Záhradná (prítok Selčianskeho potoka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Záhradná
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Banská Bystrica
Obec Selce
prameň Selce
 - poloha Dubiny (les)
 - výška 557 m
 - súradnice 48°47′22″S 19°12′02″V / 48,7894°S 19,2005°V / 48.7894; 19.2005
Ústie Selčiansky potok
 - poloha Selce
 - výška 441 m
 - súradnice 48°47′00″S 19°11′31″V / 48,7833°S 19,1920°V / 48.7833; 19.1920
Dĺžka 1,5 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-23-02-2561
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Záhradná[1] je potok v regióne Horehronie na území obce Selce v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji. Je ľavostranným prítokom Selčianskeho potoka a má dĺžku 1,5 km. Je vodným tokom IV. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 557 m n. m. v centrálnej časti územia obce Selce, v lesnom extraviláne na svahu lesa Dubiny. Patrí do okresu Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Zvolenská kotlina v geomorfologickom podcelku Bystrické podolie[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie západným smerom cez lesný extravilán, veľkým oblúkom postupne mení smer na západ, severozápad, západ, juhozápad až juh, v 513 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, preteká úzkou strmou dolinou a poniže lesa Čachovo v Selciach ústi v 441 m n. m. do Selčianskeho potoka ako jeho ľavostranný prítok. Vodný tok Záhradná má iba jeden bezvýznamný bezmenný prítok.[3][4][5][6]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Záhradná na území obce Selce má pôvod v apelatíve záhrada, v priestore ktorých preteká. Z apelatíva záhrada kombináciou s formantom -ná v ženskom gramatickom rode bolo utvorené jednoslovné hydronymum v podobe Záhradná ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7].

Názov vodného toku Záhradná bol štandardizovaný v roku 1987[8]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Záhradná je jedinečným hydronymom (február 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-03-10.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-03-07]
  3. Priebeh vodného toku Záhradná v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-03-08].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 8, 10, 56, 57, 90, 162, 163, 167, 170, 187. 079-902-87
  5. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 88, 111, 113. 079-911-87 GNO.
  6. Jaromír Krško. Hydronymia povodia Hrona. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2008. 351 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8083-611-5. S. 97, 265.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  8. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 89, 139. 079-911-87 GNO.