Vlajka Uhorska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Posledná vlajka Uhorského kráľovstva, používaná v rokoch 19151918

Vlajka Uhorska bývala vlajkou štátneho útvaru, ktorý sa nachádzal v strednej Európe od roku 895/896 do roku 1918. Táto vlajka sa v priebehu existencie uhorského štátu mnohokrát menila v závislosti od jej panovníka, panovníckej dynastie, či územia, ktoré reprezentovala. Poslednou vlajkou, ktorú používalo Uhorsko, už ako súčasť Rakúsko-Uhorska bola červeno-bielo-zelená trikolóra, v strede ktorej sa nachádzal znak, ktorým bol štít, na pravej strane sedemkrát červeno-strieborne delený a na ľavej strane na červenom štíte bol strieborný dvojkríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku zeleného trojvršia, na ktorom bola zlatá korunka a na štíte položená Svätoštefanská koruna, na vrchole so šikmým krížom. Celý znak držali po bokoch dvaja anjeli.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Arpádovci[upraviť | upraviť zdroj]

Znak južného pohraničného vojvodstva (tzv. „starý znak“) z 12. storočia

Prvá vlajka Uhorského kráľovstva vznikla za čias panovania Arpádovskej dynastie, zrejme v priebehu 11. storočia, pričom jej prvé použitie je doložené na začiatku 12. storočia za vlády kráľa Štefana II. (11161131).[1] Vychádzala zo znaku južného vojvodstva, zaberajúceho oblasť Panónie. Táto vlajka, rovnako ako aj znak, je 8-krát červeno-bielo polená tzv. „Arpádovskými brvnami“, ktoré mali podľa legendy symbolizovať 4 rieky pretekajúce Panóniou, teda Dunaj, Tisu, Drávu a Sávu. Kráľ Belo III. (11721196) zaviedol v období okolo roku 1190 erb zobrazujúci strieborný dvojramenný kríž na červenom štíte a tento motív sa objavil aj vo vlajke Uhorska. Od konca 12. storočia sa až do roku 1301 opäť používala vlajka s červenými a striebornými pruhmi.

Obdobie dvoch kráľov[upraviť | upraviť zdroj]

Po smrti kráľa Ondreja III. v roku 1301 sa kráľom stal Václav III. z rodu Přemyslovcov, v Uhorsku známy ako Ladislav V. Ten bol chránencom vtedajšieho magnáta Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý podporoval Ladislav a pomáhal mu upevniť moc. Tú mal však fakticky, iba na území dnešného Slovenska a Burgenlandu. Preto bol na vlajke vyobrazený zlatý stojatý dvojkríž na zlatom trojvrší v červenom poli. Išlo o prvky, symbolizujúce severné územie krajiny (dvojkríž bol znakom územia dnešného severného Slovenska pravdepodobne už od dôb Veľkej Moravy)[2], pričom sa na heraldických symboloch prvýkrát objavilo trojvršie. Na južnom území Uhorska, kde bol za kráľa náhradnou korunou korunovaný Karol I. Róbert z rodu Anjouovcov, bola používaná vlajka pozostávajúca z pôvodnej vlajky Uhorska s Arpádovskými brvnami v kombinácii s Anjouovskými ľaliami. Po smrti Ladislava V., reps. Matúša Čáka sa stala jedinou vlajku Uhorského kráľovstva a používala sa až do roku 1382.

Neskorý stredovek[upraviť | upraviť zdroj]

Po vymretí Anjouvcov a nástupe Žigmunda Luxemburského na Uhorský trón, boli používané vlajky krajiny, obsahujúce symboly jednotlivých panovníkov v kombinácii s už skôr používanými symbolmi Uhorska, označujúcimi územie, ako napríklad Arpádovské brvná, či dvojkríž. V 15. storočí sa po prvýkrát začali objavovať kombinácie bielej, červenej a zelenej farby. Na vlajke bývali znázornené aj na červenom pozadí strieborný dvojkríž a zelené trojvršie, ktoré však bolo neheraldické, keďže v heraldike sa pokladá iba kov na farbu a farba na kov (v tomto prípade to bola zelená farba daná na červenej farbe).

Habsburská monarchia[upraviť | upraviť zdroj]

Po bitke pri Moháči a začiatku novoveku, vzniklo Kráľovské Uhorsko a na uhorský trón nastúpila dynastia Habsburgovcov. Kráľovstvo sa tak de facto stalo súčasťou Habsburskej monarchie a jej vlajkou sa stala, podľa vzoru Habsburskej monarchie, čierno-žltá bikolóra.

Vznik trikolóry[upraviť | upraviť zdroj]

Korunovácia Leopolda II. za uhorského kráľa v hlavnom meste Uhorska Bratislave v roku 1790. Na stenách môžeme vidieť použitie uhorskej trikolóry

V 17. storočí sa prvýkrát neoficiálne objavila vlajka s kombináciou farieb červeno-bielo-zelená, ale tieto farby boli definované ako oficiálne farby Uhorska až počas existencie Rakúskeho cisárstva v roku 1806 spolu s rakúskymi farbami. Počas maďarskej revolúcie v roku 1848 sa na túto vlajku prvýkrát dostal uhorský znak, ktorú používajú maďarskí revolucionári. Po potlačení revolúcie sa opäť používala čierno-žltá vlajka, ale po Rakúsko-maďarskom vyrovnaní z roku 1867 sa oficiálnou vlajkou Uhorska stala vlajka používaná počas maďarskej revolúcie obohatená o dvoch anjelov držiacich znak. Túto vlajku používa v upravenej verzii Maďarsko dodnes, ako svoju vlajku. Uhorsko sa začlenilo do nového štátneho útvaru Rakúsko-Uhorska a okrem vlastnej vlajky sa začala používať aj nová vlajka Rakúsko-Uhorského cisárstva. Obe vlajky boli používané až do zániku monarchie v roku 1918.

Historický vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Flag of Hungary (11th c. - 1301).svg
11./12. storočie (cca 11161131) až 1301 – Prvá historicky doložená vlajka Uhorska.
Flag of Hungary (late 12th century).svg
cca 11901196
Vlajka slovenského územia 14.storočie.png
13011321 – Vlajka územia, približne zhodného s územím dnešného západného a stredného Slovenska zo začiatku 14. storočia. Pozostáva zo zlatého dvojkríža umiestneného na zlatom trojvrší v červenom poli. Vlajka vznikla v roku 1301 za vlády kráľa Ladislava V., ktorého chránencom bol vtedajší panovník územia Horného Uhorska Matúš Čák Trenčiansky, pričom táto vlajka de facto symbolizovala jeho územie.
Flag of Hungary (1301-1382).svg
1301 – 1382 – Vlajka Uhorska z obdobia panovania Anjouovcov.
Flag of Sigismund of Hungary.svg
1387 – 1437 – Vlajka Uhorska za vlády Žigmunda Luxemburského.
Flag of Vladislaus I of Hungary.svg
1440 – 1444 – Kráľovská vlajka z obdobia panovania Vladislava I. Jagelovského.
Flag of Hungary (15th century).svg
1458 – 1490 – Jeden z variantov uhorskej vlajky z obdobia panovania kráľa Mateja Korvína.
Flag of Matthias I of Hungary.svg
1458 – 1490 – Jeden z variantov uhorskej vlajky z obdobia panovania kráľa Mateja Korvína.
Flag of Matthias I of Hungary (variant).svg
1458 – 1490 – Jeden z variantov uhorskej vlajky z obdobia panovania kráľa Mateja Korvína.
Flag of Vladislaus II of Hungary.svg
1490 – 1516 – Uhorská vlajka z obdobia panovania kráľa Vladislava II. Jagelovského.
Flag of Louis II of Hungary.svg
1516 – 1526 – Uhorská vlajka z obdobia panovania kráľa Ľudovíta II. Jagelovského.
Flag of the Habsburg Monarchy.svg
1526 – 1806 a 18491867 – Vlajka Uhorského kráľovstva ako súčasti Habsburskej monarchie a neskôr Rakúskeho cisárstva.
Flag of Hungary.svg
1806 – 1848 – Vlajka Uhorského kráľovstva v rámci Rakúskeho cisárstva.
Flag of Hungary (1848-1849, 1867-1869).svg
1848 – 1849 a 18671869 – Vlajka Uhorského kráľovstva počas uhorskej revolúcie a po rakúsko-uhorskom vyrovnaní.
Flag of Hungary with great coat of arms (1849).svg
1849 – Vlajka Maďarského štátu existujúceho v období od 14. apríla do 13. augusta 1849.
Flag of Hungary (1869-1874).svg
1869 – 1874
Flag of Hungary (1874-1896).svg
1874 – 1896
Flag of Hungary (1896-1915).svg
1896 – 1915
Flag of Hungary (1896-1915; angels).svg
1896 – 1915 – Variant s anjelmi.
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg
1915 – 1918
Flag of Hungary (1915-1918; angels).svg
1915 – 1918 – Variant s anjelmi.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. UHORSKÁ HERALDIKA. In: BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 2. rozš. vyd. Praha : Libri, 1997. 459 s. ISBN 80-85983-31-1. S. 428 – 429.
  2. TANCEROVÁ, Barbora. NOVÁK: Nie Tatra, Matra, Fatra, ale gotické oblúky [online]. webnoviny.sk, 2011-06-03, [cit. 2018-08-31]. Dostupné online.