Chlorid arzenitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Chlorid arzenitý
Chlorid arzenitý
Chlorid arzenitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AsCl3
Synonymá Arzénové maslo
Vzhľad Bezfarebná olejovitá kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 181,3 u
Molárna hmotnosť 181,28 g/mol
Teplota topenia −18 °C
Teplota varu 129,6 °C
Hustota 2,149 7 g/cm³
2,565 g/cm³ (−79 °C)
Rozpustnosť vo vode:
exotermická reakcia
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
etanol
éter
vodný roztok kyseliny chlorovodíkovej
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán
kvapalné uhľovodíky
Termochemické vlastnosti
Merná tepelná kapacita 0,737 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H300, H310, H331, H400
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P264, P273, P280, P302+350, P310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
jedovatá

(T+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R23/25, R50/53
Vety S S1/2, S20/21, S28, S45, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7784-34-1
EINECS číslo 232-059-5
Číslo RTECS CG1750000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid arzenitý (AsCl3) alebo arzénové maslo je anorganická zlúčenina. Je to toxická, olejovitá, bezfarebná kvapalina, ktorá však v nižšej čistote môže byť aj žltá. Je medziproduktom pri výrobe organických zlúčenín arzénu.[1]

Syntéza[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid arzenitý sa pripravuje reakciou oxidu arzenitého s chlorovodíkom, s následnou destiláciou:

As2O3 + 6 HCl → 2 AsCl3 + 3 H2O

Možno ho pripravovať aj chlórovaním arzénu pri 80 – 85 °C, ale k tejto metóde je potrebný elementárny arzén.[1]

2 As + 3 Cl2 → 2 AsCl3

Ďalšou možnosťou je príprava reakciou oxidu arzenitého s dichlórdisulfánom. Je na to potrebný jednoduchý prístroj a proces je účinný: [2]

2 As2O3 + 6 S2Cl2 → 4 AsCl3 + 3 SO2 + 9 S

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid arzenitý s vodou hydrolyzuje na kyseliny arzenitú a chlorovodíkovú:

AsCl3 + 3 H2O → As (OH)3 + 3 HCl

Hoci je chlorid arzenitý menej citlivý na vlhkosť ako chlorid fosforitý, na vlhkom vzduchu takisto dymí. [3]

Chlorid arzenitý pri pôsobení oxidu arzenitého podlieha redistribúcii za vzniku anorganického polyméru chloránu arzenitého. So zdrojmi chlóru tvorí chlorid arzenitý soli obsahujúce anión [AsCl4]-. Reakciou s bromidom alebo jodidom draselným vzniká bromid, resp. jodid arzenitý.

Chlorid arzenitý je užitočný v organickej chémii, napríklad trifenylarzán vzniká z chloridu arzenitého takto: [4]

AsCl3 + 6 Na + 3 C6H5Cl → As (C6H5)3 + 6 NaCl

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Zlúčeniny arzénu sú všeobecne veľmi toxické. Pre chlorid arzenitý to platí obzvlášť, pretože je prchavý a dobre rozpustný. Stredná smrteľná dávka (LD50) chloridu arzenitého je 48 mg/kg.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Sabina C. Grund, Kunibert Hanusch, Hans Uwe Wolf "Arsenic and Arsenic Compounds" in Ullmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry, VCH-Wiley, 2008, Weinheim. DOI: 10.1002/14356007.a03_113.pub2
  2. RC Smith, "Manufacture of Arsenic trichloride" The Journal of Industrial and Engineering Chemistry 1919, volume 11, pp 109-110. DOI: 10.1021/ie50110a009
  3. Holleman, AF; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5
  4. Shriner, R. L.; Wolf, C. N.(1963),"Tetraphenylarsonium Chloride Hydrochloride",Org. Synth.; Coll. Vol.4: 910. Describes the preparation of As(C6H5)3.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid arsenitý na českej Wikipédii.