Košický vládny program

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Župný dom v Košiciach sa stal miestom podpisu Košického vládneho programu

Košický vládny program bol programový dokument, ktorý po príchode na česko-slovenské územie schválila vláda a SNR dňa 5. apríla 1945 na zasadaní v Košiciach. Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za program národnej a demokratickej revolúcie.

V záverečnej etape 2. svetovej vojny prebehlo rokovanie medzi prezidentom Edvardom Benešom a moskovským vedením KSČ na čele s Klementom Gottwaldom, ktorého výsledkom bola dohoda o vytvorení domácej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov.

Obsah tvorilo 16 kapitol, ktoré sa zaoberali rôznymi otázkami spoločenského, politického, hospodárskeho života, medzinárodnym postavením oslobodzovaného Česko-Slovenska.

Body Košického vládneho programu:

  • nastolil režim ľudovej demokracie
  • uznal svojbytnosť slovenského národa, vzájomný pomer medzi Čechmi a Slovákmi mal byť budovaný na princípe rovného s rovným
  • SNR je uznaná za reprezentanta Slovenského národa
  • rozhodlo sa o skonfiškovaní majetku zradcov a kolaborantov, o zoštátnení kľúčových odvetví priemyslu, o zahraničnopolitickej orientácii na ZSSR
  • zákaz činnosti politických strán, ktoré spolupracovali s fašistickým režimom
  • zlepšenie sociálneho postavenia ľudových vrstiev
  • rozhodol o odsune Nemcov a Maďarov z územia Česko-Slovenska