Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (Š)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť Š.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fontána-nádrž
Nahrať súbor
Fontána-nádrž Šafárikovo námestie
(na námestí v parku)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/1 Unifikovaný názov PO: fontána-nádrž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec, travertín; Kačacia fontána

Plastika
Nahrať súbor
Plastika Šafárikovo námestie
(na dolnom brale zľava)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/4 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec; plaziaci sa chlapec

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Šafárikovo námestie
(na dolnom brale spredu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/6 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kačky; kačice

Plastika
Nahrať súbor
Plastika Šafárikovo námestie
(na dolnom brale zozadu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/7 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kačka; kačica

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Šafárikovo námestie
(na vrchole fontány)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec s kačkou; chlapec s kačicou

Plastika
Nahrať súbor
Plastika Šafárikovo námestie
(na dolnom brale sprava)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/3 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chlapec; stojaci chlapec

Plastika
Nahrať súbor
Plastika Šafárikovo námestie
(na dolnom brale zľava)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-283/5 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kačka; kačica

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Šafárikovo nám. 2
(Dobrovičova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-577/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Šafárikovo nám. 3
(SV časť nám.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-578/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Šafárikovo nám. 4
(Dostojevského rad)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-284/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Hotel Nahrať súbor Hotel Šafárikovo nám. 7
(Tobrucká, Dobrovičova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-640/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, nárožný; hotel Krym, hotel Lux

Budova výpravná Nahrať súbor Budova výpravná Šancová ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-599/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Bývalá uhorská centrálna železnica

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Šancová ul. 2
(južná uličná zástavba)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-773/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Šancová ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-774/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Šancová ul. 6
(Štefanovičova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-775/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Koľajisko Nahrať súbor Koľajisko Šancová ul.
(Koľajisko za budovou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-599/2 Unifikovaný názov PO: koľajisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: konečné, nepriebežné; nákladný obvod

Sklad ii. Nahrať súbor Sklad ii. Šancová ul.
(za skladom I.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-599/4 Unifikovaný názov PO: sklad ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múzeum dopravy

Sklad i. Nahrať súbor Sklad i. Šancová ul.
(za starou výpravnou budovou)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-599/3 Unifikovaný názov PO: sklad i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múzeum dopravy

Škola Nahrať súbor Škola Škarniclova ul. 1
(Palisády-nárožie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-750/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Bývalá štátna ľudová škola, Hodžova škola

Špitál Nahrať súbor Špitál Špitálska ul. 7
(Kolárska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-266/1 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; špitál, sídlo arcidiecézy

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Špitálska ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-266/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Ladislava; Kostol sv. Ladislava

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Špitálska ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-756/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; U dvoch levov

Nápis pamätný Nahrať súbor Nápis pamätný Špitálska ul. 14
(Na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-756/2 Unifikovaný názov PO: nápis pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sovietska armáda; nápis Sovietskej armády

Konvent
Nahrať súbor
Konvent Špitálska ul. 21
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-264/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: alžbetínsky kláštor

Kostol Nahrať súbor Kostol Špitálska ul. 21
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-264/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Alžbety; alžbetínsky

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Špitálska ul. 24
(SV časť Pamiatkovej zóny)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-263/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Aspremontov palác

Park mestský Nahrať súbor Park mestský Špitálska ul. 24,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-263/2 Unifikovaný názov PO: park mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Medická záhrada

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Špitálska ul. 24
(V parku)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-263/3 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S. Petöfi; 1823 - 1849, básnik

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Špitálska ul. 24
(okolo parku)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-263/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovové + murované; uličné oplotenie

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Štefánikova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-581/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Budova ČTK

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Štefánikova ul. 2
(Spojná ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-596/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, nárožný; Karácsonyiho palác

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 3
(Tolstého ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-582/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Vila
Nahrať súbor
Vila Štefánikova ul. 4
(Spojná ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-163/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila doktora Tauschera
Vila Nahrať súbor Vila Štefánikova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-597/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila lekárnika Tauschera
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Štefánikova ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-597/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Štefánikova ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-162/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Štefánikova ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-164/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Štefánikova ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-598/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Štefánikova ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-598/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 14
(V časť PZ BA)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-165/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 23
(SZ časť PZ BA)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-585/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Štefánikova ul. 25
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-166/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Pistoryho palác, bývalé Múzeum V.I.Lenina

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Štefánikova ul. 27
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-586/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, radový; záručná a rozvojová banka

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 29
(vo dvore domu č. 27)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-586/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, vnútroblokový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Štefánikova ul. 31
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-588/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+pavlačový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 33
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-589/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 35
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-590/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+chodbový, radový; nájomný dom, CVČ

Centrum voľného času
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefánikova ul. 5-7
(Tolstého 1, 3)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-465/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; Swetlikov dom

Dom bytový i. Nahrať súbor Dom bytový i. Štefánikova ul. 37, 39, 41
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-591/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súbor 3 bytových domov

