Najvyšší súd Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Najvyšší súd Slovenskej republiky je vrcholný orgán súdnictva v Slovenskej republike, zabezpečujúci rozhodovaním o opravných prostriedkoch jednotu vo výklade práva na súdoch nižších stupňov, t. j. na okresných súdoch, na krajských súdoch a na Špecializovanom trestnom súde. Právomoci Najvyššieho súdu SR a jeho predsedu určuje Ústava Slovenskej republiky a zákony upravujúce výkon súdnej moci v SR.

Najvyšší súd SR rozhoduje prostredníctvom trojčlenných alebo päťčlenných senátov. Do týchto senátov sú sudcovia rozdeľovaní každý kalendárny rok rozvrhom práce Najvyššieho súdu SR, pričom na čele každého senátu stojí jeho predseda.

Trojčlenné senáty rozhodujú:

 • vo veciach riadnych opravných prostriedkov (odvolaní, v trestnom súdnictve aj sťažností) smerujúcich proti rozhodnutiam nižších súdov (najmä krajských súdov vo veciach správneho súdnictva; a Špecializovaného trestného súdu);
 • vo veciach mimoriadnych opravných prostriedkov (dovolaní a mimoriadnych dovolaní) smerujúcich proti rozhodnutiam nižších súdov (okresných súdov a krajských súdov);
 • pri výkone oprávnení nadriadeného súdu voči nižším súdom i voči samému sebe (rozhodovanie o námietkach zaujatosti, o návrhoch na odňatie a prikázanie veci a v sporoch o príslušnosť);
 • v správnom súdnictve aj v prvom stupni v niektorých volebných veciach, vo veciach politických strán a hnutí, vo veciach občianskych združení a v niektorých veciach smerujúcich proti ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky a iným orgánom s celoslovenskou pôsobnosťou alebo proti Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Päťčlenné senáty rozhodujú vo veciach mimoriadnych opravných prostriedkov (dovolaní a mimoriadnych dovolaní) smerujúcich proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu; teda vtedy, ak Najvyšší súd v čase podania takého mimoriadneho opravného prostriedku už rozhodoval v druhom stupni (najmä vo veciach vedených v prvom stupni na Špecializovanom trestnom súde).


Predseda Najvyššieho súdu[upraviť | upraviť zdroj]

Predseda Najvyššieho súdu SR vykonáva štátnu správu nad Najvyšším súdom SR po stránke personálnej, organizačnej, hospodárskej a finančnej. Pôsobí aj ako sudca, resp. predseda senátu. Od 23. júna 2009 je predsedom Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin.

Vedenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky[upraviť | upraviť zdroj]

Predseda – JUDr. Štefan Harabin

Podpredsedníčka - JUDr. Jarmila Urbancová

Predsedníčka Občianskoprávneho kolégia – JUDr. Jana Bajánková (zastupuje JUDr. Vladimír Magura)

Predseda Obchodnoprávneho kolégia – JUDr. Juraj Seman (zastupuje JUDr. Jana Zemaníková)

Predsedníčka Správneho kolégia – JUDr. Elena Závadská (zastupuje JUDr. Jozef Hargaš)

Predseda Trestnoprávneho kolégia – dočasne vedie JUDr. Igor Burger (zastupuje JUDr. Milan Lipovský)

Kolégiá Najvyššieho súdu Slovenskej republiky[upraviť | upraviť zdroj]

Občianskoprávne kolégium (vedie JUDr. Jana Bajánková)[upraviť | upraviť zdroj]

sudcovia (22 sudcov, 17 predsedov senátu)

JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka senátu)
JUDr. Edita Bakošová (predsedníčka senátu)
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Rudolf Čirč (predseda senátu)
JUDr. Milan Deák (predseda senátu)
JUDr. Emil Franciscy (predseda senátu)
JUDr. Ladislav Górász (predseda senátu)
JUDr. Helena Haukvitzová (predsedníčka senátu)
JUDr. Jozef Kolcun (predseda senátu)
JUDr. Vladimír Magura (predseda senátu)
JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Soňa Mesiarkinová (predsedníčka senátu)
JUDr. Viera Petríková (predsedníčka senátu)
JUDr. Eva Sakálová (predsedníčka senátu)
JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Daniela Sučanská (predsedníčka senátu)
JUDr. Ľubor Šebo (predseda senátu) JUDr. Mária Šramková
JUDr. Daniela Švecová (predsedníčka senátu)
JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu)
JUDr. Martin Vladik (predseda senátu)

