Staré uhlisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Staré uhlisko
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Banskobystrický kraj
Okres Banská Bystrica
Obec Pohronský Bukovec
prameň Pohronský Bukovec
 - poloha Mlynárová
 - výška 1 087 m
 - súradnice 48°52′08″S 19°22′11″V / 48,8688°S 19,3698°V / 48.8688; 19.3698
Ústie Bukovec
 - poloha Pohronský Bukovec
 - výška 819 m
 - súradnice 48°51′52″S 19°22′40″V / 48,8644°S 19,3778°V / 48.8644; 19.3778
Dĺžka 0,8 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-23-02-2806
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Staré uhlisko[1] je potok v regióne Horehronie, na území obce Pohronský Bukovec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry. Ústi do Bukovca. Má dĺžku 0,8 km. Rád toku IV.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 1 087 m n. m. na severovýchodnom svahu vrchu (aj les aj pasienok) Mlynárová s 1 312 m n. m. v lesnom extraviláne, v severnej časti územia obce Pohronský Bukovec. [2]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie Staré uhlisko severnou časťou územia obce Pohronský Bukovec juhovýchodným smerom cez lesný extravilán, v 929 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok a zároveň pretína lesnú cestu, v 885 m n. m. priberá ďalší bezmenný pravostranný prítok z úpätia vrchu Mlynárová s 1 312 m n. m., pokračuje v toku cez lesný extravilán v severnej časti územia obce Pohronský Bukovec bez zmeny smeru, v 819 m n. m. ústi do vodného toku Bukovec ako jeho pravostranný prítok v povodí Hrona.

Staré uhlisko patrí do okresu Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry v geomorfologickom podcelku Ďumbierske Tatry.[3][4] Nemá významnejšie prítoky.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Staré uhlisko má pôvod v terénnom názve Staré uhlisko vo význame dávnejšie vzniknutý, už viac rokov trvajúci a miesto - pôvodná lokalita využívaná na pálenie drevného uhlia. Produkcia drevného uhlia ako jedného z produktov rozkladu dreva za vysokých teplôt bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom vzduchu mala na Slovensku tradíciu od stredoveku až do druhej polovice 19. storočia s hlavným odberateľom hutníctvom, keď bola nahradená výrobou v kovových peciach.[6] Dvojslovný názov terénneho objektu bol bez zmeny prenesený na vodný tok. Takto utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Staré uhlisko je súčasťou početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1987[8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Staré uhlisko je jedinečným hydronymom (september 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-28.
  2. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 77, 78, 111, 124. 079-911-87 GNO (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-28]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 9, 64, 65, 178. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh vodného toku Staré uhlisko v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-28]
  6. Jaromír Krško. Hydronymia povodia Hrona. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2008. 351 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8083-611-5. S. 218.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  8. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 78, 133. 079-911-87 GNO (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).