Pstruh dúhový

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pstruh dúhový
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Pstruh dúhový alebo hovorovo dúhak[1] (lat. Oncorhynchus mykiss) je sladkovodná ryba z čeľade lososovité, ktorá žije v riekach Ázie a Severnej Ameriky, ktoré odtekajú do Tichého oceánu.

Pstruh dúhový sa pre potravu či rybárstvo rozšíril do najmenej štyridsaťpäť krajín sveta a na všetky kontinenty okrem Antarktídy. V niektorých oblastiach, kam patrí Južná Európa, Južná Amerika a Austrália, má negatívny vplyv na pôvodné druhy, ktoré buď napadá, alebo im preberá potravu, alebo prenáša choroby (napr. Myxosoma cerebralis) alebo sa krížia s príbuznými druhmi, ktoré sa vyskytujú tiež na západe Severnej Ameriky.

Názvoslovie a taxonómia[upraviť | upraviť zdroj]

Anadromná verzia, ktorá trávi väčšinu svojho života v oceáne, má v Severnej Amerike názov steelhead (po slovensky steelhead [2] alebo ojedinele pstruh oceľový či losos oceľový; lat. staršie v niektorých deleniach: Salmo gairdnerii [3][4])[pozn 1]. Neanadromná verzia má v Severnej Amerike názov “rainbow trout” v užšom zmysle (po česky [po slovensky?]: pravý pstruh dúhový; lat. staršie v niektorých deleniach: Salmo irideus [3]). „Rainbow trout“ v širšom zmysle je anglický názov celého druhu Oncorhynchus mykiss (po slovensky: pstruh dúhový).

K vývoju vedeckého názvu a zaradenia [7][8][9]:

 • V roku 1792 pomenoval druh Nemec Johann Julius Walbaum kamčatský exemplár “Salmo mykiss”; tento názov je odvodený od kamčatského názvu tejto ryby - mikiža.
 • V roku 1836 Sir John Richardson pomenoval americký exemplár Salmo gairdnerii (na počesť Mereditha Gairdnera).
 • V roku 1855 William P. Gibbons pomenoval americký exemplár Salmo iridea; tento chybný názov bol neskôr opravený na Salmo irideus (doslova: losos dúhový). Neskôr sa tento druh často zaraďoval ako poddruh druhu Salmo gairdnerii.
 • V roku 1966 Behnke (a v roku 1984 Okazaki) doložil(i), že vyššie uvedené kamčatské a americké druhy sú v skutočnosti jeden a ten istý druh. Podľa medzinárodných pravidiel názvoslovia sa tým pádom správnym označením tohto kamčatsko-amerického druhu stal názov Salmo mykiss, pretože je najstarší.
 • V roku 1989 bol napokon tento kamčatsko-americký druh Salmo mykiss (spolu s ďalšími tichomorskými pstruhmi) presunutý pod rod Oncorhynchus (ktorý bol vytvorený už v roku 1866), to znamená, že bol podľa medzinárodných pravidiel názvoslovia premenovaný na Oncorhynchus mykiss.

Slovenský názov pstruh dúhový sa v minulosti často vzťahoval len na pstruhy z Ameriky – teda na druh Salmo gairdnerii (prípadne v užšom zmysle len na americký druh Salmo irideus resp poddruh Salmo gairdnerii irideus). Slovenský názov pstruh americký je starší slovenský názov, ktorý sa vzťahoval len na pstruhy z Ameriky – teda na druh Salmo gairdnerii. Bližšie k tomu pozri v článku Oncorhynchus.

Poddruhy[upraviť | upraviť zdroj]

Poddruhy (výber):

 • Oncorhynchus mykiss mykiss (Walbaum, 1792) – na Kamčatke
 • Oncorhynchus mykiss irideus (Gibbons, 1855) – od Aljašky po Kaliforniu
 • Oncorhynchus mykiss gairdnerii (Richardson, 1836) – vo Washingtone, Idahu a Montane
 • Oncorhynchus mykiss newberrii (Girard, 1859)Kalifornia, juhovýchod Oregonu, niektoré časti Nevady
 • Oncorhynchus mykiss nelsoni (Evermann, 1908) – juhozápad USA
 • Oncorhynchus mykiss aquilarum (Snyder, 1917) – endemit z Eagle Lake v Kalifornii
 • Oncorhynchus mykiss aguabonita (Jordan, 1892)

Životný cyklus[upraviť | upraviť zdroj]

Steelheady sú rovnako ako lososy anadromné, čo znamená, že sa z oceánu vracajú k svojim rodiskám, kde sa trú. Podobne ako losos obyčajný, aj steelhead je iteroparný (polykarpický) – môže sa trieť viackrát za život, čo u ostatných rýb rodu Oncorhynchus neplatí. Poter steelheada zostáva v rieke ešte asi rok, než odpláva do slaných vôd, zatiaľ čo lososy obyčajné tam smerujú hneď po narodení. V rôznych ročných obdobiach migrujú rôzne skupinky pstruhov. Niektorí migrujú v lete, t. j. medzi májom a októbrom, ešte než ich reproduktívne orgány dospejú, čo sa stáva práve pri migrácii v sladkej vode. V lete migruje väčšina jedincov žijúcich v rieke Columbii. Zvyšok steelheadov migruje v zime, až potom, čo ich rozmnožovacie orgány dospejú, medzi novembrom a aprílom. Maximálna nameraná dĺžka života pstruha dúhového je jedenásť rokov.