JUDr. Jozef Turza (od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 dočasne pridelený z Okresného súdu Ružomberok)

JUDr. Darina Kriváňová (od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 dočasne pridelená z Krajského súdu v Bratislave)

JUDr. Oľga Belková (od 1. novembra 2013 do 30. apríla 2014 dočasne pridelená z Krajského súdu v Žiline)

JUDr. Eva Foltánová (od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014 dočasne pridelená z Okresného súdu Galanta)

JUDr. Dana Bystrianska (od 3. decembra 2013 do 2. decembra 2014 dočasne pridelená z Okresného súdu Košice I)

JUDr. Anna Kovaľová (od 1. marca 2014 do 28. februára 2015 dočasne pridelená z Krajského súdu v Prešove)


súdne registre a právomoc[upraviť | upraviť zdroj]

 • Cdo - dovolania v občianskoprávnych veciach proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov (§ 10a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Cdo V - dovolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu (§ 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Co - odvolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)
 • CoE - odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach zapisovaných na krajských súdoch do registra CoE
 • E Cdo - dovolania proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov vo veciach zapisovaných na okresných súdoch do registra Er (§ 10a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)
 • E M Cdo - mimoriadne dovolania proti rozhodnutiam zapisovaným na okresných sú doch do registra Er podané generálnym prokurátorom (§ 10a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku)
 • M Cdo - mimoriadne dovolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam súdov podané generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (§ 10a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku)
 • M Cdo V - mimoriadne dovolania v občianskoprávnych veciach proti rozhodnutiam najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu podané generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (§ 10a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku)
 • M Uro V - mimoriadne dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo veciach uznania cudzozemských rozhodnutí (§ 10a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Nc - námietky zaujatosti sudcov krajských súdov a sudcov najvyššieho súdu a návrhy na ich vylúčenie z prejednávania a rozhodovania veci (§ 14 a § 16 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Ndc - spory medzi súdmi o vecnú a miestnu príslušnosť podľa § 104a ods. 3 a § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, návrhy na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodov uvedených v § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku, o určení súdu, ktorý vec prejedná a rozhodne (§ 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Rkc - spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa § 8a Občianskeho súdneho poriadku (vo veciach, ktoré najvyššiemu súdu predložil nesúhlasiaci súd)
 • Uro - odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach uznania cudzozemských rozhodnutí (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Uro V - dovolania proti rozhodnutiam senátov NS SR vo veciach uznania cudzozemských rozhodnutí (§ 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

Obchodnoprávne kolégium (vedie JUDr. Juraj Seman)[upraviť | upraviť zdroj]

sudcovia (13 sudcov, 9 predsedov senátu)
JUDr. Jana Hullová
JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová (predsedníčka senátu)
JUDr. Darina Ličková (predsedníčka senátu)
JUDr. Anna Marková (predsedníčka senátu)
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Beáta Miničová (predsedníčka senátu)
JUDr. Viera Pepelová (predsedníčka senátu)
JUDr. Katarína Pramuková (predsedníčka senátu)
JUDr. Alena Priecelová (predsedníčka senátu;)
JUDr. Juraj Seman (predseda senátu)
JUDr. Jana Zemaníková (predsedníčka senátu)

JUDr. Lenka Praženková (od 1. októbra 2013 do 31. decembra 2013 dočasne pridelená z Krajského súdu v Bratislave)

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (od 1. februára 2014 do 31. januára 2015 dočasne pridelená z Krajského súdu v Trnave)

súdne registre a právomoc[upraviť | upraviť zdroj]

