Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava III

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava III.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad muničný
č. 12002
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-820/1 Unifikovaný názov PO: sklad muničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník Cesta mládeže 0
(Železná studienka)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-813/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.máj 1890; Pomník prvomájovej manifestácie

Mlyn vodný
Nahrať súbor
Mlyn vodný Cesta mládeže 0
(Železná studnička)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-815/0 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.mlyn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zotavovňa Cesta mládeže 18
(Železná studnička)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-10518/0 Unifikovaný názov PO: zotavovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Čatlošova vila, doliečovacie zariadenie

Nádrž vodná i.
Nahrať súbor
Nádrž vodná i. Cesta mládeže
(Železná studnička-nad)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-816/1 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prietočná; 1. rybník, jazero

Nádrž vodná ii.
Nahrať súbor
Nádrž vodná ii. Cesta mládeže
(Železná studnička-nad)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-816/2 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prietočná; 2. rybník, jazero

Nádrž vodná iii.
Nahrať súbor
Nádrž vodná iii. Cesta mládeže
(Železná studnička-pod)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-816/3 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prietočná; 3. rybník, jazero

Nádrž vodná iv.
Nahrať súbor
Nádrž vodná iv. Cesta mládeže
(Železná studnička-pod)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-816/4 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prietočná; 4. rybník, jazero

Medzník i. Nahrať súbor Medzník i. Cesta mládeže
(bývalá záhradná reštaurácia Železná studnička)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-11730/1 Unifikovaný názov PO: medzník i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký, kamenný;
míľnik, hraničný kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Medzník ii. Cesta mládeže
(bývalá záhradná reštaurácia Železná studnička)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-11730/2 Unifikovaný názov PO: medzník ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký, kamenný;
míľnik, hraničný kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pavilón Cesta mládeže
(bývalá záhradná reštaurácia Železná studnička)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-11731/0 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; altánok

Božia muka Nahrať súbor Božia muka Cesta mládeže
(pri VIII. mlyne-Klepáči)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-11732/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník Kamzík 0
(Pri hlavnej ceste)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-294/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí r. 1866; Prusko-rakúska vojna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Božia muka Kamzík 0
(Pri hlavnej ceste)
KÚ: Vinohrady

Poloha
103-295/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Budova výpravná
Nahrať súbor
Budova výpravná Krížna ul. 33
(Legionárska ul.)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-836/0 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Stanica konskej železnice

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Legionárska ul. 1,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-732/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Legionárska ul. 3,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-733/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Legionárska ul. 5,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-733/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Legionárska ul. 7,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-733/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Mikovíniho ul. 1
(vľavo na fasáde bývalej ZŠ)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-287/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: interbrigadisti; 1936 - 1939

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodojem i. Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/1 Unifikovaný názov PO: vodojem i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: starší Podkolibský vodojem

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické i Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/2 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické i

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodojem ii. Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/3 Unifikovaný názov PO: vodojem ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zariadenie technologické ii Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/4 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec i. Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/5 Unifikovaný názov PO: podstavec i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i. Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/6 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec ii. Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/7 Unifikovaný názov PO: podstavec ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii. Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/8 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fontána Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/9 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Na pažiti ul.
KÚ: Vinohrady

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
103-12158/10 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Nobelova ul. 9,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10499/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Sieň zrkadlová Nahrať súbor Sieň zrkadlová Nobelova ul. 32,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10500/0 Unifikovaný názov PO: sieň zrkadlová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zrkadlová sieň

Dom bytový i Nahrať súbor Dom bytový i Šancová ul. 21, 23, 25, 27,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom A

Dom bytový ii Nahrať súbor Dom bytový ii Šancová ul. 29, 31, 33,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom B

Dom bytový iii Nahrať súbor Dom bytový iii Šancová ul. 35, 37, 39,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový iii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom C

Dom bytový iv Nahrať súbor Dom bytový iv Šancová ul. 41, 43, 45,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/4 Unifikovaný názov PO: dom bytový iv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom D

Dom bytový v Nahrať súbor Dom bytový v Šancová ul. 47-49-51,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/5 Unifikovaný názov PO: dom bytový v

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom E

Dom bytový vi Nahrať súbor Dom bytový vi Šancová ul. 53, 55, 57,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/6 Unifikovaný názov PO: dom bytový vi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom F

Dom bytový vii Nahrať súbor Dom bytový vii Šancová ul. 59, 61, 63,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-739/7 Unifikovaný názov PO: dom bytový vii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, solitér; Unitas, dom G

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Vajnorská ul. 78
(na uličnej fasáde domu)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-312/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mjr. M. Pavlovič; 1916 - 1945, dôstojník

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vajnorská ul. 48-62,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-745/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nová Doba

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vajnorská ul. 64-78
(Bajkalská ul.)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-745/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nová Doba

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vajnorská ul. 80-96
(Bajkalská ul.)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-745/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nová Doba

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 3,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 5,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 7,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 9,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/4 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 11,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/5 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 13,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/6 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 15,
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/7 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zátišie ul. 17
(Tetmayerova ul.)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-10503/8 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kúria Nahrať súbor Kúria Alstrova ul. 171,
KÚ: Rača

Poloha
103-696/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cirkevné jasle

Kostol Nahrať súbor Kostol svätých Filipa a Jakuba Alstrova ul. ,
KÚ: Rača

Poloha
103-330/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Filipa a Jakuba

Kostol Nahrať súbor Kostol Alstrova ul. ,
KÚ: Rača

Poloha
103-695/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodáreň i. Dopravná ul. 1,
KÚ: Rača

Poloha
103-827/3 Unifikovaný názov PO: vodáreň i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Veľká vodáreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Remíza Dopravná ul. ,
KÚ: Rača

Poloha
103-827/1 Unifikovaný názov PO: remíza

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; staré depo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Dopravná ul. ,
KÚ: Rača

Poloha
103-827/2 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Personálna kuchyňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodáreň ii. Dopravná ul. ,
KÚ: Rača

Poloha
103-827/4 Unifikovaný názov PO: vodáreň ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Malá vodáreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Trubkáreň Dopravná ul. ,
KÚ: Rača

Poloha
103-827/5 Unifikovaný názov PO: trubkáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; opravovňa s technickým zariadením

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Hlinku A. nám. 1,
KÚ: Rača

Poloha
103-697/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlinku A. nám. 3,
KÚ: Rača

Poloha
103-648/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; kaštieľ

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Roľnícka ul.
(Pred domom č.186)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-10482/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha
Nahrať súbor
Socha Roľnícka ul.
(na podstavci)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-10482/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Florián; socha sv. Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Roľnícka ul. 181-185
(JV od kostola)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-688/1 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Roľnícka ul. 181-185
(V časť dvora)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-688/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný; prešovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom vinohradnícky Roľnícka ul. 181-185
(JV od kostola)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-688/2 Unifikovaný názov PO: dom vinohradnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Roľnícka ul. 181-185
(V časť dvora)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-688/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný; maštaľ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sedembolestnej P. Márie Šaldova ul.
(Staré Vajnory)
KÚ: Vajnory

Poloha
103-328/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol Sedembolestnej Panny Márie; býv. sv. Ladislava

Tržnica
Nahrať súbor
Nová tržnica Šancová ul.
(Nové Mesto)
KÚ: Nové Mesto

Poloha
103-12308/1 Unifikovaný názov PO: tržnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: TRŽNICA


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.