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

Pstruhy dúhové sú predátori s rozmanitou potravou, jedia takmer všetko, čo sa k nim dostane. Ich povesť vyberavých rýb je iba legendou, nie sú ale toľko rybožravé ako pstruhy obyčajné potočný alebo sivone a vystačia si s hmyzom, rybími ikrami, menšími rybami (do tretiny ich vlastnej dĺžky) a rakmi, spoločne s ďalšími kôrovcami. Niektoré jedince žijúce v jazerách môžu dokonca jesť planktón. V tečúcich vodách, kde žijú lososy, potom jedia rôzne rybie ikry vrátane ikier lososov, ostatných pstruhov dúhových, potery, alebo zvyšky zdochliny.

Dĺžka a hmotnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Keď pstruhy rastú, tak sa predlžujú a naberajú hmotnosť. Vzťah medzi dĺžkou a hmotnosťou nie je lineárny a je vyjadrený vzorcom WW = cLb. W. W je hmotnosť v librách, L je dĺžka v palcoch, b je 2,99 pre ryby v stojatých vodách a 3,02 pre ryby v tečúcich vodách, zatiaľ čo c je 0,00042 pre ryby v stojatých vodách a 0,00037 pre ryby v tečúcich vodách. To znamená, že pstruh dúhový, ktorý žije v stojatých vodách a meria 46 centimetrov, váži približne 1 kilogram.

Hrozby a ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Populácia steelheada sa kvôli vplyvom ľudskej činnosti i prírody znížila. Dve evolučne významné jednotky (ESU) na západnom pobreží USA (v južnej Kalifornii a na hornom toku rieky Columbie) patria medzi ohrozené druhy a ďalších osem medzi všeobecne ohrozené druhy. National Marine Fisheries Service (NMFS) ponúka na svojej stránke detailný opis hrozieb. Ohrozená juhokalifornská jednotka sa nachádza južne od mysu Point Conception a medzi jej hlavné hrozby patria priehrady, betónové kanály, znečistenie vody, čerpanie podzemnej vody, mestské tepelné ostrovy a ďalšie produkty urbanizácie.

Pstruhy dúhové ohrozuje choroba yersinióza, ktorá sa prejavuje krvácaním úst, plutiev a očí. Choroba nie je prenosná na človeka.

NMFS identifikoval vo Washingtone, Oregone a Kalifornii 15 oblastí výskytu, ktoré nazval oblasťami odlišných populácií. Jedenásť z týchto oblastí je zapísaných medzi ohrozenými druhmi a jedna z nich, na oregonskom pobreží, je dotknutým druhom, kam patrí pretože o nej nemá úrad k dispozícii dosť informácií, aby ju mohol s istotou zaradiť medzi ohrozené druhy.

Pstruh dúhový a jeho poddruhy sú schválenými indikátormi pre akútne testovanie toxicity vo vode.

V roku 2010 predpokladá liaheň oregonského ministerstva pre rybárčenie a divokú zver zdvojnásobiť svoju produkciu z roku 2009, ktorá bola zase o šesťdesiat percent väčšia než tá v roku 2008. Tieto desiatky tisícov mladých rýb budú vypustené na dolných tokoch riek, aby mohli dospieť vo vodách Tichého oceánu.

V roku 2010 denník Los Angeles Times informoval o tom, že ulitník Potamopyrgus antipodarum zamoril vody výskytu pstruha dúhového v horách svätej Moniky. Podľa článku sa populácia Potamopyrgusa rozšírila z Medea Creeku v Agoura Hills do ďalších tridsiatich tokov v okolí za štyri roky. Podľa výskumu sa takýto rozmach populácie uskutočnil, pretože mäkkýše cestovali na výbave rôznych dodávateľov a dobrovoľníkov.

Liahne sú veľkým ekologickým rizikom pre divoké populácie steelheada, pretože pstruhy z liahní sú typicky väčšie ako divé pstruhy a odsunujú mladé divoké pstruhy z ich optimálneho prostredia, čím im berú väčšie šance na prežitie.