Dom bytový ii. Nahrať súbor Dom bytový ii. Štefánikova ul. 37, 39, 41
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-591/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súbor 3 bytových domov

Dom bytový iii. Nahrať súbor Dom bytový iii. Štefánikova ul. 37, 39, 41
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-591/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súbor 3 bytových domov

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 6
(Čajkovského ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-776/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-777/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-778/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-779/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 14
(J časť ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-780/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Štefanovičova ul. 16
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-781/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-782/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štefanovičova ul. 20
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-783/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový i. Nahrať súbor Dom bytový i. Štetinova ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-535/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový ii. Nahrať súbor Dom bytový ii. Štetinova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-535/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový iii. Nahrať súbor Dom bytový iii. Štetinova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-535/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Štetinova ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-538/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Banka Nahrať súbor Banka Štúrova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-833/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bývalá Národná banka

Tabuľa pamätná s reliéfom Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom Štúrova ul. 5
(Na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-285/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ľ.Štúr; 1815 - 1856

Banka Nahrať súbor Banka Štúrova ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-631/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Banka
Nahrať súbor
Banka Štúrova ul. 6
(Medená ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-636/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisková + pavlačová, nárožná; budova Lúčnice

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štúrova ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-637/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom, Hotel Tulipán

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štúrova ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-633/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Štúrova ul. 12
(Tallerova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-219/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový + pavlačový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štúrova ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-634/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štúrova ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-638/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Štúrova ul. 15
(Šafárikovo nám.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-635/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Štúrova ul. 16
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-639/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Csákyho palác

Nápis pamätný Nahrať súbor Nápis pamätný Štúrova ul. 13
(na fasáde)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-286/0 Unifikovaný názov PO: nápis pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda; Front.nápis "VERBA"

VERBA bolo heslo a krycí názov ženistov Červenej armády,
ktorí odmínovávali ulice Bratislavy začiatkom apríla 1945.
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Nám. Ľudovíta Štúra 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-194/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; Lafranconiho palác

Palác mestský i. Nahrať súbor Palác mestský i. Nám. Ľudovíta Štúra 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-193/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dežőfiho palác

Palác mestský ii.
Nahrať súbor
Palác mestský ii. Nám. Ľudovíta Štúra 4
(Rázusovo nábrežie)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-193/2 Unifikovaný názov PO: palác mestský ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Eszterházyho palác

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Šulekova ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-381/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Úprava sadovnícka Šulekova ul.
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-381/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Šulekova ul. 5
(Zrínskeho ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-382/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Šulekova ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-383/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Šulekova ul. 17
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-384/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Šulekova ul. 19
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-385/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Cintorín
Nahrať súbor
Cintorín Šulekova ul.
(Cintorín Kozia brána)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/1 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; ev. cintorín Kozia brána

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Šulekova ul.
(sektor I., č.121 )
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/9 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J.L.Bella; 1843 - 1936, skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Šulekova ul.
(sektor VII.e, pred JZ múr)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/10 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J.A.Bäumler; 1847 - 1926, mykológ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Šulekova ul.
(sektor M, Bradlianska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/11 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dr. I. Horváth; 1904 - 1960, spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Šulekova ul.
(sektor I., č.2)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/12 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J. Kvačala; 1862 - 1934, pedagóg

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Šulekova ul.
(sektor XII., č.131)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/13 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: M. Ruppeldt; 1881 - 1943, dirigent, pedagóg

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Šulekova ul.
(sektor IV,č.121)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/14 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: A. Güntherová-Mayerová; 1905 - 1973, pamiatkárka, pedagóg

Hrobka s náhrobníkmi
Nahrať súbor
Hrobka s náhrobníkmi Šulekova ul.
(sektor VIII, JZ časť)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/8 Unifikovaný názov PO: hrobka s náhrobníkmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J. Jeszenák; hrobka rod. J. Jeszenáka

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Šulekova ul.
(Palisády)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; cintorínska kaplnka

Náhrobník so sochami a mrežovou ohradou Nahrať súbor Náhrobník so sochami a mrežovou ohradou Šulekova ul.
(sektor I., č.92)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/17 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochami a mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; Schmidt Johann

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor II., č.29)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/19 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; M. Pietrová

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor II., č.72)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/20 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Ehrenreich, Mader Thomas

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor II., č.121)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/21 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Szokol Arpád, pôv.Lunzer D.