 • M Obdo - mimoriadne dovolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam súdov podané generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (§ 10a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku)
 • M Obdo V - mimoriadne dovolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu podané generálnym prokurátorom slovenskej republiky (§ 10a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku)
 • M Ober - mimoriadne dovolania proti rozhodnutiam zapisovaným na okresných súdoch do registra Er podané generálnym prokurátorom (§ 10a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Ndob - spory medzi súdmi o vecnú a miestnu príslušnosť podľa § 104a ods. 3 a § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, návrhy na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodov uvedených v § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku, o určení súdu, ktorý vec prejedná a rozhodne (§ 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku), námietky zaujatosti sudcov krajských súdov a sudcov najvyššieho súdu (§ 14 a § 16 Občianskeho súdneho poriadku).
 • Obdo - dovolania v obchodnoprávnych veciach proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov (§ 10a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Obdo V - dovolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu (§ 10a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Obo - odvolania v obchodnoprávnych veciach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Obo E - odvolania proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach zapisovaných na krajských súdoch do registra CoE
 • Oboer - dovolania proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov vo veciach zapisovaných na okresných súdoch do registra Er (§ 10a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)
 • Rko - spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa § 8a Občianskeho súdneho poriadku (vo veciach, ktoré najvyššiemu súdu predložil nesúhlasiaci súd)


Správne kolégium (vedie JUDr. Elena Závadská)[upraviť | upraviť zdroj]

sudcovia (27 sudcov, 17 predsedov senátu)

JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Eva Babiaková, CSc. (predsedníčka senátu')
JUDr. Jana Baricová (predsedníčka senátu')
JUDr. Igor Belko (predseda senátu)
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová (predsedníčka senátu')
JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Jaroslava Fúrová (predsedníčka senátu)
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD. (predseda senátu)
JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Hargaš (predseda senátu)
JUDr. Jana Henčeková, PhD. (predsedníčka senátu)
JUDr. Júlia Horská
JUDr. Elena Kováčová (predsedníčka senátu)
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký (predseda senátu)
JUDr. Milan Morava
JUDr. Viera Nevedelová (predsedníčka senátu)
JUDr. Peter Paluda
JUDr. Alena Poláčková, PhD. (predsedníčka senátu)
JUDr. Marianna Reiffová
JUDr. Zdenka Reisenauerová (predsedníčka senátu)
JUDr. Ivan Rumana (predseda senátu')
JUDr. Jarmila Urbancová (predsedníčka senátu)
JUDr. Mária Usačevová
JUDr. Elena Závadská (predsedníčka senátu
JUDr. Jana Zemková, PhD. (predsedníčka senátu)

JUDr. Erika Čanádyová (od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 dočasne pridelená z Krajského súdu v Žiline)


Trestnoprávne kolégium (dočasne vedie JUDr. Igor Burger)[upraviť | upraviť zdroj]

sudcovia (18 sudcov, 14 predsedov senátu)

JUDr. Emil Bdžoch (predseda senátu)
JUDr. Igor Burger (predseda senátu)
JUDr. Viliam Dohňanský
JUDr. Libor Duľa (predseda senátu)
JUDr. Pavol Farkaš
JUDr. Štefan Harabin (predseda senátu)
JUDr. Peter Hatala (predseda senátu)
JUDr. Daniel Hudák (predseda senátu)
JUDr. Ing. Anton Jakubík
JUDr. Milan Karabín (predseda senátu)
JUDr. Juraj Kliment (predseda senátu)
JUDr. Peter Krajčovič (predseda senátu)
JUDr. Milan Lipovský (predseda senátu)
JUDr. Štefan Michálik (predseda senátu)
JUDr. Martin Piovartsy (predseda senátu)
JUDr. Jana Serbová (predseda senátu)
JUDr. Peter Szabo
JUDr. Gabriela Šimonová (predseda senátu)
JUDr. Alena Šišková (od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 a od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 dočasne pridelená z Okresného súdu Topoľčany)
JUDr. René Štepánik (od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 a od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 dočasne pridelený z Okresného súdu Bratislava V)
JUDr. Richard Bureš (od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 a od 1. mája 2014 do 30. apríla 2015 dočasne pridelený z Okresného súdu Kežmarok)
JUDr. Pavol Polka (od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 dočasne pridelený z Krajského súdu v Žiline)

