Preskočiť na obsah

Chlorid zlatitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid zlatitý
Chlorid zlatitý
Chlorid zlatitý
Chlorid zlatitý
Chlorid zlatitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AuCl3, Au2Cl6 (dimer)
Vzhľad Červená hygroskopická pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 303,3 u
Molárna hmotnosť 303,326 g/mol
Teplota topenia 288 °C
Teplota rozkladu 185 °C (pozvoľne)
Hustota 4,67 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
68 g/100 ml
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −118,4 kJ/mol
Štandardná entropia 164,4 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia -53,6 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P260, P301+330+331, P303+361+353, P305+351+338, P405, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R34
Vety S S26, S36/37/39
Ďalšie informácie
Číslo CAS 13453-07-1
Číslo RTECS MD5420000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Roztok chloridu zlatitého

Chlorid zlatitý (AuCl3) je najbežnejšou zlúčeninou zlata. Z chemického názvoslovia vyplýva, že je zlato v tejto zlúčenine obsiahnuté na oxidačným čísle III+. Existujú ešte dve zlúčeniny zlata s chlórom: chlorid zlatný a kyselina chlorozlatitá.

Chlorid zlatitý sa najčastejšie pripravuje priamou chloráciou čistého zlata pri vysokých teplotách:

2 Au + 3 Cl2 → 2 AuCl3

Vlastnosti

[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodý chlorid zlatitý sa už pri teplote okolo 160 °C rozkladá na chlorid zlatný. Touto reakciou sa dá pripravovať čisté zlato, pretože chlorid zlatný sa následne pri teplote okolo 420 °C rozkladá na zlato a späť na chlorid zlatitý:

AuCl3 → AuCl + Cl2
3 AuCl → AuCl3 + 2 Au

Reakciou s vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej vzniká komplexná zlúčenina nazývaná kyselina chlorozlatitá:

HCl (aq) + AuCl3 (aq) → HAuCl4 (aq)

Podobne prebieha reakcia chloridu zlatitého s chloridmi, produktom sú potom príslušné chlorozlatitany.

Štruktúra molekuly

[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid zlatitý existuje, podobne ako bromid zlatitý, ako tzv. dimér. To znamená, že jeho molekula vyzerá takto:

Chlorid zlatitý je najbežnejšou chemickou zlúčeninou zlata, na prípravu ostatných zlúčenín zlata býva základnou látkou. Pripravuje sa z neho napr. komplexná zlúčenina tetrakyanozlatitan draselný:

AuCl3 + 4 KCN → K[Au (CN)4] + 3 KCl

Chlorozlatité soli, hlavne tetrachlórozlatitan sodný, vznikajúci reakciou chloridu zlatitého a chloridu sodného, sa používajú ako katalyzátor pri reakciách.

Vo fotografii sa používa ako tónovací kúpeľ.

Podobné zlúčeniny

[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid zlatitý na českej Wikipédii.

Literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]