Redaktor:Lišiak/Názov článku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Určenie vhodného názvu článku je kľúčové pre prehľadnosť a čitateľnosť Wikipédie ako encyklopédie.
Na obrázku: Štítok so základnými údajmi o diele v Pamätnom múzeu M. H. de Younga v San Franciscu.

Názov článku je výraz, ktorý sa zobrazuje v záhlaví článku (vrátane výrazu v zátvorke) a ktorý tvorí názov a URL príslušnej stránky. Žiadne dva články na Wikipédii nemôžu mať rovnaký názov.

Základné princípy[upraviť | upraviť kód]

 • Správnosť názvu článku spočíva jednak v jeho jazykovej správnosti[pozn 1], jednak v jeho terminologickej správnosti. Niektoré vedné oblasti majú záväznú terminológiu (napr. štandardizované geografické názvoslovie[1], vojenská terminológia NATO[2]), ktorej sa pri tvorbe názvu článku treba pridŕžať. Pri ostatných treba rešpektovať aktuálny úzus vo vedeckej obci.
 • Očakávanosť názvu článku vychádza z poslania Wikipédie, ktorá je všeobecnou encyklopédiou otvorenou širokej čitateľskej verejnosti. Články preto uvádzame pod názvom, o ktorom predpokladáme, že je známy aj laikom v danej oblasti. Napr. predĺžená miecha namiesto lekárskeho termínu medulla oblongata, vlk dravý namiesto vedeckého názvu Canis lupus, kofeín namiesto chemického názvu 1,3,7-trimetylxantin ap.
 • Jedinečnosť názvu článku sa odvíja od technického obmedzenia Wikipédie, ktoré neumožňuje, aby boli dva články uvedené pod rovnakým názvom. Pokiaľ pre jedno slovo alebo slovné spojenie existuje viac významov, ktoré sú dostatočne významné na to, aby mali vlastné články, do názvu článku sa vkladá rozlišovací znak v zátvorke (napr. jazyk (orgán), jazyk (jazykoveda)).
 • Jednotné číslo je preferovaným tvarom názvu článku (napr. tank namiesto tanky), hoci existuje viacero výnimiek:

Špecifické princípy (podľa jednotlivých oblastí)[upraviť | upraviť kód]

Filmové diela[upraviť | upraviť kód]

 • Filmové dielo sa uvádza pod slovenským (distribučným) názvom, pričom originálny názov sa uvedie v zátvorke v úvodnej definícii, a to takým spôsobom, aby bolo zrejmé, v ktorom jazyku je uvedený. V prípade jazykov používajúcich iné grafické sústavy (ruština, čínština atď.) je potrebné za originálny názov uviesť kurzívou prepis. Napr.:
Pulp Fiction: Historky z podsvetia (angl. Pulp Fiction) je americký kriminálny film...
Krížnik Potemkin (rus. Броненосец Потёмкин Bronenosec Poťomkin) je sovietsky vojnový film...
 • Ak má filmové dielo viacero originálnych názvov, uvedú sa v zátvorke všetky. Pokiaľ by sa tým ale neúmerne predlžovala táto pasáž úvodnej definície, vyberie sa dominantný[pozn 2] a ostatné sa uvedú vo forme poznámky.
 • Ak filmové dielo nemá slovenský (distribučný) názov, uvádza sa pod originálnym názvom, pričom sa odporúča uviesť preklad originálneho názvu v zátvorke v úvodnej definícii (za výrazom „doslova“ a v úvodzovkách[pozn 3]), a to takým spôsobom, aby bolo zrejmé, v ktorom jazyku je originálny uvedený. V prípade jazykov používajúcich iné grafické sústavy sa filmové dielo uvedie pod prepisom originálneho názvu, pričom originálny názov sa uvedie v zátvorke. Napr.:
For a Few Dollars More (doslova z angl. „Pre pár dolárov naviac“) je taliansko-španielsko-nemecký western...
Bogataja nevesta (rus. Богатая невеста – doslova „Bohatá nevesta“) je sovietsky komediálny muzikál...

Časté kontroverzie[upraviť | upraviť kód]

 • Prechyľovanie cudzích ženských priezvisk

Poznámky[upraviť | upraviť kód]

 1. Wikipédia je písaná v slovenskom spisovnom jazyku, hoci názov článku môže byť aj nespisovný výraz alebo výraz v inom než slovenskom jazyku.
 2. V prípade neistoty, ktorý možno pokladať za dominantný názov, sa berie ohľad na jazyk štátu produkčnej spoločnosti.
 3. Možno uviesť aj viacero alternatívnych prekladov, avšak pokiaľ by to neúmserne predlžovalo túto pasáž úvodnej definície, treba na tak učiniť vo forme poznámky.
 1. Štandardizácia geografického názvoslovia, [Bratislava]: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2014 (vyd. 2014-06-11), http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/, dost. 2019-01-30 
 2. SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (10. vyd.), [Bratislava]: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Odbor obrannej štandardizácie, 2018 (vyd. 2018-11-26), http://www.uosksok.sk/ext_files/O2/sos_3680.pdf, dost. 2019-11-07