Vlajka Ukrajiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vlajka Ukrajiny
Rozmery ukrajinskej vlajky
Symbolika ukrajinskej vlajky (nebo a polia)
Vlajka Ukrajiny v meste Dnipro (bývalý Dnepropetrovsk)

Vlajka Ukrajiny je jedným z ukrajinských štátnych symbolov. Tvorí ju list v pomere 2:3 s dvoma vodorovnými pruhmi, modrým, symbolizujúci nebo, a žltým, ktorý predstavuje ukrajinské polia. Dňa 28. januára 1992 bola oficiálne prijatá za štátnu vlajku.[1]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Dnešné hlavné mesto Ukrajiny, Kyjev, bolo v rokoch 8821169 hlavným mestom najstaršieho východoslovanského štátu Rus, ktorý historici neskôr nazvali Kyjevská Rus. Po jej rozpade na niekoľko nezávislých kniežatstiev (1132) bol Kyjev dobytý v roku 1240 počas mongolského vpádu do Európy. Od konca 14. storočia bola krajina rozdelená medzi Poľsko a Litvu. Po pokuse o vytvorenie nezávislého štátu v rokoch 16481654 bolo územie dnešnej Ukrajiny postupne pripojené k Rusku. Od konca 18. storočia do začiatku 20. storočia sa Ukrajina ocitla pod vládou dvoch impérií – Ruskej ríše a habsburskej monarchie. V roku 1848 sa začali používať modro-žlté vlajky so žltým levom v skoku, ktoré boli inšpirované starým haličským znakom (pozri Haličsko-volynské kniežatstvo). V krátkom čase však bol lev odstránený a používala sa iba modro-žltá, vodorovná bikolóra, podobná súčasnej vlajke. Po prvej ruskej revolúcii v roku 1905 sa vlajka rozšírila po celej Ukrajine.[2]

Po februárovej revolúcii v Rusku bola 17. marca 1917 založená Centrálna rada Ukrajiny. Odvtedy sa v Kyjeve začali na štátnej úrovni objavovať modro-žlté vlajky. Centrálna rada začala od Dočasnej vlády Ruska požadovať autonómiu a v júni 1917 ju aj vyhlásila. Po boľševickej revolúcii vyhlásila 20. novembra širšiu autonómiu ukrajinských území od Ruska a 22. januára 1918 protisovietsku Ukrajinskú ľudovú republiku, ktorá používala modro-žltú vlajku. V tom období tiež na časti ukrajinského územia vznikla prosovietska Ukrajinská ľudová republika sovietov a niekoľko ďalších nezávislých subjektov. Ukrajinská ľudová republika sovietov používala (zdroje informácií sú však sporné) pravdepodobne červený list so žlto-modrou bikolórou v kantóne. Po občianskej vojne sa 8. februára 1918 chopili moci sovietske oddiely. Centrálna rada však podpísala separátny mier s Nemeckom a 18. februára začala nemecká a rakúsko-uhorská armáda obsadzovať Ukrajinu, kde bola 29. apríla nastolená bábková vláda (Ukrajinský štát) s hajtmanom Pavlom Skoropadským. Vlajkou bola opäť modro-žltá bikolóra. Ukrajinský štát existoval do 14. decembra. Dňa 1. novembra 1918 vyhlásila počas rozpadu Rakúsko-Uhorska nezávislosť Západoukrajinská ľudová republika, ktorá 13. novembra schválila modro-žltú vlajku a existovala do 18. júla 1919, kedy Poľsko dokázalo obsadiť väčšinu jej územia.[2]

Dňa 10. marca 1919 bol vyhlásená nezávislá Ukrajinská socialistická sovietska republika (USSR). Od 14. marca bola prijatím konečného znenia prvej Ústavy Ukrajinskej SSR zavedená vlajka podľa vzoru Ruskej socialistickej federatívnej sovietskej republiky. Tvoril ju červený list so zlatou skratkou USSR v azbuke (УССР) v ľavom hornom rohu so zlatým okrajom. Dňa 30. decembra 1922 spojením Ruskej SFSR, Ukrajinskej SSR, Bieloruskej SSR a Zakaukazskej SFSR vznikol Sovietsky zväz. V súvislosti so vznikom ZSSR bola 15. januára 1923 prvýkrát potvrdená a zverejnená podoba štátnej vlajky Ukrajinskej SSR opísaná v ústave z roku 1919. Všeukrajinský ústredný výkonný výbor a Rada ľudových komisárov Ukrajinskej SSR vydali 6. júla 1927 uznesenie „O zabezpečení rovnoprávnosti jazykov a rozvoji ukrajinskej kultúry“, v ktorom sa odporúčalo používať ukrajinský jazyk aj v symboloch Ukrajinskej SSR. Ústava prijatá 15. mája 1929 oficiálne zaviedla tieto zmeny. Skratka УССР sa vo vlajke zmenila na У.С.Р.Р., ktorá zodpovedala názvu republiky v ukrajinčine, a zmizol okolo nej zlatý okraj. Ústava z 30. januára 1937 zmenila okrem iného názov republiky na Ukrajinskú sovietsku socialistickú republiku aj podobu vlajky. Iniciály v ľavom hornom rohu sa zmenili na УРСР a pribudol pod ne zlatý kosák a kladivo, symboly komunistickej moci.[2]

