Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Sídlo ministerstva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je jedno z ministerstiev Slovenska. Sídli v Administratívnej budove spojov v Bratislave. Ministerstvo viackrát zmenilo názov a upravilo svoju pôsobnosť. Zákonom č. 298/1991 Z. z. bolo zriadené ako Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky, zákonom č. 453/1992 Z. z. bolo premenované na Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, zákonom č. 74/1995 Z.z. bolo premenované na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. V zmysle zákona č 403/2010 Z.z., ktorým sa upravili kompetencie jednotlivých rezortov, s platnosťou od 1. novembra 2010 prevzalo na seba kompetencie zrušeného Ministerstva výstavby SR, zároveň sa stalo určujúcim pre politiku cestovného ruchu. V súlade s týmto zákonom ministerstvo preberá od 1. januára 2011 kompetencie centrálneho riadiaceho orgánu pre fondy Európskej únie, ktoré do 31. decembra 2010 je v správe Úradu vlády.

Pôsobnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

 1. dráhy a dopravu na dráhach, napr. železničná, trolejbusová, alebo lanová
 2. cestnú dopravu
 3. kombinovanú dopravu
 4. pozemné komunikácie
 5. vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu
 6. civilné letectvo
 7. pošty
 8. telekomunikácie
 9. ozbrojené zbory v doprave
 10. informatizáciu spoločnosti
 11. výstavba
 12. cestovný ruch

Pôsobnosť v minulosti[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 19911995 bolo ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť spojov v rozsahu patriacom do pôsobnosti Slovenskej republiky. V rokoch 19921995 bolo ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre investičný rozvoj a oblasť verejných prác.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja[upraviť | upraviť zdroj]

Searchtool.svg Pozri aj: Zoznam ministrov dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Súčasným ministrom je Roman Brecely.

Štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja[upraviť | upraviť zdroj]

Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V odôvodnených prípadoch môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci - to je aj prípad ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.

Od 11. apríla 2012 sú štátnymi tajomníkmi ministerstva František Palko a Andrej Holák.

Externé zdroje[upraviť | upraviť zdroj]