliom) sa používajú ako scintilačné detektory pre spektroskopiu gama žiarenia.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; JULÁK, Alois; ŠTULÍK, Karel. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. (po česky)

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid sodný na českej Wikipédii.