Vzťah k človeku[upraviť | upraviť zdroj]

Rybárstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Pstruh dúhový je cenená ryba na rybárčenie aj jedlo. Obvyklých je hneď niekoľko metód rybárčenia. Pstruhy dúhové sú populárnym terčom pre muškárov, môžu sa ale loviť aj pomocou spinnerbaitov,mušky, vnadidiel a woblerov, alebo pomocou živých návnad, ako sú máloštetinavce alebo čerebľe. Medzinárodná rybárska asociácia IGFA považuje za rekord takmer 22 kilogramov ťažkého pstruha, ktorého ulovil Sean Konrad na brehu Saskatchewanského Diefenbakerovho jazera v septembri 2009.

Liahne a rybníky[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá liaheň pstruhov dúhových bola otvorená v roku 1870 na San Leandro Creeku, prítoku zálivu sv. Františka. Produkcia začala o rok neskôr. V roku 1875 prebehol ich prvý vývoz, do newyorskej Caledonie, o rok neskôr potom do Michiganského Northville. V roku 1877 začala ďalšia liaheň na Campbell Creeku, prítoku rieky McCloud neďaleko hory Mount Shasta. Čistý pstruh dúhový sa tu však zmiešal s poddruhom pstruhom dúhovým Stonovým.

Rybníky so pstruhmi dúhovými sú rozšírené v mnohých krajinách sveta. Od päťdesiatych rokoch produkcia rastie, najmä v Európe, ale nedávno aj v Čile. V roku 2007 bolo po celom svete vyrobených viac ako 604 tisíc ton pstruha obyčajného s cenou cca 2,5 miliardy amerických dolárov. Najväčším producentom je Čile. Tam, rovnako ako v Nórsku, sú pstruhy chované v slanej vode a tiež bývajú exportované. Produkcia pre tuzemský trh stúpla predovšetkým v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Dánsku a Španielsku, medzi ďalších veľkých výrobcov patria Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Irán.

Na pobreží Puget Sound, na washingtonskom pobreží Tichého oceánu a na prítokoch rieky Columbie existujú indiánske rybárskej oblasti steelheada.

Vyšľachtené formy[upraviť | upraviť zdroj]

Jednou z farebných mutácií pstruha dúhového je pstruh dúhový zlatý (Oncorhynchus mykiss aguabonita), ktorý má predovšetkým žltkastú farbu, nemá typické zelené a hnedé polia, ale zostal mu červený pruh uprostred tela. Pstruh dúhový palominový je potom krížencom normálneho pstruha dúhového a zlatej mutácie.

Potrava[upraviť | upraviť zdroj]

V západných kuchyniach je pstruh dúhový obľúbeným jedlom a loví sa tak divoký aj rybničný. Má jemné mäso a miernu chuť, ale niektoré pstruhy z rybníkov alebo jazier majú hrubšiu chuť, ktorá nechutí každému. Mnoho zákazníkov si teda radšej overí zdroj ryby, než ju kúpi. Najlepšie sú divoké pstruhy, ktorých potrava sa skladá z kôrovcov, hmyzu a rakov. Tmavočervené až oranžové mäso znamená, že ide buď o anadromné verzie pstruha dúhového (steelhead), alebo že ide o nedivokého pstruha, ktorého kŕmili potravou s vysokým obsahom astaxantínu. Mäso steelheada má rovnakú farbu ako lososové mäso a je chutnejšie ako mäso pstruha dúhového.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Informácia v českej wikipédii, že český názov steelheada je pstruh americký, je chybná. Pstruh americký je v skutočnosti len ekvivalent latinského termínu Salmo gairdnieri. Porov.[3][5][6]:56

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. duhák. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–GL, 2006. dostupné online
 2. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. s. 308
 3. a b c Pstruh duhový [1] (text je kópia knihy Dyk, V.: Naše ryby.)
 4. [2]
 5. POHUNEK, M., MARTIN, D.: Anglicko-český a česko-anglický rybářský slovník. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1999. ISBN 80-7238-050-8. s. 80, 85
 6. HANEL, Lubomír; ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. Lampetra : bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků (Vlašim: Český svaz ochránců přírody), 2011, čís. VII, s. 36 – 71. ISBN 978-80-86327-95-2. Dostupné online [cit. 2020-08-06]. ISSN 1212-1312.
 7. STEARLEY, R. F., SMITH, G: R.. Phylogeny of the Pacific Trouts and Salmons (Oncorhynchus) and Genera of the Family Salmonidae [online]. researchgate.net, 1993, [cit. 2016-11-15]. Dostupné online. s. 4
 8. FROESE, R., PAULY, D. (EDS.). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org. version 06/2016 [online]. [Cit. 2016-11-15]. Dostupné online. , konkrétne: [3]
 9. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Rainbow trout na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Pstruh duhový na českej Wikipédii a Rainbow trout na anglickej Wikipédii.