Zahruškový potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zahruškový potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Brezno
Obec Predajná
prameň Predajná
 - poloha Holý vrch (vrch)
 - výška 1 068 m
 - súradnice 48°46′56″S 19°28′29″V / 48,7821°S 19,4746°V / 48.7821; 19.4746
Ústie Hron
 - poloha Predajná
 - výška 438 m
 - súradnice 48°48′40″S 19°28′17″V / 48,8112°S 19,4714°V / 48.8112; 19.4714
Dĺžka 0,6 km
Rád toku III.
Hydrologický identifikátor 4-23-02-2947
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zahruškový potok[1] je potok v regióne Horehronie na území obce Predajná v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. Je ľavostranným prítokom Hrona a má dĺžku 0,6 km. Je vodným tokom III. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 1 068 m n. m. v centrálnej časti územia obce Predajná, v lesnom extraviláne na juhozápadnom svahu vrchu Holý vrch s 1 093 m n. m. Patrí do okresu Brezno v Banskobystrickom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Veporské vrchy v geomorfologickom podcelku Čierťaž[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie severným smerom lesným extravilánom centrálnou časťou územia obce Predajná, ľavým brehom obmýva les Zahrušková, v 466 m n. m. vyteká z lesného extravilánu a vteká do poľnohospodárskeho extravilánu, pretína kanál rovnobežný s Hronom, podteká železnicu Banská Bystrica-Podbrezová a severne od železnice ústi v 438 m n. m. do Hrona ako jeho ľavostranný prítok. Vodný tok Zahruškový potok nemá významnejší prítok.[3][4][5][6][7]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Zahruškový potok na území obce Predajná má pôvod v toponyme lesa Zahrušková, v priestore ktorého preteká. Podporne pôsobilo i toponymum dolina štandardizované v podobe Zahrušková dolina (dolina) štandardizované už v roku 1976[8]. Z toponyma Zahrušková kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Zahruškový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[9].

Názov vodného toku Zahruškový potok bol štandardizovaný v roku 2008[10]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Zahruškový potok je jedinečným hydronymom (február 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-03-07.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-03-07]
  3. Priebeh vodného toku Zahruškový potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-03-08].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 7, 18, 149, 161, 162. 079-902-87
  5. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 2. Názvy sídelných geografických objektov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-221/1981 z 9.9.1981, Kartografické informácie 11. 165 s. S. 112, 161. Bratislava 1981. 79-906-81.
  6. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 84, 85, 115, 140. 079-911-87 GNO.
  7. Jaromír Krško. Hydronymia povodia Hrona. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2008. 351 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8083-611-5. S. 265.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 171. Bratislava 1977. 79-008-76.
  9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  10. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2165/2008 zo dňa 8.4.2008 o štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov. Príloha č. 1 a č. 2. Spravodajca ÚGKK SR, 2008, ročník 40, čiastka 1, s. 1 - 5. Dostupné online [4] [cit. 2022-02-21.]