Počas druhej svetovej vojny bola Ukrajina okupovaná nacistickým Nemeckom. V roku 1945 sa zakladajúcimi krajinami Organizácie Spojených národov (OSN) stali aj ZSSR, Bieloruská SSR a Ukrajinská SSR. Keďže ich vlajky boli navzájom a od vlajok ostatných sovietskych republík takmer na nerozoznanie, rozhodlo sa o ich zmene. Dňa 21. novembra 1949 bol prijatý výnos Prezídia Najvyššieho sovietu Ukrajinskej SSR „O štátnej vlajke Ukrajinskej SSR“ a 5. júla 1950 bol schválený zákonom. Ukrajina ako jedna z prvých zaviedla vlajku podľa vzoru, ktorý neskôr prevzali aj ostatné sovietske republiky. Išlo o vlajku, ktorá pozostávala z dvoch vodorovných pruhov, červeného a modrého, v pomere 2:1. Na červenom pruhu bol pri žrdi zlatý kosák a kladivo a nad ním zlato lemovaná červená päťramenná hviezda ako na štátnej vlajke ZSSR. Pomer strán vlajky bol 1:2. Hoci bola Ukrajina vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu, jej vlajka sa bežne používala aj na medzinárodnej scéne. Spoločne s vlajkou Bieloruska boli ako jediné z vlajok vtedajších zväzových republík vyvesené pred budovou OSN v New Yorku.[2]

Výnosom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR bol 19. augusta 1955 schválený „Predpis o štátnej vlajke ZSSR“, v ktorom bola okrem iného aj presne opísaná kresba kosáku a kladiva, čo sa implementovalo aj do vlajok všetkých zväzových republík. Ústava Ukrajinskej SSR z roku 1978 ponechala vlajku nezmenenú. Počas sovietskej éry sa vlastníctvo modro-žltej vlajky považovalo za trestný čin a jej objavenie na verejných miestach bola mimoriadna udalosť. Bezpečnostné služby vynakladali maximálne úsilie na identifikáciu a potrestanie „protisovietskych živlov“. Vlastenci boli za takéto činy odsúdení na dva roky väzenia. V 50.80. rokoch KGB pravidelne informovala o vyvesovaní modro-žltej vlajky na rôznych miestach Ukrajiny. Dňa 8. septembra 1989 bolo v Kyjeve založené Národné hnutie Ukrajiny za prestavbu „Ruch“, ktorého symbolom sa stala svetlomodro-žltá vlajka. V dňoch 13.15. septembra 1990 kyjevský soviet povolil používanie modro-žltých vlajok spolu s doterajšou vlajkou Ukrajinskej SSR.[2]

Dňa 24. augusta 1991 vyhlásil Najvyšší soviet Ukrajinskej SSR nezávislosť Ukrajiny od Sovietskeho zväzu a 4. septembra bola nad budovou parlamentu vedľa vlajky Ukrajinskej SSR slávnostne vztýčená aj svetlomodro-žltá vlajka, hoci ešte nebola schválená. Uznesenie Prezídia Verchovnej rady Ukrajiny z 18. septembra 1991 povolilo používanie modro-žltej vlajky pri všetkých protokolárnych príležitostiach. Odvtedy sa vo všetkých prípadoch, ktoré si vyžadovali použitie štátnej vlajky, používala modro-žltá vlajka namiesto vlajky Ukrajinskej SSR. Dňa 28. januára 1992 prijalo zasadanie Verchovnej rady na návrh ukrajinského prezidenta Leonida Kravčuka väčšinou hlasov Nariadenie o štátnej vlajke Ukrajiny, čím sa modro-žltá vlajka oficiálne stala štátnou. Pomer jej strán je 2:3. Vlajka Ukrajinskej SSR bola definitívne zrušená 18. júla 1992 vypustením článku 167 z Ústavy Ukrajiny z roku 1978. Od roku 2004 sa 23. augusta na Ukrajine oslavuje Deň vlajky. Sviatok bol ustanovený dekrétom prezidenta Leonida Kučmu na počesť stáročnej histórie ukrajinskej štátnosti, štátnych symbolov nezávislej Ukrajiny a na podporu úcty občanov k štátnym symbolom. V roku 2009 vykonal prezident Viktor Juščenko zmeny dekrétu a zaviedol každoročný oficiálny ceremoniál vztyčovania vlajky.[2][3]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Vlajka Ukrajiny [online]. www.statnevlajky.sk, [cit. 2020-11-16]. Dostupné online.
  2. a b c d e f VEXILOLOG [online]. vexilologie.cz, [cit. 2023-06-30]. Dostupné online.
  3. UNIAN redaction. Ukraine celebrating National Flag Day [online]. unian.info, 2017-08-23, [cit. 2023-07-01]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]