Tomášov-Lehnice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tomášov-Lehnice
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Okres Senec, Dunajská Streda
Obce Tomášov, Lehnice
začiatok Tomášov
 - poloha Majerský dom
 - výška 126 m
 - súradnice 48°07′53″S 17°19′22″V / 48,1315°S 17,3227°V / 48.1315; 17.3227
Ústie Starý Klátovský kanál
 - poloha Horná Potôň
 - výška 118 m
 - súradnice 48°03′37″S 17°31′03″V / 48,0604°S 17,5175°V / 48.0604; 17.5175
Dĺžka 21,5 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-21-17-594
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kanál Tomášov-Lehnice[1] je kanál v Bratislavskom regióne a v regióne Podunajsko, na území obcí Tomášov, Malinovo a Miloslavov v okrese Senec v Bratislavskom kraji a obcí Štvrtok na Ostrove, Hviezdoslavov, Mierovo, Veľká Paka, Lehnice a Horná Potôň v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do Starého Klátovského kanála. Má dĺžku 21,5 km. Rád toku VI.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 126 m n. m. na rozvetvení kanála Malinovo-Blahová v južnej časti obce Tomášov (vetva smerujúca na severovýchod nesie ďalej názov Malinovo-Blahová a vetva smerujúca na juhozápadozápad nesie názov Tomášov-Lehnice) v poľnohospodárskom extraviláne Tomášova, v poli Majerský dom.[2]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tomášov-Lehnice tečie od začiatku juhovýchodným smerom v priamke cez poľnohospodársky extravilán, po veľmi krátkom úseku v 126 m n. m. pretína obecnú hranicu medzi obcou Tomášov a južnou exklávou obce Malinovo, bez zmeny smeru pokračuje územím tejto exklávy obce Malinovo, pod elektrickým vedením veľmi vysokého napätia v 126 m n. m. mení smer na juhozápad, pokračuje v priamke cez poľnohospodársky extravilán, pravým brehom obmýva pole Priehlbina, v 126 m n. m. preteká cez obecnú (a zároveň aj okresnú a krajskú) hranicu na územie obce Štvrtok na Ostrove, v západnej časti územia obce podteká cestu zo Štvrtka na Ostrove do obce Most pri Bratislave a hneď mení smer na juhovýchod rovnobežne s touto cestou, preteká cez pole Horné Kamenisté a ďalej cez pole Dolné Kamenisté, na veľmi krátkom úseku v 125 m n. m. vteká na územie obce Miloslavov, preteká cez pole Kostolné, vracia sa späť na územie obce Štvrtok na Ostrove, preteká cez pole Farské, podteká cestu zo Štvrtka na Ostrove do obce Hviezdoslavov a hneď opúšťa územie Štvrtka na Ostrove a vteká na územie obce Hviezdoslavov, pokračuje poľnohospodárskym extravilánom, v 125 m n. m. opúšťa územie Hviezdoslavova a vteká na územie obce Mierovo, podteká cestu z Kvetoslavova do obce Hubice, obteká intravilán obce Mierovo po jej severovýchodnej strane, pokračuje juhovýchodným smerom, preteká cez pole Lúčne polia, v 123 m n. m. opúšťa poľnohospodársky extravilán obce Mierovo a vteká na územie obce Veľká Paka, preteká cez pole Veľké pole, opúšťa poľnohospodársky extravilán obce Veľká Paka a vteká na územie obce Lehnice, podteká cestu z obce Lehnice do obce Veľká Paka a neskôr i cestu z obce Lehnice do obce Blatná na Ostrove, obteká intravilán obce Lehnice, sleduje a nižšie aj podteká cestu z Lehníc do obce Horná Potôň, v 120 m n. m. opúšťa územie obce Lehnice a vteká na územie obce Horná Potôň, na severnom okraji intravilánu mení smer na severovýchod, preteká cez pole Hanské pasienky, v katastrálnom území Benkova Potôň v 118 m n. m. ústi do Starého Klátovského kanála ako jeho pravostranný prítok.[3]

Kanál Tomášov-Lehnice patrí do okresu Senec v Bratislavskom kraji a do okresu Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[4][5] Nemá prítoky.[6]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Tomášov-Lehnice má pôvod v názve obcí Tomášov a Lehnice. V obci Tomášov sa vodný tok začína a cez obec Lehnice vodný tok svojim dolným tokom preteká. Z toponyma Tomášov a z toponyma Lehnice po pridaní spojovníka bolo utvorené dvojčlenné hydronymum v podobe Tomášov-Lehnice ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii umelých vodných kanálov[7].

Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1992 v podobe Tomášov-Lehnice[8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Tomášov-Lehnice je jedinečným hydronymom (október 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-10-15.
  2. Geografické názvy okresu Bratislava-vidiek A1 Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-212/1982 z 21.10.1982. 69 s. S. 36, 47, 58, 61. 79-907-83 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  3. Mária Beláková; Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Malého Dunaja. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2018. 533 s. ISBN 978-80-568-0167-3. S. 339-340.
  4. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-10-15
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  6. Priebeh kanála Tomášov-Lehnice v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-10-22]
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  8. Geografické názvy okresu Dunajská Streda A27 Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-386/1992 z 23.9.1992. 70 s. S. 23, 25, 33, 42, 45, 61. Bratislava 1992. ISBN 80-900509-9-9.