Jodid meďný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jodid meďný
Jodid meďný
Jodid meďný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CuI
Vzhľad Biela kryštalická látka, často býva až zafarbená do hneda
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 190,4 u
Molárna hmotnosť 190,45 g/mol
Teplota topenia 606 °C
Teplota rozkladu 1 290 °C (na meď a jód)
Hustota 5,62 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,008 g/100 ml (18 °C)
0,0042 g/100 ml (25 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
kvapalný amoniak
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H302, H315, H319, H335, H400
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P273, P305+351+338, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R22, R36/37/38, R50/53
Vety S S22, S24/25, S26, S61
NFPA 704
1
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7681-65-4
Číslo UN 3077
EINECS číslo 231-674-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodid meďný (CuI), je biela anorganická zlúčenina jódu a medi. Je veľmi málo rozpustný vo vode. Jodid meďný sa vyskytuje v troch modifikáciách, najčastejšie je však tá, kde je v kubickej sústave.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Priemyselne sa vyrába reakciou elementárneho jódu s meďou, podľa rovnice:

2 Cu + I2t→ 2 CuI

Jodid meďný je možné vyrobiť aj priamou reakciou oxidu meďného s kyselinou jodovodíkovou:

Cu2O + 2 HI → 2 CuI + H2O

V laboratóriu, je možné vytvoriť jodid meďný, aj pôsobením síranu meďnatého na jodid draselný, pričom vedľajšími produktmi sú jód a síran draselný. Reakcia sa vykonáva zmiešaním horúcich vodných roztokov, medziproduktom je jodid meďnatý. Reakcia prebieha podľa rovnice:

2 CuSO4 + 4 KI → 2 CuI + I2 + 2 K2SO4

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri reakcii jodidu meďného s ortuťou vzniká hnedo-čierny komplex, tetrajodomeďnan ortutnatý.

Hg + 4 CuI → Hg(CuI)4

So silnými kyselinami tvorí jodovodík a meďnaté soli danej kyseliny. Takto reaguje napr. S kyselinou chlorovodíkovou:

CuI + HCl → CuCl + HI

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Jodid meďný sa používa na detekciu elementárnej ortuti, ďalej sa používa pri organických syntézách. Podobne ako jodid strieborný je možné použiť jodid meďný na vyvolávanie dažďa. Táto látka totiž zvyšuje schopnosť vzdušnej vlhkosti tvoriť kvapky, poprípade kryštáliky. Jodid meďný sa používa ako katalyzátor pri priemyselnej výrobe nylonu.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid měďný na českej Wikipédii.