Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (M – O)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť M-O.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Medená ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-551/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Medená ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-547/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Medená ul. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-549/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Medená ul. 17
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-550/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Vrátnica Nahrať súbor Vrátnica Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/1 Unifikovaný názov PO: vrátnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová - Nemocnica, vrátnica

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/2 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón A,chirurgická klinika

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Mickiewiczova ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/3 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón C-D-E

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/4 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón F

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/5 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón G

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/6 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón H

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/7 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón CH, interná klinika

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/8 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón J, prosektúra

Pavilón nemocničný Nahrať súbor Pavilón nemocničný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/9 Unifikovaný názov PO: pavilón nemocničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavilón K

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/10 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Mickiewiczova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11948/10 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nemocničná záhrada

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Mickiewiczova ul. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-752/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Brána opevnenia
Nahrať súbor
Brána opevnenia Michalská ul. (pri lekárni U červ. raka)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/2 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vonkajšia; nájomný dom

Most
Nahrať súbor
Most Michalská ul. (pred Michalskou bránou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/3 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oblúkový

Fontána Nahrať súbor Fontána Michalská ul. (V záhrade, býv. priekopa)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/6 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Palác mestský pamätný
Nahrať súbor
Palác mestský pamätný Michalská ul. 1 (Klariská 2, býv. Ventúrska 13)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-99/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Michalská ul. 1 (na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-99/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štúr Ľudovít

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-103/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Kráľ. uhorská komora

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Michalská ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-104/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1815-1856

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 4 (Biela 2-4)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-105/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-106/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Michalská ul. 6 (Biela ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-107/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; gotický vežový dom

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Michalská ul. 7 (Z strana ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-101/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Segnerova kúria

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Michalská ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-108/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Kataríny

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Michalská ul. 9 (Baštová 5)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-110/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-109/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Michalská ul. 11 (Baštová 1-3)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-112/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; bývalá banka

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Michalská ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-111/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Michalská ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-113/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-114/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky ii. Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Michalská ul. 14, 16
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-113/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 18 (V strana ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-115/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový, radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 19 (Z strana barbakanu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-116/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Michalská ul. 20 (Zámočnícka 2-4)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-115/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 21 (Z strana barbakanu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-117/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 22 (Zámočnícka ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-119/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; ČSOB banka

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 23 (Z strana barbakanu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-118/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Veža bránová
Nahrať súbor
Veža bránová Michalská ul. 24
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/1 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vnútorná

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 25
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-121/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Michalská ul. 25
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-122/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Michalská ul. 26
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-123/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, radový

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Michalská ul. (Na Michalskom moste)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/4 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Michal;

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Michalská ul. (Na Michalskom moste)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/5 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; lek. U červeného raka

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mikulášska ul. 2 (Židovská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-245/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Dom U dobrého pastiera

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Mikulášska ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-128/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prav. sv. Mikuláša; socha sv. Jána Nepomuckého

Vila Nahrať súbor Vila Mišíkova ul. 19
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-412/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Mlynské Nivy ul. 2 (29.augusta ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10476/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Moskovská ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11775/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,nárožná - býv.Ústav pre hluchonemé deti

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Mostová ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11200/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový

Sieň reprezentačná Nahrať súbor Sieň reprezentačná Mostová ul. 8 (zadná časť 1. posch.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10673/0 Unifikovaný názov PO: sieň reprezentačná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaviareň Drobek

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Moyzesova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-442/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový, solitér; nájomný dom

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Moyzesova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-442/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: okrasná;

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Moyzesova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-442/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Moyzesova ul. 3 (Gunduličova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-443/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný, solitér

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Moyzesova ul. 3 (Gunduličova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-443/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: okrasná

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Moyzesova ul. 3 (Gunduličova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-443/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Moyzesova ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-478/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Moyzesova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-444/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vodáreň Nahrať súbor Vodáreň Mudroňova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-647/1 Unifikovaný názov PO: vodáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vodojem Nahrať súbor Vodojem Mudroňova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-647/2 Unifikovaný názov PO: vodojem

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Oplotenie s bránami Nahrať súbor Oplotenie s bránami Mudroňova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-647/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Mudroňova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-647/5 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Múr oporný Nahrať súbor Múr oporný Mudroňova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-647/3 Unifikovaný názov PO: múr oporný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Vila dr. Dvořáka Mudroňova ul. 26 (na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-131/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dunajská flotila

Vila pamätná
Nahrať súbor
Vila dr. Dvořáka Mudroňova ul. 26
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-131/1 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; prečerpacia stanica Oslí vrch

Hostinec mestský
Nahrať súbor
Hostinec mestský Mudroňova ul. 82 (Červený kríž)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11188/0 Unifikovaný názov PO: hostinec mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Rozhlas Nahrať súbor Rozhlas Mýtna ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-12091/1 Unifikovaný názov PO: rozhlas

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Slovenský rozhlas, Pyramída

Letohrádok Nahrať súbor Letohrádok Na Brezinách ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-432/0 Unifikovaný názov PO: letohrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila dr. Dvořáka

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Na vŕšku ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-159/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; výletný hostinec u Albrechta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Na vŕšku ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-160/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Na vŕšku ul. (Kapucínska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/8 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severný

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Nedbalova ul. (za budovou ČSOB)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/10 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severovýchodná

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Nedbalova ul. 17
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-651/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový, radový; hradbový a parkánový múr

Pomník s portrétnym reliéfom Nahrať súbor Pomník Johanna Andreasa Bäumlera Nekrasovova ul. (Novosvetská, Majakovského)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-292/0 Unifikovaný názov PO: pomník s portrétnym reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bäumler J. A.; hradbový múr

mykológ Ján Andreas Bäumler (*1847-†1924)
Vila Nahrať súbor Vila Novosvetská ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-391/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Novosvetská ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-391/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1847-1926, mykológ

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Novosvetská ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-391/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Novosvetská ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-392/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Novosvetská ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-392/0 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada vily

Vila Nahrať súbor Vila Novosvetská ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-393/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Novosvetská ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-393/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Novosvetská ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-394/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Novosvetská ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-394/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Novosvetská ul. 10 - 12 (V strana ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-395/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Obchodná ul. 2 (Nám. SNP)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-790/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, nárožný

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.