Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (W – Ž)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť W-Ž.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Loptovňa Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/23 Unifikovaný názov PO: loptovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Val Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/15 Unifikovaný názov PO: val

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bastión i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/19 Unifikovaný názov PO: bastión i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Nádvorie hradné i. Nahrať súbor Nádvorie hradné i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most hradný Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/6 Unifikovaný názov PO: most hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/9 Unifikovaný názov PO: brána ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazdiareň Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/24 Unifikovaný názov PO: jazdiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/25 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža bránová ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/35 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chodba podzemná Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/42 Unifikovaný názov PO: chodba podzemná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/47 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba profánna i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/53 Unifikovaný názov PO: stavba profánna i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba profánna ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/54 Unifikovaný názov PO: stavba profánna ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba profánna iii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/55 Unifikovaný názov PO: stavba profánna iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba profánna iv. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/56 Unifikovaný názov PO: stavba profánna iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba profánna v. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/57 Unifikovaný názov PO: stavba profánna v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/29 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Terasa i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/10 Unifikovaný názov PO: terasa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Terasa ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/11 Unifikovaný názov PO: terasa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/12 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bolverk i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/13 Unifikovaný názov PO: bolverk i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priekopa Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/14 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/8 Unifikovaný názov PO: brána i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový v. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/33 Unifikovaný názov PO: múr hradbový v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový vii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/48 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/7 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Strážnica i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/4 Unifikovaný názov PO: strážnica i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác s nádvorím

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/20 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/17 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kasárne Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/18 Unifikovaný názov PO: kasárne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/21 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koniareň Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/22 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/26 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Kostol zaniknutý Nahrať súbor Kostol zaniknutý Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/51 Unifikovaný názov PO: kostol zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba obytná ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/40 Unifikovaný názov PO: stavba obytná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový vi. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/39 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné v. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/43 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/52 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na stĺpe Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/38 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža bránová i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/27 Unifikovaný názov PO: veža bránová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iv. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/32 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koridor Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/28 Unifikovaný názov PO: koridor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba obytná i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/31 Unifikovaný názov PO: stavba obytná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iv. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/37 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bolverk ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/30 Unifikovaný názov PO: bolverk ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bastión ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/34 Unifikovaný názov PO: bastión ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné vi. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/50 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Rampa prístupová Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/46 Unifikovaný názov PO: rampa prístupová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Strážnica iii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/45 Unifikovaný názov PO: strážnica iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba bránová Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/44 Unifikovaný názov PO: stavba bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cisterna Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/41 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/16 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Schodisko Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/36 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový viii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/49 Unifikovaný názov PO: múr hradbový viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Strážnica ii. Zámocká ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-28/6 Unifikovaný názov PO: strážnica ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Zámocká ul. 47,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-686/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhradné krídlo; zvyšok Pálffyho paláca

Múr oporný Nahrať súbor Múr oporný Zámocká ul. 47,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-686/2 Unifikovaný názov PO: múr oporný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oporný múr pri Pálffyho paláci

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámocké schody ul. 4
(st.č.8)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-229/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámocké schody ul. 8
(Beblavého ul.,st.č.6)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-231/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Arcadia

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámočnícka ul. 3,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-232/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Zámočnícka ul. 3
(v priekope,Červený rak)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/9 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severný;hradbový a parkánový múr

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámočnícka ul. 4,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-233/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámočnícka ul. 5,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-234/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámočnícka ul. 7,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-236/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámočnícka ul. 8,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-237/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Zámočnícka ul. 9,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-238/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Zámočnícka ul. 10,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-239/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; 1815-1889, historik um., archeol

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Zámočnícka ul. 11,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-240/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zámočnícka ul. 13,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-241/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Zelená ul. 1
(Hlavné nám.6)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-242/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; Palugyayovský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fontána Zelená ul. 1
(Vo dvore)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-242/2 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná, nástenná; Palugyova studňa

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zelená ul. 8,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-244/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Zelená ul. 2-4
(Sedlárska ul.č.12)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-243/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Dom Grünstűbel, Zelený dom

