Preklady Biblie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Codex Marchalianus – rukopis Septuaginty

Preklady Biblie boli urobené z hebrejčiny, ale aj aramejčiny a gréčtiny do mnohých jazykov.

K najstarším prekladom Biblie sa zaraďujú targúmy. Medzi ďalšie preklady Biblie do iných jazykov patria:

Gréčtina[upraviť | upraviť zdroj]

 • Septuaginta: V 3. stor. pred Kr. počas židovskej gréckej diaspóry v Egypte už Židia nedostatočne rozumeli hebrejčine, preto v tomto čase došlo k prekladu Starého zákona do gréčtiny.
 • Boli však aj ďalšie grécke preklady (Aquila, Theodotion, Symmachus).

Latinčina[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi preklady do latinčiny patria:

 • veľa starolatinských prekladov
 • Hieronymova Vulgáta (5. stor. z poverenia pápeža Damasa I.): trvalo dlho, kým sa presadila (oficiálne tridentským koncilom v roku 1546)
 • Alkuinova Biblia (8. stor.): štandardizovala text Vulgáty do budúcnosti
 • Sixtina-Clementina (1592): dodnes záväzná úprava Vulgáty
 • Od r. 1965 pracovala pápežská komisia na novom preklade: Neovulgáte (Nova Vulgata), ktorý v r. 1979 promulgoval Ján Pavol II.

Sýrčina[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi preklady do sýrčiny patria:

Slucké evanjelium

Staroslovienčina[upraviť | upraviť zdroj]

Preklad do staroslovienčiny:

 • Cyril a Metod (asi v rokoch 862 – 885): preklad bol vyhotovený na objednávku Veľkej Moravy a stal sa základom literatúry všetkých slovanských národov

Slovenčina[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1469: z tohto roku pochádza prvý známy rukopisný zlomok Sv. Písma v slovenčine alebo jazyku veľmi blízkemu slovenčine, ide o Evanjelium podľa Jána v ostrihomskej knižnici
 • Kamaldulská Biblia: kamaldulskí mnísi v Nitre alebo v Červenom Kláštore; v prvej polovici 18. storočia
 • Juraj Palkovič (1825 a 1832): jeho preklad je prvou slovenskou tlačenou Bibliou (bola katolícka, vyšla v Ostrihome, v 2 zväzkoch)
 • Sasinkov katolícky preklad celého Svätého písma, preklad uskutočnený do r. 1888; začal sa aj tlačiť, ale tlač bola prerušená
 • 1913 – 1926: prvý kompletne vytlačený preklad do súčasnej spisovnej slovenčiny; prekladatelia: A. Hlinka, J. Vojtaššák, J. Donoval, M. Kollár a i.
 • 1930 – 1931: Prvá a Druhá kniha Mojžišova v súbežnom preklade z hebrejčiny do slovenčiny od rabína Jozefa Weissa pre školské potreby
 • 1936: Preklad prof. Jozefa Roháčka, preklad celej Biblie z pôvodných jazykov, hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny
 • 1936 – 1937: prvý evanjelický preklad; evanjelici dovtedy používali výlučne českú Kralickú Bibliu
 • 1955: rímskokatolícky preklad pripravený Biblickou komisiou pri SSV
 • 1968: už v tomto roku vychádza v SÚSCM preklad celého Nového Zákona z grécko-semitskej pôvodiny od Štefana Porúbčana SJ
 • 1977: Nový slovenský evanjelický preklad
 • 1986: rímskokatolícky preklad Nového zákona na základe Neovulgáty, pripravený Slovenskou liturgickou komisiou (vyšiel v SSV)
 • 1995: Najúplnejší, jednozväzkový a prvý preklad celého sv. Písma s prihliadnutím k Neovulgáte do spisovnej slovenčiny vydal SÚSCM, pod vedením Prof. Jozefa Heribana, ktorý k jednotlivým biblickým spisom napísal priekopnícke úvody a sám preložil spisy Tobiáš a Júdit
 • 2007: Slovenský ekumenický preklad
 • 2009: Prvý slovenský preklad Jeruzalemskej Biblie od Mons. ThDr. Antona Boteka
 • 2012: gréckokatolícky preklad novozákonných listov a Skutkov apoštolov[1], ako súčasť Apoštolára, už predtým bol urobený preklad Evanjeliára[2]

