Redaktor:Tom78/Slovník hudobných termínov (R-Z)

  z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
  • Slovník hudobných termínov:

  Slovník hudobných termínov (A-H) - Slovník hudobných termínov (I-Q) - Slovník hudobných termínov (R-Z)


  Tento slovník hudobných termínov obsahuje hudobné termíny (pojmy) používané v oblasti hudby. Pokiaľ hľadáte zoznam všetkých údajov na slovenskej Wikipédii vzťahujúcich sa k hudbe, pozrite si Kategóriu:Hudba.

  Pre rozsiahlosť uvedených termínov treba vziať do úvahy, že sa slovník priebežne aktualizuje. Ak vkladáte nieaký termín alebo pridávate text je dobré ak si overíte dané údaje. V prípade, že prvýkrát vkladáte text na wikipédiu odporúčame Vám najskôr si prečítať tento text, poprípade vo Vašej diskusii text v šablóne Vitajte. Za príspevky pri rozširovaný tohoto slovníka ako aj slovenskej wikipédie Vám vopred - Ďakujeme.


  R[upraviť | upraviť zdroj]

  • ragtime -
  • rallentando alebo rall.
  • rapido
  • rapsódia - hudobná kompozícia s dramatickým, hrdinským, romantickým obsahom
  • rasch (nem.) –
  • recitatív - hovorený spev, spev sa viac približuje hovorenému prednesu alebo reči, hudba vtedy ustupuje do pozadia
  • refrén - opakovaná časť básne alebo piesne
  • reggae -
  • rekviem -
  • religioso
  • remake -
  • remix -
  • rep -
  • repente
  • repertoár -
  • repríza -
  • restez (fr.) –
  • rhythm and blues -
  • rinforzando (rf) –
  • risoluto
  • roulade (fr.) –
  • r'n'b - pozri rhythm and blues
  • rock -
  • rokenrol -
  • romanca -
  • romantizmus -
  • rondo -
  • rubeba -
  • rumba -
  • ruvido
  • rytmika -
  • rytmus - vnútorné členenie v priebehu skladby striedaním dlhšícha kratších dôb(prízvučných a neprízvučných)

  S[upraviť | upraviť zdroj]

  Š[upraviť | upraviť zdroj]

  T[upraviť | upraviť zdroj]

  • tabulatúra -
  • tacet
  • takt - udáva striedanie prízvučných a neprízvučných nôt, čiže rytmus skladby
  • taktovka -
  • taktovanie -
  • tamburína -
  • tanec -
  • tanečná hudba -
  • techno -
  • téma - melodicky a rytmicky výrazná a obsahovo závažná hudobná myšlienka, ktorá je základom hudobnej skladby alebo jej časti
  • tempo – čas, tj. celková rýchlosť skladby
  • tempo di marcia
  • tempo giusto
  • tempo primo, tempo uno alebo tempo I (sometimes also written as tempo I°) – resume the original speed
  • teneramente
  • tenerezza
  • tenor – vysoký mužský hlas
  • tenuto
  • ternary
  • tessitura -
  • textár -
  • toccata (tal.) -
  • tón - je každý zvuk so stálou frekvenciou
  • tónina - je příslušnosť tónového materiálu hudobnej skladby k určitej stupnici
  • trampská hudba alebo trampská pieseň -
  • tranquillo – calmly, peacefully
  • tremolo (tal.) –
  • triangel - samozvučný bicí hudobný nástroj
  • trilok -
  • trio - skladba pre tri hudobné nástroje, hudobný súbor skladajúci sa z troch inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
  • triola -
  • trojštvrťový takt - , sa označuje (3/4) (pozri aj Takt (hudba))
  • trombón alebo pozauna -
  • troppo
  • trumšajt -
  • trubadúr -
  • trúbka -
  • tuba -
  • tutti
  • tympan -

  U[upraviť | upraviť zdroj]

  V[upraviť | upraviť zdroj]

  W[upraviť | upraviť zdroj]

  X[upraviť | upraviť zdroj]

  Z[upraviť | upraviť zdroj]

  • zbor -
  • zbormajster -
  • Zählzeit (nem.) –
  • zart (nem.) –
  • Zartheit (nem.) –
  • zärtlich (nem.) –
  • Zeichen (nem.) –
  • zelo, zeloso, zelosamente
  • ziehen (nem.) –
  • zitternd (nem.) –
  • znelka -
  • zobcová flauta -
  • zögernd (nem.) –
  • zvon -
  • zvonkohra -
  • zvuk -

  Ž[upraviť | upraviť zdroj]


  Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]   • Česky:

  cs:Slovník hudebních termínů (R-Z)

   • Taliansky

  it:Glossario musicale (R-Z)