Škola Nahrať súbor Škola Zochova ul. 1,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-479/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Čsl.rozhlas, VŠMU

Škola Nahrať súbor Škola Zochova ul. 3,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-480/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Škola Nahrať súbor Škola Zochova ul. 5
(Z časť PZ BA)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-481/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Nemocnica Nahrať súbor Nemocnica Zochova ul. 7,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-482/1 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; 1.pôrod.a gynekolog. klinika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Zochova ul. 7,
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-482/2 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava kliniky

Škola Nahrať súbor Škola Zochova ul. 9,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-483/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Zochova ul. 14,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-485/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový+schodiskový, radový; nájomný dom, ORL klinika

Vila Nahrať súbor Vila Zrínskeho ul. 2,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-378/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zrínskeho ul. 2,
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-378/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Zrínskeho ul. 3,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-373/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zrínskeho ul. 3,
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-373/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Zrínskeho ul. 4,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-379/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Zrínskeho ul. 7
(SV od cintorína)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-374/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Zrínskeho ul. 7
(SV od cintorína)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-374/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Zrínskeho ul. 11
(JZ zástavba ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-375/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Zrínskeho ul. 11
(JZ zástavba ulice)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-375/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Zrínskeho ul. 13,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-376/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zrínskeho ul. 13,
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-376/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila
Nahrať súbor
Vila Zrínskeho ul. 15,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-377/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zrínskeho ul. 15,
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-377/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kúria Nahrať súbor Kúria Židovská ul. 17,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-246/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zsigrayova kúria

Dom lodníkov Nahrať súbor Dom lodníkov Žižkova ul. 1
(V blízkosti kostola)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-248/0 Unifikovaný názov PO: dom lodníkov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný;Rybársky cech

Fara Nahrať súbor Fara Žižkova ul. 7,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-253/2 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kúria Nahrať súbor Kúria Žižkova ul. 12,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-249/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kamperova kúria

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Žižkova ul. 14,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-250/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kúria Nahrať súbor Kúria Žižkova ul. 18,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-252/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdová,nárožná;Brämmerova kúria

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Najsv. Trojice Žižkova ul. 3,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-253/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín židovský Žižkova ul. 36,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10624/1 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxný;Nový cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom smútku Žižkova ul. 36,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10624/2 Unifikovaný názov PO: dom smútku

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;obradná sieň,ceremoniálna hala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Terasa Žižkova ul. 36
(južne od domu smútku)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10624/3 Unifikovaný názov PO: terasa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zhromažďovacia terasa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Schodisko prístupové Žižkova ul. 36,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10624/4 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojramenné;trojramenné schodisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cesta prístupová Žižkova ul. 36,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10624/5 Unifikovaný názov PO: cesta prístupová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupová cesta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr oporný s bránou Žižkova ul. 36,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10624/6 Unifikovaný názov PO: múr oporný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín židovský Žižkova ul. 50,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10625/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž Žižkova ul.
(v záhrade fary)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-253/3 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kláštor kapucínov Nahrať súbor Kláštor kapucínov Župné nám. 1,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-169/1 Unifikovaný názov PO: kláštor kapucínov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kapucínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Štefana Župné nám. 1,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-169/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana Kráľa;kapucínsky

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Župné nám. 7,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-831/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,radový;Budova inž.komory

Dom župný
Nahrať súbor
Dom župný Župné nám. 12,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-167/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,radový;Budova SNR

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-168/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Jána z Mathy;kostol sv.Trojice

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;Morový stĺp

Stĺp
Nahrať súbor
Stĺp Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;Morový stĺp

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;Morový stĺp

Socha i.
Nahrať súbor
Socha i. Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/4 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel

Socha ii.
Nahrať súbor
Socha ii. Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/5 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel

Socha iii.
Nahrať súbor
Socha iii. Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/6 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel

Socha iv.
Nahrať súbor
Socha iv. Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/7 Unifikovaný názov PO: socha iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel

Ohradenie
Nahrať súbor
Ohradenie Župné nám. ,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-171/8 Unifikovaný názov PO: ohradenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradenie

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.