Čeština[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: České preklady Biblie
 • staročeský preklad (? stor.): zachoval sa v štyroch rukopisoch
 • Pražská Biblia (1488) a Kutnohorská Biblia (1489): prvá česká tlačená Biblia
 • Kralická Biblia (1579 – 1593): prvé šesťdielne vydanie vychádzalo postupne v rokoch 1579 – 1593, zahrňovalo okrem prekladu aj výklad. Prvé vydanie v jednom zväzku bez výkladu v roku 1613. Pochádza z prostredia Jednoty Bratskej, t. j. z husitskej vetvy reformácie. Významná jazyková pamiatka, slovenskí evanjelici používali jazyk tejto Biblie až do 19. stor. ako jazyk svojej literatúry a do 20. storočia ako liturgický jazyk (tzv. biblická čeština)
 • Svätováclavská Biblia (18. stor.): katolícka, vytvorená ako protiváha ku Kralickej Biblii.
 • Český ekumenický preklad (21. stor.)
 • Bible 21 (21. stor.)
 • Český študijný preklad (21. stor.)

Bez určenia jazyka[upraviť | upraviť zdroj]

 • Biblia pauperum (=Biblia chudobných): skrátený Nový zákon s kopou obrázkov, najmä v 14. a 15. stor.

Nemčina[upraviť | upraviť zdroj]

 • stredoveké preklady (Heliand, Otfrid a pod.): preklad z Vulgáty
 • Martin Luther (od roku 1522): prvý nem. preklad (protestantský) z pôvodného (gréckeho) textu
 • 16. stor. (H. Emser, J. Eck, J. Dietenberger): prvé katolícke preklady
 • 1892 a 1912: prvýkrát úpravy Lutherovej Biblie do moderného jazyka
Biblia kráľa Jakuba

Angličtina[upraviť | upraviť zdroj]

 • J. Wiclif (14. stor.): prvý úplný preklad do angličtiny
 • Great Bible (1539): z poverenia T. Cromwella
 • Douay-Rheims Bible (1582 – 1610): oficiálna Katolícka verzia
 • King James Version – autorizovaná Verzia kráľa Jakuba (1611): dlho platná oficiálna verzia
 • Revised Version (1881 – 1885): revízia prekladu z roku 1611
 • American Standard Version (1900 – 1901): americká obmena vyššie uvedenej revízie
 • Revised Standard Version (1946 – 1952): nový americký preklad rozšírený vo všetkých anglicky hovoriacich krajinách
 • New English Bible (1961): preklad zaujal svojou modernosťou
 • v súčasnosti: nepreberné množstvo prekladov

Francúzština[upraviť | upraviť zdroj]

 • zač. 12. stor. : prvý fr. preklad
 • Lyonská Biblia (15. stor.): prvá tlačená fr. Biblia (katolícka)
 • preklad od J. Calvina, P. R. Olivetanusa (1535): prvý evanjelický preklad, neskôr revidovaný
 • Version Synodale (1910): významná revízia evanjelického prekladu z roku 1535
 • Bible de Jérusalem (Jeruzalemská Biblia) od École Biblique de Jérusalem (Jeruzalemská biblická škola) (1948 – 1952): významný moderný preklad (katolícky)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Apoštolár. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, 2012. 536 s. ISBN 978-80-89543-18-2. Apoštolár. Gréckokatolícka eparchia Košice, 2012.
 2. Evanjeliár. Michalovce : Misionár, 2001.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské preklady[upraviť | upraviť zdroj]

Iné preklady[upraviť | upraviť zdroj]

 • Bohumil Michal Bible svatá podle původního vydání kralického z roku 1579 – 1593
 • CEIT.sk Český kralický, anglický KJV, nemecký Elberfelder (Nový zákon aj český ekumenický a grécky)
 • BibleGateway V 54 jazykoch