Preskočiť na obsah

Revištský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Revištský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Banskobystrický kraj
Okres Brezno
Obec Nemecká
prameň Nemecká
 - poloha Rakytovec
 - výška 753 m
 - súradnice 48°47′24″S 19°25′14″V / 48,7901°S 19,4206°V / 48.7901; 19.4206
Ústie Hron
 - poloha Nemecká
 - výška 408 m
 - súradnice 48°48′36″S 19°24′37″V / 48,8099°S 19,4104°V / 48.8099; 19.4104
Dĺžka 2,6 km
Rád toku III.
Číslo hydronyma 4-23-02-2815
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Revištský potok[1] je potok v regióne Horehronie, na území obce Nemecká v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Veporské vrchy. Ústi do Hrona. Má dĺžku 2,6 km. Rád toku III.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 753 m n. m. v lesnom extraviláne v stredozápadnej časti územia obce Nemecká na severozápadnom svahu vrchu Rakytovec s 868 m n. m.[2]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa až do svojho ústia preteká Revištský potok územím obce Nemecká prevažne severným smerom najprv cez lesný extravilán, nepodstatne mení smer od severozápadu po severovýchod, v 534 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok prameniaci na severovýchodnom svahu vrchu Kopok, v 473 m n. m. priberá ďalší ľavostranný bezmenný prítok, postupne preteká zmiešaným lesným a poľnohospodárskym extravilánom, ľavým brehom obmýva úpätie lúky Revište, preteká cez lúku a pasienok Štvrte a hneď v 433 m n. m. vteká do intravilánu obce Nemecká, v 417 m n. m. podteká železnicu Banská BystricaBrezno, v 408 m n. m. ústi do Hrona ako jeho ľavostranný prítok.[3]

Revištský potok patrí do okresu Brezno v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie v geomorfologickom celku Veporské vrchy v geomorfologickom podcelku Čierťaž.[4][5] Nemá dôležitejšie prítoky.[6]


Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Revištský potok bola charakteristická poloha lúky Revište na území obce Nemecká, ktorej severovýchodné úbočie je obmývané Revištským potokom. Z toponyma Revište bolo po rozšírení o formant -ský a a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Revištský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 2020[8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Revištský potok je jedinečným hydronymom (september 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-28.
  2. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-185/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 68. 079-911-87 GNO (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  3. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 125. Bratislava 1977. 79-008-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  4. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-28]
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 7, 14, 18. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  6. Priebeh Revištského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-27]
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P/2020/000637 zo dňa 12.05.2020 o štandardizácii 150 názvov vodstva z okresu Brezno. Spravodajca ÚGKK SR, 2020, ročník 52, čiastka 1, s. 9 – 13. S. 12. Dostupné online [4] Archivované 2022-01-20 na Wayback Machine [cit. 2022-08-28.]