Závadčiansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Závadčiansky potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Prešov
Obce Geraltov, Mošurov
prameň Geraltov
 - poloha Geraltov
 - výška 543 m
 - súradnice 49°08′45″S 21°14′23″V / 49,1458°S 21,2396°V / 49.1458; 21.2396
Ústie Mošurovanka
 - poloha Mošurov
 - výška 367 m
 - súradnice 49°07′21″S 21°14′51″V / 49,1226°S 21,2475°V / 49.1226; 21.2475
Dĺžka 3,1 km
Rád toku X.
Hydrologický identifikátor 4-32-04-543
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Závadčiansky potok[1] je potok v regióne Šariš, v obciach Geraltov a Mošurov v okrese Prešov v Prešovskom kraji. Je ľavostranným prítokom vodného toku Mošurovanka a má dĺžku 3,1 km. Je vodným tokom X. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v severozápadnej časti územia obce Geraltov v poľnohospodárskom extraviláne pri južnom okraji niekdajšej samostatnej obce Závadka, ktorá má dnes štatút časti obce Geraltova v nadmorskej výške 543 m n. m.. Patrí do obcí Geraltov a Mošurov, okresu Prešov v Prešovskom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Čergov.[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom, v nadmorskej výške 472 m n. m. preteká obecnú hranicu medzi obcami Geraltov a Mošurov, priberá ľavostranný bezmenný prítok, sleduje obecnú hranicu, preteká poľom Nad Fodorovcom, v nadmorskej výške 436 m n. m. opúšťa obecnú hranicu a južným smerom vteká na územie Mošurova, pravým brehom obmýva les Zákalovky, ľavým brehom obmýva pole Smrečina, v nadmorskej výške 414 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, úzkou dolinou sa stáča do západného až juhovýchodného smeru, pravým brehom obmývajúc les Stredná hora severne pred intravilánom Mošurova v nadmorskej výške 366 m n. m. ústi do vodného toku Mošurovanka ako jej ľavostranný prítok. Mošurovanka je ďalej prítokom Ternianky.

Vodný tok Závadčiansky potok má dva bezmenné prítoky.[3][4][5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Závadčiansky potok na území obce Geraltov má pôvod v názve niekdajšej samostatnej obce Závadka, ktorá má dnes štatút časti obce Geraltova so stredovekým charakteristickým významom prirodzená alebo umelá prekážka, vodná priekopa, závora obyčajne pri priechode cesty do strategického priestoru. Zo slovného základu závadka rozšírením o formant -iansky a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena Závadčiansky potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä v hydronymii[6].

Názov vodného toku Závadčiansky potok bol štandardizovaný v roku 2007[7].

V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Závadčiansky potok je jedinečným hydronymom (február 2022); bez nebezpečenstva homonymie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-20.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-17]
  3. Priebeh potoka Závadčiansky potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-19].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 117, 118. 079-902-87
  5. Geografické názvy okresu Prešov A26. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-305/1992 z 5.8.1992. 105 s. S. 27, 45, 47, 85, 86, 91, 92, 95. ISBN 80-900509-8-0.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [4] [cit. 2022-02-21.]