Disciplinárne senáty[upraviť | upraviť zdroj]

Funkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri Najvyššom súde Slovenskej republiky pôsobia disciplinárne senáty (odvolacie disciplinárne senáty), ktoré vykonávajú právomoci v oblasti:

 • disciplinárneho stíhania sudcov (vrátane rozhodovania o uložení disciplinárneho opatrenia, ak došlo k uznaniu viny zo spáchania disciplinárneho previnenia sudcom);
 • rozhodovania [odvolacích disciplinárnych senátov] o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov.

Právny rámec[upraviť | upraviť zdroj]

Disciplinárnu zodpovednosť sudcov kodifikuje tretia časť zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Procesný postup a zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedovia senátov v konkrétnej veci sú pre každú vec (prípad) vyberaní náhodne z databázy (databáza 1), v ktorej sa nachádza 10 predsedov senátov zvolených Súdnou radou Slovenskej republiky na tri roky spomedzi dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých sudcovskými radami.
Členovia senátov v konkrétnej veci sa vyberajú náhodne z dvoch databáz, v ktorých sa nachádza spolu 30 (15 + 15) členov senátov tak, že 16 z nich je sudcov (8 + 8) a 14 je nesudcov (7 + 7). Členovia jednej databázy sú volení na tri roky Súdnou radou Slovenskej republiky - v prípade prvej databázy (databáza 2) spomedzi dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti, v prípade druhej databázy (databáza 3) spomedzi dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.
V prvom stupni rozhoduje na základe návrhu podaného oprávnenou osobou disciplinárny senát zložený:

 • z predsedu senátu, ktorý je sudcom;
 • z jedného člena senátu, ktorý je sudcom;
 • z jedného člena senátu, ktorý nesmie byť sudcom; predseda je vybraný z databázy 1, jeden člen z databázy 2 a jeden člen z databázy 3.

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu v prvom stupni rozhoduje odvolací disciplinárny senát zložený:

 • z predsedu senátu, ktorý je sudcom;
 • z dvoch členov senátu, ktorí sú sudcami;
 • z dvoch členov senátu, ktorí nesmú byť sudcami; predseda je vybraný z databázy 1, dvaja členovia z databázy 2 a dvaja členovia z databázy 3.

Oprávnenými osobami sú:

 • minister spravodlivosti;
 • verejný ochranca práv;
 • predseda súdu proti sudcovi toho súdu, ktorého je predsedom;
 • predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v obvode krajského súdu, ktorého je predsedom;
 • sudcovská rada súdu proti sudcovi súdu (aj predsedovi súdu), na ktorom je ustanovená.

Databázy disciplinárnych senátov (január 2014)[upraviť | upraviť zdroj]

V databáze 1 sú:

Juraj Krupa
JUDr. Stanislav Libant
JUDr. Martin Michalanský
JUDr. Pavol Polka

JUDr. František Ševčovič

V databáze 2 sú:

JUDr. Miroslav Bobák
JUDr. Allan Böhm
JUDr. Branislav Dufala
JUDr. Mikuláš Géczi
JUDr. Iveta Halvoňová
JUDr. Mária Képpesyová
JUDr. Marcel Kohút

JUDr. Lucia Kurilovská
JUDr. David Lindtner
JUDr. Štefan Lesňák
JUDr. Denisa Meszárosová
JUDr. Pavol Naď
Mgr. Soňa Pekarčíková
Mgr. Gabriela Repková
JUDr. Ivan Roháč

V databáze 3 sú:

JUDr. Tatiana Buchvaldová
JUDr. Martin Dolník
JUDr. Milan Fulec
JUDr. Boris Gerbery
JUDr. Martin Hermanovský
JUDr. Ján Chmelo
JUDr. Daša Kontríková
Mgr. Viliam Pohančeník

JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Miroslav Račko
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
JUDr. Blažena Stašíková
JUDr. Rastislav Stieranka
JUDr. Terézia Triznová
JUDr. Michal Truban

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Najvyšší súd SR
Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR