Preskočiť na obsah

Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému (č. 125/1996 Z. z. )[1] je zákon prijatý Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR), ktorý odsudzuje režim v období od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 založený na komunistickej ideológii. Komunistická strana Česko-Slovenska a jej odnož Komunistická strana Slovenska boli zločinnými a odsúdeniahodnými organizáciami, ktorých činnosť smerovala k potláčaniu základných práv a slobôd. Odpor a odboj bol legitímny, obeti si zaslúžia úctu a do premlčacej doby trestných činov sa doba trvania komunistického režimu v Česko-Slovensku (25. februára 1948 do 17. novembra 1989) nezapočítava.

Komunistický režim[upraviť | upraviť zdroj]

NR SR v tomto zákone vyhlasuje, že komunistický režim a jeho presadzovatelia:

 • nedával občanom možnosť slobodne vyjadriť politickú vôľu,
 • prenasledoval a perzekuoval občanov a ich rodiny,
 • porušoval princípy demokratického štátu, medzinárodné zmluvy aj svoje vlastné zákony,
 • zneužíval mocenské nástroje,
 • popravoval, vraždil a žalároval občanov vo väzniciach a táboroch nútených prác,
 • používal brutálne metódy vrátane fyzického a psychického mučenia,
 • zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o odchod do cudziny,
 • zabraňoval občanom slobodne vycestovať do cudziny aj vrátiť sa z nej,
 • násilne zadržiaval predstaviteľov a členov cirkví,
 • násilne vysťahoval občanov,
 • spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 násilne udržiaval tento stav pomocou okupačných vojsk.

Zákon vyhlasuje, že odpor voči komunistickému režimu bol legitímny, morálne oprávnený a zasluhuje si úctu. Zákon stanovuje, že do premlčacej doby trestných činov, ktorých trestnosť nezanikla, sa nezapočítava doba od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, ak z politických dôvodov nedošlo k právoplatnému odsúdeniu alebo k zbaveniu obžaloby.

Dôsledky[upraviť | upraviť zdroj]

Český „Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu“ bol prijatý 1. augusta 1993, teda skoro tri roky pred prijatím slovenskej verzie (27. marca 1996). Český zákon v prvom paragrafe definite komunistický režim a v druhom ho označuje za „... zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný“. a zároveň „...Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou ...“ Slovenský zákon, ktorý podpísali traja politici: Michal Kováč, Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar, ktorí boli všetci bývalí príslušníci KSČ, kopíruje český prvý paragraf do preambuly a paragraf o zločineckom charaktere KSČ bol vypustený. Český zákon priamo určuje vyplatenie „Státní rehabilitační dluhopisy, vydané občanům, kteří mají nárok na odškodnění podle § 23 odst. 5 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jsou splatné do konce roku 1995“.

Koaličná väčšina v parlamente zmenou dvoch zákonov zakázala nazývanie ulíc po predstaviteľoch totalitných režimov. Poslanci Fico a Blaha boli proti. Ulice, námestia či iné verejné priestranstvá už nebude možné pomenovať po predstaviteľoch komunistického režimu či vojnového Slovenského štátu. Rozhodli o tom poslanci zmenou zákonov o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o protifašistickom odboji. Tento zákon vstupuje do platnosti od 16.11.2020[2] Známou sa stala v roku 2015 Kauza pamätníka Vasiľa Bilaka postaveného v jeho rodnej obci Krajná Bystrá, ktorý v deň odhalenia dvaja občianski aktivisti z Košíc, výtvarník Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz, na protest obliali červenou farbou, a na pamätník napísali červenou farbou nápis „SVIŇA“.

Na Slovensku Zákon o protikomunistickom odboji 219/2006 Z. z. (16. marca 2006)[3] priznáva účastníkom protikomunistického odboja právo na plnú morálnu rehabilitáciu a zároveň postavenia účastníka protikomunistického odboja, potvrdené preukazom. Podobný zákon v Česku je „Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu“.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému [online]. slov-lex.sk, [cit. 2023-11-17]. Dostupné online.
 2. Dubček áno, Schuster nie. Komunistický režim chcú poslanci označiť za zločinný [online]. Pravda.sk, 2020-09-24, [cit. 2020-09-24]. Dostupné online.
 3. 219/2006 Z. z. Zákon o protikomunistickom odboji | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2020-09-21]. Dostupné online.
 4. 262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu [online]. Zákony pro lidi, [cit. 2020-09-21]. Dostupné online. (po česky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]