Náhrobník s krížom Nahrať súbor Náhrobník s krížom Šulekova ul.
(sektor X.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/22 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Bäumler

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor III., č.3)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/23 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Tremmel, Johann Christian

Náhrobník so súsoším Nahrať súbor Náhrobník so súsoším Šulekova ul.
(sektor III)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/24 Unifikovaný názov PO: náhrobník so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; putti s urnou, rod. Schwabach

Náhrobník s urnou Nahrať súbor Náhrobník s urnou Šulekova ul.
(sektor IV., č.11)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/25 Unifikovaný názov PO: náhrobník s urnou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Stelzer Andreas

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor IX., č.4)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/26 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Sperl Rosina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor IX., č.6)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/27 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Lehner Michael

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor X., č.15)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/28 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Beck Theresa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor XI., č.38)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/29 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Schuster Leopold

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor XII., č.10)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/30 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Habermann Ernst

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Šulekova ul.
(sektor II, č.26)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/31 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Hutter Karl, stéla s rel. anjela

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor II., č.40)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/32 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Pfeiffer, dvojnáhrobník

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor V., č.72)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/33 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Heszler Georg

Náhrobník so stĺpom Nahrať súbor Náhrobník so stĺpom Šulekova ul.
(sektor VI., č.3)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/34 Unifikovaný názov PO: náhrobník so stĺpom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Baumerth Angela

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor VII.e, č.55)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/35 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Gábris György

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor X., č.58)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/36 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Reidner Johann

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XII., č.25)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/65 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Guggenberger Paul

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XV.a, č.5)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/37 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Berendy Johann Edler von

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor V., č.73)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/38 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Prechtl H., Luntzer H.

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor VII.a, č.10)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/39 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Gasele Christof, dvojnáhrobník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XII., č.2)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/40 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Brandtner Johann Christian

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XII., č.46)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/41 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Glück Jacob

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XII., č.65)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/42 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Heim Thomas

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XV.a, č.40)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/43 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Stromszky Ferenc Sámuel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XV.a, č.51)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/44 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Schön Theresia

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Šulekova ul.
(sektor V., č.50)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/45 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Zechmeister

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor IX., č.50)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/46 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Szandtner Pauline

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XI., č.5)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/47 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla, kov; Reidner J.G.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XIII., č.8)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/48 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Michnay Endre

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor I., č.1)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/50 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Herczegh Róza

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Šulekova ul.
(sektor II., č.16)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/51 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Ľ. Valach

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Šulekova ul.
(sektor XIII.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/15 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: D. Porubský; 1876 - 1924, novinár

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor VI., č.25)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/52 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Jánosa Freyseysena

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Šulekova ul.
(sektor VII.d, č.7)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/66 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, bronz; Celler Ferdinand

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Šulekova ul.
(sektor VII.c, č.32)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/67 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, bronz; Feitzelmayer Karl

Náhrobník so sochou Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(sektor VIII., č.2)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/54 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Wowy Fritz

Náhrobník so súsoším Nahrať súbor Náhrobník so súsoším Šulekova ul.
(sektor II., č.17 )
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/58 Unifikovaný názov PO: náhrobník so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; súsošie matky s deťmi

Náhrobok s reliéfom Nahrať súbor Náhrobok s reliéfom Šulekova ul.
(sektor M, Bradlianska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/59 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Martinček

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor M, Bradlianska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/60 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Dobrovits Mátyás

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou Šulekova ul.
(terasa pri hrobke Jesenák)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/61 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Rehwald von Jochen Karl

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor VII.e)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/49 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Fülep

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor II)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/63 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; mrežový s rozetou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XI.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/64 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov; torzo liatinového kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor XV.a, č.23)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/62 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kov, kameň; Varadin Rudolf

Park Nahrať súbor Park Šulekova ul.
(Cintorín Kozia brána)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev. cintorín Kozia brána

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný Šulekova ul.
(Bradlianska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný + kov; torzá úsekov pôv. cint. múru

Náhrobník s plastikou a mrežovou ohradou Nahrať súbor Náhrobník s plastikou a mrežovou ohradou Šulekova ul.
(pred JZ fasádou kaplnky)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník s plastikou a mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatina; rod. Ladislava Weisza

Náhrobník s mrežovou ohradou Nahrať súbor Náhrobník s mrežovou ohradou Šulekova ul.
(JZ fasáda kaplnky)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/6 Unifikovaný názov PO: náhrobník s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, liatina; rod. Samarjay

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s mrežovou ohradou Šulekova ul.
(SV fasáda kaplnky)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/7 Unifikovaný názov PO: náhrobník s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Hackenberger

Náhrobník so sochami Nahrať súbor Náhrobník so sochami Šulekova ul.
(sektor III., pri hl. bráne)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/18 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; neznámy šľachtic

Náhrobok s reliéfmi a mrežou ohradnou Nahrať súbor Náhrobok s reliéfmi a mrežou ohradnou Šulekova ul.
(sektor VI)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/53 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfmi a mrežou ohradnou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; Kanka Karol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s reliéfmi Šulekova ul.
(sektor M, Bradlianska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/55 Unifikovaný názov PO: náhrobok s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Carla Grüneberga

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so súsoším Šulekova ul.
(sektor VII.b, JZ od kapl)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/56 Unifikovaný názov PO: náhrobník so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; rod. Júliusa Schmidta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Šulekova ul.
(hranica sekt.IX a II)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/57 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov; rod. Baranyay

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Šulekova ul.
(sektor V.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/68 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený; kríž, bezmenný

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Šulekova ul.
(sektor X.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-355/16 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J. Merganc; 1889 - 1974, architekt

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.