Jozef Jablonský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jozef Jablonský
slovenský geológ a vysokoškolský pedagóg
Jozef Jablonský
Dielo
Polia pôsobnostigeológia, sedimentológia
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
Akademický tituldoc.
Vedecká hodnosťCSc.
Významní profesoriM. Mišík, R. Marschalko
Významní študentiJ. Hók
Osobné informácie
Narodenie19. december 1938
Podbiel, Slovensko
Úmrtie15. október 2017 (78 rokov)
Bratislava, Slovensko
Národnosťslovenská

doc. RNDr. Jozef Jablonský, CSc.[1] (* 19. december 1938, Podbiel – † 15. október 2017, Bratislava) bol slovenský geológ, sedimentológ a univerzitný pedagóg (doc., 1992).

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v Podbieli na Orave v budove miestnej školy, kde bol jeho otec vtedy učiteľom. S rodičmi učiteľmi sa často sťahoval a žil postupne vo viacerých oravských obciach ale aj v Kameníne, Šali či Nitrianskom Pravne.[1] V roku 1954 zmaturoval na gymnáziu v Trstenej a následne študoval geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1961 získal kvalifikáciu promovaný geológ (p. g.). Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1961 – 1968 na Geologickom ústave Dionýza Štúra, kde sa venoval hlavne mapovaniu v Spišsko-gemerskom rudohorí pod vedením dr. L. Snopka. V roku 1968 obhájil rigoróznu prácu a získal titul RNDr.[2]

Od roku 1967 pôsobil ako odborný asistent na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Viedol prednášky a cvičenia zo všeobecnej geológie, historickej geológie a štruktúrnej geológie. Viedol kurz geologického mapovania a viaceré exkurzie. Vynikal svojim pedagogickým talentom, dobrosrdečnosťou, skromnosťou a charizmou.[1] Podieľal sa na výchove množstva diplomantov a doktorandov. U študentov bol veľmi obľúbený.

Vo svojej vedeckej práci úzko spolupracoval s prof. M. Mišíkom. Venoval sa najmä sedimentológii klastických sedimentov, hlavne v mezozoiku. Študoval napr. lúžňanské súvrstvie, definoval porubské súvrstvie a vlkolínsku brekciu. Podieľal sa aj na obliakovej analýze a analýze ťažkých minerálov zo synorogénnych kriedových a pleogénnych súvrství bradlového pásma.[3] Pôsobil ako člen Československej stratigrafickej komisie a člen redakčnej rady časopisu Západné Karpaty, séria geológia.

V roku 1986 obhájil kandidátsku prácu na tému „Sedimentologické štúdium porubského súvrstvia (alb-cenoman) tatrika a zliechovskej sekvencie“. Výsledky tejto práce, ktorým bola analýza syn-orogénnych klastických súborov ukočujúcich kriedovú etapu sedimentácie vo fatriku a tatriku boli následne publikované vo viacerých periodikách a Stratigrafickom slovníku Západných Karpát. V roku 1992 bol na základe práce o paleogeografii albu Západných Karpát habilitovaný do funkcie docenta.

Pedagogickej činnosti sa venoval do roku 2007, kedy odišiel do dôchodku. Zomrel 15. októbra 2017 v Bratislave.

Publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Publikoval viac než 20 prác v domácich aj zahraničných časopisoch[2], okrem toho bol autor alebo spoluautor 14 správ evidovaných v Archíve ŠGÚDŠ (geofonde). Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patria:[4]

  • Jablonský, J., 1988: Porubské súvrstvie. In: Samuel, O. (ed.), Stratigrafický slovník Západných Karpát 3. Geol. ústav D. Štúra, Bratislava, 292 s.
  • Rakús, M., Mišík, M., Michalík, J., Mock, R., Ďurkovič, T., Koráb, T., Marschalko, R., Mello, J., Polák, M. a Jablonský, J., 1990: Paleogeographic development of the West Carpathians: Anisian to Oligocene. In: Rakús, M., Dercourt, J. & Nairn, A. E. M. (Eds.): Evolution of the Northern margin of Tethys, Vol. II. IGCP Project No. 198. Mémoires de la Société géologique de France, Paris, Nouvelle Série No. 154 (III), Occasional publication ESRI, New Series No.5, 39-62.
  • Ďurovič, V., Mayerhofferová, B., Jablonský, J., Janov, I., Kahan, Š., Zelman, J.1991: Vybrané kapitoly z geológie a teórie jej vyučovania v základnej a strednej škole. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 125 s.
  • Reichwalder, P. a Jablonský, J., 2003: Všeobecná geológia 1, Univerzita Komenského, Bratislava, 244 s.
  • Reichwalder, P. a Jablonský, J., 2003: Všeobecná geológia 2, Univerzita Komenského, Bratislava, 507 s.
  • Marko, F., Reichwalder, P., Jablonský, J. a Vojtko, R., 2007: Metódy terénneho geologického výskumu. Geologické mapovanie. Univerzita Komenského, Bratislava, 113 s.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Aubrecht, R., 2017: K nedožitým osemdesiatinám doc. RNDr. Jozefa Jablonského, CSc. Mente et Malleo, 2/2018, 78-83.
  2. a b Cambel, B., Slavkay, M., Kaličiak, M., 2000, Významní slovenskí geológovia. Biografia, Veda, Bratislava, s. 193 – 194
  3. Grecula, P. a kolektív, 2002, História geológie na Slovensku. 2. zväzok. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, s. 601
  4. Akademická knižnica UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2023-12-25]. Dostupné online.