Chlorid lantanitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Chlorid lantanitý
Chlorid lantanitý
Chlorid lantanitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec LaCl3 (bezvodý)
LaCl3•7 H2O (heptahydrát)
Vzhľad Biely hygroskopický prášok bez zápachu
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 245,3 u (bezvodý)
371,4 u (heptahydrát)
Molárna hmotnosť 245,26 g/mol (bezvodý)
371,37 g/mol (heptahydrát)
Teplota topenia 858 °C
Teplota varu 1 000 °C
Hustota 3,840 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
veľmi dobre rozpustný
v polárnych rozpúšťadlách:
rozpustný v etanole (heptahydrát)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H290, H315, H317, H318, H400, H411
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P273, P280, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Dráždivá
látka
(Xi)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R41, R43, R51/53
Vety S S26, S36/37/39, S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10099-58-8 (bezvodý)
20211-76-1 (heptahydrát)
Číslo UN 3260
Číslo RTECS OE4375000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid lantanitý (LaCl3) je anorganická zlúčenina lantánu a chlóru. Vytvára tiež heptahydrát so vzorcom LaCl3• 7 H2O. Jedná sa o bielu pevnú látku dobre rozpustnú v vode a alkoholoch.

Štruktúra[upraviť | upraviť kód]

Štruktúra chloridu lantanitého je podobná štruktúre chloridu uranitému.

Výroba[upraviť | upraviť kód]

Chlorid lantanitý vzniká zlučovaním prvkov lantánu a chlóru:

2 La + 3 Cl2 → 2 LaCl3,

ale oveľa častejšie sa používa zahrievanie zmesi oxidu lantanitého s chloridom amónnim pri teplote 200-250 °C:[1]

La2O3 + 6 NH4Cl → 2 LaCl3 + 6 NH3 + 2 H2O .

Z chloridu sa potom dajú pripraviť ďalšie halogenidy LaIII+. Pri redukcii draslíkom sa vytvára kovový lantán.

Použitie[upraviť | upraviť kód]

Chlorid lantanitý nemá veľa spôsobov použitia, používa sa napríklad na zrážanie fosforečnanov z roztokov, napríklad v bazénoch za účelom prevencie rastu rias.

V organickej syntéze sa chlorid lantanitý používa ako slabá Lewisova kyselina pre prevod aldehydov na acetály.

Tiež sa používa ako katalyzátor pre oxidačnú chloráciu metánu na chlórmetán za použitia kyseliny chlorovodíkovej a kyslíka.

Taktiež je používaný v detektoroch gama žiarenia.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed. Edited by G. Brauer, Academic Press, 1963, NY.

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid lanthanitý na českej Wikipédii.