Protón-protónový cyklus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Schéma prvej možnosti priebehu protón-protónového cyklu začína zrážkou dvoch protónov (H), pričom jeden z nich sa mení na neutrón a vzniká deutérium (D), elektrónové neutríno (νe) a pozitrón (e+). Pri zrážke deutéria s ďalším protónom vzniká izotop hélia 3He a fotón gama žiarenia. Zrážkou dvoch takýchto izotopov vzniká výsledný produkt, 4He, pričom sa uvoľňujú dva protóny, ktoré môžu vstúpiť do ďalšej reakcie.

Protón-protónový cyklus (protónovo-protónová reakcia, p-p cyklus) je cyklus jadrových reakcií, pri ktorých sa v konečnom dôsledku premenia jadrá vodíka 1H na jadrá hélia 4He. Protón-protónový cyklus je základným zdrojom žiarivej energie vo hviezdach, ktorých hmotnosť veľmi nepresahuje hmotnosť Slnka.

Prebieha postupne nasledujúcimi čiastkovými reakciami (v zátvorke sa uvádza množstvo energie uvoľnenej pri jednotlivých reakciách):

 {^{1}H} + {^{1}H} \rightarrow  {^{2}D} + e^+ + {\nu}_e ..... (+1,44 MeV)
 {^{2}D} + {^{1}H} \rightarrow  {^{3}He} + \gamma ..... (+5,49 MeV)
 {^{3}He} + {^{3}He} \rightarrow  {^{4}He} + {^{1}H} + {^{1}H} ..... (+12,86 MeV)


alebo


 {^{3}He} + {^{4}He} \rightarrow  {^{7}Be} + \gamma ..... (+1,59 MeV)
 {^{7}Be} + e^- \rightarrow  {^{7}Li} + e^- ..... (+0,86 MeV)
 {^{7}Li} + {^{1}H} \rightarrow  {^{4}He} + e^+ + {\nu}_e ..... (+17,35 MeV)


alebo


 {^{7}Be} + {^{1}H} \rightarrow  {^{8}B} + \gamma ..... (+0,13 MeV)
 {^{8}B} \rightarrow  {^{8}Be} + e^+ + {\nu}_e ..... (+17,98 MeV)
 {^{8}Be} \rightarrow  2{^{4}He} ..... (+0,09 MeV)

Pri vzniku jedného atómu hélia (He) sa uvoľní vo forme gama žiarenia celková energia okolo 26,2 MeV, čo je približne 4,2.10-12 J (zvyšok sa uvoľní vo forme elektrónových neutrín νe). Protón-protónový reťazec sa uplatňuje v centrálnych oblastiach hviezd pri teplotách 6,5-16 miliónov K.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.