Ráztocký potok (prítok Hrona)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ráztocký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Banskobystrický kraj
Okres Brezno
Obce Ráztoka, Nemecká
prameň Ráztoka
 - poloha Čierny diel
 - výška 959 m
 - súradnice 48°50′53″S 19°24′31″V / 48,8480°S 19,4085°V / 48.8480; 19.4085
Ústie Hron
 - poloha Ráztoka, Nemecká
 - výška 409 m
 - súradnice 48°48′31″S 19°24′16″V / 48,8085°S 19,4044°V / 48.8085; 19.4044
Dĺžka 5,4 km
Rád toku III.
Číslo hydronyma 4-23-02-2811
poloha ústia
Red pog.svg
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Ráztocký potok[1] je potok v regióne Horehronie, na území obce Ráztoka a v malom rozsahu i obce Nemecká v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry. Ústi do Hrona. Má dĺžku 5,4 km. Rád toku III.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 959 m n. m. v severnej časti územia obce Ráztoka na západnom svahu vrchu Čierny diel s 1 146 m n. m. v lesnom extraviláne.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa preteká v lesnom extraviláne krátkym úsekom na juhozápad, nižšie tečie väčšinou južným smerom (od juhozápadu po juhovýchod), v 565 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok, v 508 m n. m. vteká do intravilánu obce Ráztoka, v 473 m n. m. vyteká z intravilánu, preteká Ráztockou dolinou, v 424 m n. m. vteká na hranicu medzi obcou Ráztoka a obcou Nemecká a záverečných 200 m svojho toku pokračuje po obecnej hranici až do svojho ústia, v 423 m n. m. podteká cestu Brusno - Nemecká, v 410 m n. m. ústi na obecnej hranici do Hrona ako jeho pravostranný prítok. Ráztocký potok patrí do okresu Brezno v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry v geomorfologickom podcelku Ďumbierske Tatry.[2][3] Nemá významnejšie prítoky.[4]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Ráztocký potok má pôvod v názve obce Ráztoka, na území ktorej pramení a preteká. Pôvodne bol pomenovací akt smerovaný na vodný tok v podobe Ráztoka a sekundárne (pred rokom 1424) bol názov potoka bez zmeny prenesený na osadu (dnešnú obec)[5]. Z toponyma Ráztoka bolo po rozšírení o formant -ský, -cký a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Ráztocký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Najstarší písomný doklad názvu obce je z roka 1424 v podobe Razthoka [7][8][9]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1987[10]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Ráztocký potok nie je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-17.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-08]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 9, 63-66. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  4. Priebeh Ráztockého potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-16]
  5. Jaromír Krško. Hydronymia povodia Hrona. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2008. 351 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8083-611-5. S. 195.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 517, 2. diel s. S. 482.
  8. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 248.
  9. Kiss, Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára A-K, L-Zs. 4. rozšírené vydanie. Budapest, Akadémiai kiadó, 1998. 821 + 822 s. Diel II. S. 401. ISBN 963 05 4567 1.
  10. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 86, 131. 079-911-87 GNO (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).